Topsporthal_SVGent.jpg

Sport Vlaanderen Gent

Kom sporten in Gent

Armand Lams overleden

04/03/2021

Deze week bereikte ons het droeve nieuws dat Armand Lams, gewezen directeur-generaal van het toenmalige Bloso, nu Sport Vlaanderen, op 93-jarige leeftijd overleden is.

Van bij de oprichting in 1969 tot in 1991 stond Armand Lams als directeur-generaal aan het hoofd van het “Bloso”, nu Sport Vlaanderen.

In die periode kreeg het Vlaams sportbeleid de vorm waarop heel wat structuren en organisaties vandaag nog steunen. Niet in het minst op het decreet op de erkenning en de subsidiëring van de sportfederaties en op het decreet op de oprichting van de gemeentelijke en provinciale sportdiensten. Ook de Landelijke Commissie Kadervorming, nu uitgegroeid tot de Vlaamse Trainersschool, werd in die periode opgericht.

 

De afdeling sportpromotie lanceerde onder Lams tal van succesvolle Sport-voor-Allen campagnes. Schoolsport werd verankerd in het Vlaams Bureau Schoolsport, later de Stichting Vlaamse Schoolsport, nu Moev. Ook de meeste van onze centra werden opgericht in de jaren zeventig, net zoals de sportkampen en sportlessen die er nu nog steeds plaatsvinden.

 

Internationaal was Armand Lams actief binnen de Internationale Schoolsportfederatie, waarvan hij voorzitter was. 

 

Aan de familie en vrienden biedt Sport Vlaanderen haar oprechte deelneming aan.


Volg Sport Vlaanderen Gent op Sociale media