Organiseer je sportklassen bij ons!


scholen05.jpg
scholen02.jpg
scholen03.jpg

Tijdens sportklassen blijven klassen of scholen de hele week bij ons, van maandag tot vrijdag. Naast de gewone lessen doen de leerlingen minimum twee uren per dag aan sport. Tijdens de sportmomenten worden ze begeleid door onze gediplomeerde lesgevers. Per tien aanwezige leerlingen heeft de school recht op één gratis begeleider. Voor B.L.O.- en Buso-scholen is er één gratis begeleider voor elke zes aanwezige leerlingen.

 

In het sportcentrum beschikken we over een uitgebreide informatiebundel met relevante informatie over het sportcentrum en interessante uitstappen in de omgeving. 

 

Voor de organisatie van sportklassen heeft Sport Vlaanderen samenwerkingsakkoorden afgesloten met onderstaande instanties. Die zorgen, elk voor hun onderwijsnet, voor de administratieve, publicitaire en praktische organisatie van de sportklassen. Wil je een sportklas organiseren in het sportcentrum van Herentals? Neem dan contact op met jouw onderwijskoepel.

 

Voor de Vrije Gesubsidieerde Onderwijsinstellingen

Vereniging Openluchtklassen v.z.w. (V.O.K. vzw)

Guimardstraat 1

1040 Brussel

Tel.: +32 2 511 82 01

 

Voor de onderwijsinstellingen van het Gemeenschapsonderwijs

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Contactpersoon: Sigrid De Vuyst

Willebroekkaai 36

1000 Brussel

Tel.: +32 2 790 96 84

 

Voor de instellingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG)

Contactpersoon: Viviane Delhez

Bischoffsheimlaan 1-8

1000 Brussel

Tel.: +32 2 502 13 14