Topsporthal_SVGent.jpg

Sport Vlaanderen Gent

Kom sporten in Gent

Meer sporters in clubverband, budget volgt

02/12/2022

Maar liefst 1,4 miljoen Vlamingen sporten in clubverband. Om die groei te volgen én versterken, zal minister van Sport Ben Weyts in 2023 extra steun toekennen aan 52 sportfederaties, die op hun beurt de sportclubs ondersteunen.

De sportclubs verenigen het grootst aantal Vlamingen. En dat aantal steeg de afgelopen jaren tot 1,4 miljoen. “Om die groei te volgen én versterken, investeren we extra in maar liefst 52 sportfederaties, die op hun beurt de clubs ondersteunen”, zegt Weyts. Het budget voor de basiswerking stijgt concreet van € 22 miljoen in 2022 naar € 25 miljoen vanaf 2023. “In onze clubs worden de latere topsporters opgeleid maar even goed maken onze clubs aan de basis iedereen fysiek en mentaal gezonder en wordt het sociaal weefsel versterkt”, zegt minister van Sport Ben Weyts.

 

De federaties spelen een cruciale rol in de Vlaamse sportwereld. Een kleine 500 medewerkers bij die federaties ondersteunen iedere dag 300.000 vrijwilligers in de sportclubs op sportief, bestuurlijk, administratief en ethisch vlak. Vlaanderen investeert daarom ieder jaar € 22 miljoen in de werking van de federaties, en op die manier ook in de clubs. Die steun is meer dan welkom. De sportclubs zijn namelijk in opmars. Het aantal Vlamingen die wekelijks aan georganiseerde sport doen is sinds 2016 gestegen met 13,5 %. Ook het aantal Vlaamse sportclubs steeg sindsdien met 8,5 %.

 

Om die groei verder te stimuleren investeert Vlaams minister van Sport Ben Weyts vanaf volgend jaar extra in de werking van de federaties en in de clubs. Samen met het effect van een indexering stijgt vanaf 2023 het budget voor de basiswerking van € 22 miljoen per jaar naar € 25 miljoen per jaar. Met die middelen ondersteunen de federaties sportclubs in de eerste plaats bij de organisatie van (interclub)competities en de uitbouw van een sportieve werking zoals een kwaliteitsvolle jeugdwerking en een recreatief aanbod. Ze geven bijscholingen voor trainers en stellen gedragscodes op voor spelers, ouders en scheidsrechters. Daarnaast staan ze de clubs dagdagelijks bij rond o.a. sponsoring, wetgeving, communicatie en ledenwerving.

 

“Omdat het aantal sporters in clubverband stijgt, stijgt het budget mee. We doen geen eenmalige impuls, maar investeren structureel omdat het een verschil maakt. Sport is als maïzena: het versterkt het sociaal weefsel”, zegt Weyts.

 

Ook de Vlaamse Sportfederatie is tevreden met deze extra middelen. “De sportsector zal nog beter kunnen inspelen op de noden van sporters. Blijvend inzetten op sporten in clubverband, maar ook aandacht voor een gepast aanbod voor de ongebonden sporter, zal de beleving rond sport duurzaam en kwalitatief nog verder versterken”, zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie. “Sport is de grootste maatschappelijke beweging met 1,4 miljoen sporters en een veelvoud aan vrijwilligers en fans. Investeren in de georganiseerde sport levert bovendien een ruime maatschappelijke en economische meerwaarde. We zijn dan ook tevreden met de structurele budgetverhoging, welke naar onze overtuiging zullen resulteren in verdere groei van zowel sportparticipatie als topsportresultaten.”

 

 


Volg Sport Vlaanderen Gent op Sociale media