Corona-update 29/10/2020

Vanuit Sport Vlaanderen willen we iedereen absoluut de mogelijkheid geven om maximaal in beweging te blijven, uiteraard binnen het kader van de richtlijnen afgekondigd door de Vlaamse en Federale regering.

 

Naar aanleiding van de bijkomende maatregelen zoals beschreven in het Ministerieel Besluit van 28/10/2020, willen we jullie via deze weg op de hoogte brengen van de concrete bijkomende implicaties voor de sport- en vrijetijdssector die gelden vanaf heden minstens tot en met donderdag 19 november.

 

Specifiek voor Sport Vlaanderen Herentals vertaalt zich dit in volgende zaken:

 

 • indoor accommodatie is enkel ter beschikking voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later) in functie van externaat sportkampen of L.O. lessen
 • outdoor accommodatie:
  • geen beperkingen voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later)
  • voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen enkel in functie van individueel sporten / met je bubbel (mensen die onder hetzelfde dak wonen) of met maximum 4 personen
  • sporten is enkel mogelijk na reservatie via res.herentals@sport.vlaanderen (finse piste en Bike Trail reservatie niet nodig)
  • ijsbaan is gesloten voor publiek
 • openingsuren:
  • maandag t.e.m. vrijdag 9u-22u
  • zaterdag, zondag en feestdagen 10u-18u

 

Voor het overige blijven de geldende regels en richtlijnen onverminderd van kracht.

Voor meer algemene info hieromtrent kunnen jullie steeds terecht op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/.

Gedragscodes en protocollen

Om de sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

 

Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit of lokale restricties. 

 

Let wel, lokaal kunnen er strengere restricties zijn. Deze kan je nakijken op de site van je provincie of gemeente.

 

Via onderstaande knop kan je alle gedragscodes en protocollen raadplegen.

Circulatieplan

Toegang tot het domein gebeurt met een in- en uitgang, aangeduid aan de poorten aan het ronde punt. Alle andere poorten zijn afgesloten en zullen geen dienst kunnen doen als toegangspoort.

Op het ganse domein geldt "éénrichtingsverkeer", aangeduid d.m.v. pijlen. Je wordt gevraagd om je hier aan te houden.

De ijsbaan bereik je via de trap op het terras (voor het gebouw).

Parkeren kan enkel op de parking.

CORONA FASE 3 CIRCULATIEPLAN EXT.png

De BarRr: tijdelijk gesloten

 Omwille van de recente maatregelen is De BarRr genoodzaakt de deuren te sluiten.

ACCO - barrak zomerbar 01.JPEG