Update 29/07 - Wat betekent dit voor ons centrum?

 • Gebruik van indoor accommodaties voor georganiseerde sport wordt afgeraden voor bestaande reservaties en is verboden wanneer het gaat om contactsport (bv: gevechtsporten).
  Waar mogelijk vragen we de clubs trainingsprogramma’s te herzien, en maximaal outdoor te sporten. Nieuwe reservaties voor indoor sport worden tot en met 31/08 niet toegestaan, deze periode kan nog worden verlengd.
  Georganiseerde sport dient steeds te gebeuren onder begeleiding van een meerderjarige trainer.
  Activiteiten van georganiseerde sport kunnen volledig contactloos plaatsvinden met max. 50 personen jonger dan 18 jaar en max. 10 personen ouder dan 18 jaar (inclusief trainers).
  Voor de atletiekaccommodatie blijven eerder gemaakte afspraken gelden.
  Wanneer we een eerste inbreuk vaststellen op de afgekondigde maatregelen heeft Sport Vlaanderen het recht om verdere activiteiten en/of reservaties van de club te weigeren.
 • De club is verplicht een registratieformulier bij te houden betreffende de aanwezigheden van hun leden tijdens de trainingsmomenten. Deze formulieren worden gedurende 4 weken beschikbaar gehouden.
 • Gebruik van indoor accommodaties voor individuele sporters (niet-georganiseerde sport) is in ons centrum niet toegestaan tot en met 31/08, deze periode kan nog worden verlengd. Individuele sporters mogen wel gebruik maken van de outdoor accommodaties. Dit volledig contactloos en met jouw bubbel (gezin + 5 personen, met een maximum aantal personen van 10, personen jonger dan 12 worden niet meegerekend).
 • Wedstrijden en evenementen zijn toegestaan in ons centrum, wanneer het niet gaat over contactsporten. Het is echter niet toegestaan publiek te ontvangen.
  Wedstrijden en evenementen kunnen kosteloos verplaatst worden naar een latere datum.
 • Toeschouwers zijn ook niet toegestaan bij andere sportactiviteiten op ons centrum aan de accommodaties. Ouders/begeleiders zijn uiteraard welkom in de cafetaria aan de tennisterreinen.
 • De reservaties van clubs die onder deze maatregelen niet mogen doorgaan worden door Sport Vlaanderen kosteloos geannuleerd.
  Reservaties die niet onder deze maatregelen vallen kunnen worden geannuleerd maar vallen onder de algemene voorwaarden
 • De openingsuren van ons centrum blijven ongewijzigd:
  • Maandag tot vrijdag: 08u00 tot 22u00
  • Zater-, zon-, en feestdag: 10u00 tot 18u00
 • Afspraken met betrekking tot het gebruik van kleedkamers, douches en sanitair blijven ongewijzigd.
 • Betaling van niet-georganiseerde sport (individuele sporters) in ons centrum kan:
  • Via factuur (voorkeur)
  • Via bancontact (bij aanwezigheid van onthaalmedewerker)
  • Via beurtenkaart of sport- of powerpas
  • Contante betaling en betaling met sportcheques worden voorlopig nog niet aanvaard

 • Betaling van georganiseerde sport loopt volgens de maandelijkse afrekeningsfactuur
 • Mondmaskers zijn verplicht voor alle personen vanaf 12 jaar op het ganse domein, zowel indoor als outdoor. Tijdens het sporten mag het mondmasker afgezet worden.

 • Eerder aangekondigde maatregelen (hygiënereflex, max. aantal personen in een ruimte, sluiting van bepaalde accommodaties…) blijven uiteraard ook van kracht:

 

 • Verplichting voor personen vanaf 12 jaar tot het dragen van een mondmasker op het hele domein, zowel indoor als outdoor. Bij het porten mag het mondmasker af, na het sporten moet het mondmasker terug op
 • Social distancing blijft een noodzaak
 • Reservatie (individueel, topsport en clubs) is verplicht voor ELKE activiteit, behalve voor MTB op de Biketrail Herentals, het wandelen rond de vijver en het lopen op de Finse piste.
 • Reserveren doe je via onderstaande knop.
 • Tennis reserveer je bij BarRak Zomerbar, je kan hen elke dag, vanaf 9u30, bereiken via: 014 84 28 11
 • Breng altijd je (digitale) reservatiebevestiging mee naar het centrum
 • Meld je altijd aan de balie van de sporthal
 • Kom je in groep dan meldt enkel de coach zich
 • Sporten gebeurt contactloos
 • Op het hele domein geldt een circulatieplan (zowel binnen als buiten), dit circulatieplan is niet vrijblijvend, dus dient strikt opgevolgd te worden
 • Vanaf binnenkomst op ons domein volg je de wandelrichting, kom je met de fiets dan neem je de fiets in de hand. Er wordt gewerkt met een in- en uitgang, deze werden aangeduid op de betreffende poorten.
 • Toiletten zijn beperkt beschikbaar
 • Toeschouwers zijn niet toegelaten op het centrum, enkel sporters die gereserveerd hebben
 • Je brengt zelf desinfecterende middelen mee

Wat zegt het M.B. en het P.B.?

Update 29 juli

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die werden toegelicht op maandag 27 juli 2020 en werden verwerkt in het Ministerieel Besluit van dinsdag 28 juli 2020, wensen we u via deze weg te informeren over de toepassing er van in Sport Vlaanderen Herentals vanaf woensdag 29 juli 2020.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, voornamelijk wat betreft het beperken van contacten tussen mensen en het in acht nemen van goede hygiënische reflexen. In dit verband hebben we uiteraard ook in het centrum de nodige maatregelen genomen en vragen we aan de gebruikers van ons centrum om deze te respecteren.

 1. Onderstaand geven we graag de krachtlijnen van het Ministerieel Besluit van dinsdag 28 juli 2020 mee, die een impact hebben op onze sector en onze centra.
 • een maximum van 50 personen mag de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter, bijwonen. De veiligheidsprotocollen dienen uiteraard strikt te worden nageleefd.

 • een maximum van 50 personen mag de zomerkampen en -stages bijwonen mits naleving van de geldende modaliteiten.

 • een publiek van maximum 100 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de geldende modaliteiten (social distancing, mondmasker, hygiënische reflexen)

 • een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de geldende modaliteiten (social distancing, mondmasker, hygiënische reflexen)

 • onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

 • de bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix bedoeld door de Nationale Veiligheidsraad (24 juni 2020) wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van een evenement, voorstelling of wedstrijd. Deze mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

 • eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof
  • in de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
  • op elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • in de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten;
  • bij evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden

 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

 • Massa-evenementen blijven uiteraard verboden.  

 • In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden specifieke modaliteiten (minstens 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij deze worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter / maximum 10 personen per tafel toegestaan / enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan / elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten / het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal en de keuken/ er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter / terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden /  drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ’s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten/ de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren).

 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst op de wellnesscentra, de gemeenschappelijke sportlessen en de zwembaden. Deze gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

 

 1. Bovenop deze federale maatregelen, werd gezien de situatie beslist om in de provincie Antwerpen in een aantal bijkomende maatregelen te voorzien.
 • Het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 uur en 06.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 uur en 06.00 uur, tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis, …). Inrichtingen die behoren tot de horecasector sluiten om 23.00 uur.
 • Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben.

 • Eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen op de openbare ruimte evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

 • In alle inrichtingen die behoren tot de horecasector moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter. Het gezelschap aan een tafel wordt beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde huishouden. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden en nadien meteen vernietigd worden.

 • Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar.

 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

 • In de meest getroffen zone (waaronder Brasschaat) zijn alle publieksevenementen verboden en moeten alle fitnesscentra sluiten.

 

 1.  De gemeenten kunnen de federale en provinciale maatregelen, rekening houdend met de epidemiologische situatie op het grondgebied en de verdere risico-inschatting en/of bijkomende afwegingen, verder verfijnen en desgevallend verstrengen na overleg. In onze gemeente werden voorlopig geen extra maatregelen genomen.

 

 1. Het brede Vlaamse sportveld (de overkoepelende Vlaamse Sportfederatie (VSF), het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen, Sport Vlaanderen, de FitnessOrganisatie en Vlaams minister van Sport Ben Weyts) blijven daarnaast onverkort bij hun standpunt en advies. In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, menen wij dat we onze sportactiviteiten zo veilig mogelijk moeten organiseren. En dus beter zonder publiek. Alle organisatoren van indoor sportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren.

Gelet op de beslissingen van de Veiligheidsraad beseffen we dat dit louter een advies blijft aan onze sportclubs. We appelleren aan eenieders verantwoordelijk om voluit veilig te sporten.

Voor alle sporttakken en ook de sportkampen werden reeds eerder in detail protocollen opgesteld met heel wat maatregelen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen sporten. Ze blijven gehandhaafd - afgezien van de beperking van het publiek tot maximum 100/200, de mondmaskerplicht en de eventuele registratieplicht - en zijn allen te consulteren via https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

 

 1. Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat voor seniors (vrouwen en mannen) geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden mogen gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal, en dit met onmiddellijke ingang tot en met 25 augustus 2020. Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21 zijn niet toegelaten. Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden. Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen. In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden. Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.

Gedragscodes en protocollen

Om de sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

 

Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit of lokale restricties. 

 

Onze protocollen zijn aangepast aan de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad nam op donderdag 23 juli en maandag 27 juli. Let wel, lokaal kunnen er strengere restricties zijn. Deze kan je nakijken op de site van je provincie of gemeente.

Wat we in de protocollen wijzigen, duiden we aan in het geel, zo vind je het gemakkelijk terug.

 

Via onderstaande knop kan je alle gedragscodes en protocollen raadplegen.

Circulatieplan

Toegang tot het domein gebeurt met een in- en uitgang, aangeduid aan de poorten aan het ronde punt. Alle andere poorten zijn afgesloten en zullen geen dienst kunnen doen als toegangspoort.

Op het ganse domein geldt "éénrichtingsverkeer", aangeduid d.m.v. pijlen. Je wordt gevraagd om je hier aan te houden

Parkeren kan enkel op de parking.

CORONA FASE 3 CIRCULATIEPLAN EXT.png

Barrak Zomerbar opent de deuren

Vanaf maandag 8 juni mag ook de horeca weer de deuren openen. Bob en zijn team heropenen dus ook BarRak Zomerbar en heten jullie graag dagelijks welkom tussen 10u en 23u.

Omwille van de aangepaste maatregelen deze week worden de openingstijden van BarRak Zomerbar aangepast

 

Reserveren van tennisterreinen kan bij hen, elke dag vanaf 9u30, via: 014 84 28 11

ACCO - barrak zomerbar 01.JPEG

De sportkampen mogen doorgaan!

In de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni werd meegedeeld dat onze sportkampen deze zomer mogen doorgaan. 

Alle jongeren die al ingeschreven waren krijgen alle informatie via mail.

Had je je nog niet ingeschreven? Bekijk dan ons aanbod en schrijf je snel in!

 

Ook met de nieuwe, verstrengde, maatregelen kunnen onze sportkampen gewoon doorgaan.