Topsporthal_SVGent.jpg

Sport Vlaanderen Gent

Kom sporten in Gent

Lancering 'Geef tieners een stem' in de sportclub

14/09/2022

De drop-out van leden bij sportclubs is het grootst bij tieners, en nog wat groter bij meisjes. Onderzoek toont aan dat wanneer tieners zich gehoord en verbonden voelen met hun sportclub, ze niet afhaken.

De drop-out van leden bij sportclubs is met 16,6 procent het grootst bij tieners, en nog wat groter bij meisjes. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar het goede nieuws is dat onderzoek aantoont dat tieners die zich betrokken voelen bij hun sportclub, er plezier maken en gehoord worden, het minst geneigd zijn hun club te verlaten. Het nieuwe project ‘Geef tieners een stem’ biedt de clubs concrete hulpmiddelen om tieners te betrekken bij de clubwerking. Met het opwarmingsspel, de ‘ijsbrekers’ en het kaartspel leren trainers in gesprek te gaan met hun jeugdleden.

JPEG Club Absolut 1.jpg

Praat met de tieners in je sportclub

Steeds meer Vlamingen sporten en dat is goed, maar we moeten ze ook aan het sporten houden’, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. De hoogste drop-out kennen onze sportclubs bij meisjes van 19 jaar. Met het project ‘Geef tieners een stem’ willen we ervoor zorgen dat er mét jongeren gesproken wordt in plaats van over hen. ‘Op die manier kunnen tieners aangeven wat er goed of net niet goed loopt tijdens een training of in de clubwerking. Alleen als je weet wat er leeft bij de tieners in je club, kan je er als begeleider op inspelen en de jongeren aan je club binden.’  

 

Om sportclubs te helpen naar hun tieners te luisteren en daar in de trainingen en andere clubmomenten plaats voor te maken, biedt het project ‘Geef tieners een stem’ concrete hulpmiddelen aan. 

 

Het project heeft twee tienerambassadeurs, Roos en Joram. Zij zullen niet alleen de feedback van tieners doorgeven, maar die ook vertalen in nieuwe ideeën voor de toekomst. Vooral zullen ze ook hun eigen stem gebruiken om het project te doen leven bij andere jongeren en hun clubs.

 

Roos is een fervente voetbalster bij Kessel United. Ze is een grote fan van het kaartspel waarin alle factoren aan bod komen die tieners helpen om zich verbonden te voelen, zoals autonomie, het gevoel vertrouwen te krijgen, deel uit te maken van het team en een positieve sfeer waarin je aangemoedigd wordt: ‘Dankzij het kaartspel ben ik beginnen na te denken over wat er nog beter kan in onze club. Ik zou onze club graag nog inclusiever maken, zodat ook mensen met minder geld er terechtkunnen.’

 

Joram is dan weer het levende bewijs dat de mate waarin je je goed voelt in een club het verschil kan maken: als voetballer was hij van plan te stoppen, en toen vond hij helemaal zijn draai in korfbalclub Vobako: ‘De clubgenoten van Vobako zijn mijn beste maten geworden. Daarom is het dat ik hier nog altijd ben.’

De drop-out is het grootst bij meisjes

Een analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties toont aan dat een groot deel van de tieners uitvalt in de leeftijdscategorie van 13 tot 19 jaar: bij jongens is dat 14 procent, bij meisjes is dat 20 procent. Daarnaast neemt de drop-out ook toe met de leeftijd, zowel bij jongens als bij meisjes is die het hoogst op de leeftijd van 19 jaar: bij jongens bedraagt die dan 20 procent, bij meisjes zelfs 29 procent (cijfers van 2021). Daarom zal dit project ook extra aandacht geven aan meisjes en voor hen specifieke tools ontwikkelen.

 

Tieners die een aanbod op maat hebben, zich thuis voelen in de sportclub en zich betrokken voelen met de clubwerking, zullen langer lid blijven en dus minder uitvallen. Sportclubs die hun tieners kwijtraken, verliezen meteen ook toekomstige trainers, bestuurders en vrijwilligers die de club draaiende houden en mee helpen groeien.

Praktische tools voor sportclubs

Zodra je als club of als sportfederatie overtuigd bent dat met je tieners praten zal helpen om hen aan boord te houden, is het eigenlijk gemakkelijk: dan kan je gebruikmaken van het keuzemenu aan instrumenten, inspiratie en voorbeelden op de site van ‘Geef tieners een stem’. Daar kan je alle instrumenten gratis downloaden.

 

Zo is er bijvoorbeeld de ‘storytelling tool’, die je helpt om in enkele simpele stappen een filmpje te maken, en er enkele tieneracties aan te koppelen. Je doet er ook inspiratie op voor de vragen die je hen kan stellen. De ‘tienertalk-methodieken’ helpen trainers en clubbegeleiders dan weer om beter te begrijpen wat er zoal leeft bij tieners. Je kan ‘ijsbrekers’ gebruiken, ‘teaservragen’ of een ‘opwarmingsspel’. En als je een moeilijker gesprek moet voeren, zijn er goeie tips om je ook daarbij te helpen.

 

Alle hulpmiddelen ontwikkelde Sport Vlaanderen in overleg met de sportsector (koepelstructuren, sportfederaties en -clubs) en experts. Deze praktische instrumenten om tiener-drop-out te verlagen werden eerst in pilootfase getest door sportclubs, trainers en tieners van enkele geëngageerde sportfederaties, daarna geëvalueerd en indien nodig nog bijgestuurd.

 

Samen met de KU Leuven, de Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk LokaalSportbeleid, gebruikte Sport Vlaanderen daarvoor de grondslagen van het Europees project 'Keep Youngsters involved'. Dat wetenschappelijk onderzoek detecteerde 14 kritische succesfactoren waarop jongeren afhaken of net in de sportclub blijven. De instrumenten kan je gratis downloaden op de webpagina ‘Geef tieners een stem’. Heel wat sportfederaties namen al deel aan een workshop om met de instrumenten te leren werken. In de Vlaamse Trainersschool zal het als een bijscholing aangeboden worden. 


Volg Sport Vlaanderen Gent op Sociale media