Sporthal-waterkanaal.JPG

Sport Vlaanderen Blankenberge

... zoveel méér dan zee en strand!

Vlaanderen maakt haar sportdomeinen groener en duurzamer

15/02/2022

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zetten hun schouders onder de Green Deal Sportdomeinen. De Green Deal moet buitensportdomeinen in Vlaanderen duurzamer, groener en innovatiever maken.

De Green Deal Sportdomeinen is een inspanningsverbintenis tussen overheden en verschillende partners met als doel vanuit de sportsector een steentje bij te dragen aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen. Vlaanderen telt bijna 10.000 buitensportdomeinen met een oppervlakte van meer dan 17.500 hectare. Veilige en kwalitatieve sportinfrastructuur of sportruimte is cruciaal om de Vlaming nu, maar ook in de toekomst te laten bewegen en sporten. Om ook de volgende generaties deze mogelijkheid te bieden, moet Vlaanderen rekening houden met de milieu-impact, de grondstoffenbehoefte en het ruimtegebruik op vlak van sportbeoefening.

 

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir engageren zich nu met verschillende partners zoals Sport Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Sportfederatie en Netwerk Lokaal Sportbeleid om de sportdomeinen groener en duurzamer te maken. Samen met lokale besturen, bedrijven die instaan voor de aanleg en het onderhoud van sportterreinen, producenten van onderhoudsmachines en landschapsarchitecten delen ze hun kennis om meer kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met een positieve impact op natuur, de gebruiker en de omgeving te creëren.

 

“Periodes met weinig of plotse grote hoeveelheden neerslag hebben een grote impact op de bespeelbaarheid van buitensportterreinen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van onze sportterreinen vergt heel wat kennis en vakmanschap dat we onder andere met deze Green Deal willen bundelen. Op die manier kunnen we innovatieve methodes, technieken, grondstoffen en materialen ontwikkelen om de duurzaamheidsuitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. Enkel op die manier kunnen we de infrastructuur afstemmen op de specificiteit van de diverse sporttakken. Een natuurgrasterrein dient immers op een andere manier te worden onderhouden dan een kunstgrasveld of gravelterrein.”

 

"Met duizenden sportcomplexen, ligt er nog heel wat potentieel voor het rapen om Vlaanderen groener, biodiverser én weerbaarder te maken tegen het weer dat steeds extremer wordt. Met deze Green Deal bundelen we de krachten om ook onze sportinfrastructuur toekomstklaar te maken. Door bewust in te zetten op bodem- en watergebruik op en rond de sportterreinen, profiteert zowel de sportieve Vlaming als onze omgeving van deze unieke samenwerking", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.


Volg Sport Vlaanderen Blankenberge op