Sporthal-waterkanaal.JPG

Sport Vlaanderen Blankenberge

... zoveel méér dan zee en strand!

Sport Vlaanderen Blankenberge stopt met de uitbating van zijn sauna en zoekt een overnemer

04/03/2022

Vanaf 1 juli stoppen we met de uitbating van de sauna van Sport Vlaanderen Blankenberge in eigen beheer. We zijn op zoek naar een overnemer.

Na evaluatie van de werking van het sportcentrum in Blankenberge oordeelden we dat de sauna niet langer past in onze langetermijnvisie. Die visie steunt vooral op de bovenlokale mogelijkheden van sportinfrastructuur, de exploitatie van een wellnesscentrum hoort daar niet bij. We erkennen wel de lokale aantrekkingskracht van de sauna en zoeken daarom naar een overnemer.

Sauna past niet in bovenlokale visie voor onze centra

Voor de ontwikkeling van onze centra focussen we op een bovenlokale invulling van onze sportinfrastructuur met 4 prioritaire functies: breedtesport met overnachting, niche-sportinfrastructuur, opleidingen en topsporttrainingsinfrastructuur. We evalueerden de werking en het potentieel van onze dertien centra, en concludeerden daaruit dat de sauna van Sport Vlaanderen Blankenberge weliswaar een mooi aanbod is in de regio, maar een te beperkt bovenlokaal potentieel heeft.

Op zoek naar een private investeerder

Om de sauna up-to-date te houden, zijn er bovendien bijkomende investeringen nodig. Door onze beperkte investeringsmiddelen zijn we van mening dat de exploitatie in eigen beheer niet aangewezen is. De stad Blankenberge, die momenteel een eigen zwembad bouwt, heeft al laten weten geen interesse te hebben in een participatie of een overname van de sauna. Sauna’s worden doorgaans commercieel uitgebaat. Daarom gaan we op zoek naar een private partner. We lanceren de concessieoproep nog dit voorjaar.

Nog open tot 30 juni 2022

In afwachting van een overnemer, blijven we de sauna uitbaten tot 30 juni. Tot dan kunnen onze klanten rekenen op een kwaliteitsvolle welnessbeleving. Vanaf 1 juli stoppen we de exploitatie in eigen beheer. De medewerkers blijven aan het werk en krijgen een nieuwe taakinvulling bij Sport Vlaanderen.

Meer weten?


Volg Sport Vlaanderen Blankenberge op