Nuttige informatie voor scholen

Het sportcentrum van Blankenberge is een ideale sportlocatie voor scholen: ze kunnen er hun lessen lichamelijke opvoeding of schoolsportdagen organiseren.  Ze kunnen er ook terecht voor sportklassen met overnachting.

 

Scholen die een accommodatie willen reserveren voor een heel jaar, bijvoorbeeld voor lessen lichamelijke opvoeding, kunnen met ons een overeenkomst afsluiten voor het volledige schooljaar. Tijdig vastleggen is de boodschap.

Je kan in Sport Vlaanderen Blankenberge terecht voor:

 

 - Atletiek  - Badminton
 - Volleybal / beachvolleybal  - Basketbal 
 - Fitness  - Squash 
 - Tennis (indoor en outdoor)  - Omnisport
 - Voetbal  

 

Wil je meer info over het sportcentrum van Blankenberge en zijn mogelijkheden voor alle sporters? Neem dan ook een kijkje op de algemene informatiefiche van het centrum.

 

Wil je meer info over de beschikbare sportaccommodaties, dan neem je het best contact op met Evy Trocmée.

 

Organiseer je sportklas!

Wat is een sportklas?

Tijdens sportklassen blijven klassen of scholen de hele week bij ons, van maandag tot vrijdag. Naast de gewone lessen doen de leerlingen minimum twee uren per dag aan sport. Tijdens de sportmomenten worden ze begeleid door onze gediplomeerde lesgevers. Per tien aanwezige leerlingen heeft de school recht op één gratis begeleider. Voor B.L.O.- en Buso-scholen is er één gratis begeleider voor elke zes aanwezige leerlingen.

 

In het sportcentrum beschikken we over een uitgebreide informatiebundel met relevante informatie over het sportcentrum en interessante uitstappen in de omgeving. 

 

Voor de organisatie van sportklassen heeft Sport Vlaanderen samenwerkingsakkoorden afgesloten met onderstaande instanties. Die zorgen, elk voor hun onderwijsnet, voor de administratieve, publicitaire en praktische organisatie van de sportklassen. Wil je een sportklas organiseren in het sportcentrum van Blankenberge? Neem dan contact op met jouw onderwijskoepel.

De onderwijskoepels

Voor de Vrije Gesubsidieerde Onderwijsinstellingen:

Vereniging Openluchtklassen v.z.w. (V.O.K. vzw)

Guimardstraat 1

1040 Brussel

Tel.: +32 2 511 82 01

www.vok.be

 

Voor de onderwijsinstellingen van het Gemeenschapsonderwijs:

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

Tel.: +32 2 790 96 00

else.olbrechts@g-o.be

aanvragensportvlaanderen@g-o.be

www.g-o.be/gezondheid (ondersteuning externe partners - Sport Vlaanderen)

 

Voor de instellingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs:

Sport- en Openluchtklassen voor het Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs (A.V.S.G.)

Bischoffsheimlaan 1-8

1000 Brussel

Tel.: +32 2 506 50 97

https://www.ovsg.be/sport-openluchtklassen

Wat kost een sportklas?

Voor een vijfdaags verblijf (10 uur sport inbegrepen) kost een sportklas gemiddeld 190 euro per leerling (schooljaar 2022-2023).  Onze gedetailleerde tarieven voor sportklassen kan je steeds opvragen via jouw schoolnet.  Zij zullen je graag een offerte bezorgen. 

 

Voor praktische vragen in verband met de organisatie van een sportklas kan je steeds terecht bij onze sporttechnisch verantwoordelijke Vanessa Aspeslagh.