Toegankelijkheid en exploitatie

 1. Het hoogtouwenparcours wordt beheerd door Sport Vlaanderen. Het is slechts toegankelijk mits voldaan is aan de volgende voorwaarden :

  • Voorafgaande reservatie via mail en/of website.
  • Dag zelf voorleggen van een betalingsbewijs aan een begeleider(s) van Sport Vlaanderen.
  • Voorafgaande instructie-verschaffing door een begeleider(s) van Sport Vlaanderen.
  • Dragen van aangepaste kledij en van de door Sport Vlaanderen ter beschikking gestelde veiligheidsuitrusting (klimgordel, helm en ‘saferollersysteem’).
  • Toezicht door één of meerdere begeleider (s) van Sport Vlaanderen.

  Indien niet aan elk van deze voorwaarden is tegemoetgekomen, is het gebruik van het hoogtouwenparcours absoluut verboden.

 2. Bij groepsgebruik dient minimaal één groepsverantwoordelijke (ouder dan 18 jaar) aanwezig te zijn in de onmiddellijke omgeving van het hoogtouwenparcours. Deze ondersteunt de begeleider(s) van Sport Vlaanderen, meer bepaald inzake het handhaven van de goede orde en de door de begeleider(s) verstrekte richtlijnen.
  Kinderen onder 12 jaar dienen vergezeld te zijn van minstens 1 volwassene die ouder is dan 18 jaar.

 3. Sport Vlaanderen behoudt zicht het recht voor om het hoogtouwenparcours geheel of gedeeltelijk te sluiten of te ontruimen (bijv. bij ongunstige weersomstandigheden of calamiteiten). In deze gevallen kan geen schadevergoeding van Sport Vlaanderen worden geëist. Bij een ontruiming van het parcours of bij een al dan niet vrijwillige stopzetting van de activiteiten kan er geen sprake zijn van een terugbetaling van het deelnamegeld.

Gebruiksvoorwaarden

 1. Het gebruik van het hoogtouwenparcours vergt een goede gezondheid (fysiek en mentaal) én een degelijke conditie. Aan occasionele sporters die zich niet regelmatig medisch laten onderzoeken en aan personen met uitgesproken vormen van hoogtevrees wordt het gebruik van het hoogtouwenparcours afgeraden. Het gebruik van het hoogtouwenparcours is niet geschikt voor personen met epilepsie, personen zwaarder dan 120 kg en vrouwen die meer dan 4 maanden zwanger zijn.

 2. Roken of het gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan. Aan gebruikers waarvan vermoed wordt dat zij voorafgaandelijk alcohol of drugs gebruikten zal de toegang geweigerd worden.

 3. De gebruikers dienen zich aan te melden bij een begeleider van Sport Vlaanderen.

 4. Elke gebruiker zal zich houden aan de voorafgaande instructie-verschaffing door een door Sport Vlaanderen aangestelde begeleider.

 5. Elke gebruiker dient de instructies van de begeleider(s)van Sport Vlaanderen na te komen. Bij groepsgebruik zal de verantwoordelijke groepsleider de begeleiders van Sport Vlaanderen bijstaan.

 6. Indien een deelnemer geen gevolg geeft aan de richtlijnen van de begeleider(s) van Sport Vlaanderen of zich zelf of anderen in gevaar brengt, kan hij/zij worden verplicht om de activiteiten stop te zetten, zonder enige terugbetaling van zijn deelnamegeld.

 7. Overtredingen tegen het reglement kunnen aanleiding geven tot een tijdelijk of zelfs tot een definitief verbod op de toegang tot het hoogtouwenparcours.

Parcours en minimale gebruikersmodaliteiten

 1. Het hoogtouwenparcours is opgebouwd uit 5 parcours, met verschillende moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad van laag naar hoog, is de volgende :
  1. geel
  2. oranje
  3. groen
  4. blauw
  5. rood

  Elk parcours bevat meerdere oefeningen (zgn. “klimelementen”), die van elkaar gescheiden zijn door zgn “platformen”.

  Op elk klimelement is maximaal 1 persoon toegelaten. Op elk platform mogen zich op hetzelfde moment maximaal 2 personen bevinden.

 2. Het klimmen op de gele en de oranje route is enkel toegelaten voor kinderen ouder dan 8 jaar én met een reikhoogte van 140 cm. (dwz gemeten met gestrekte armen boven het hoofd). Het klimmen op de groene, blauwe en rode routes is enkel toegelaten voor kinderen ouder dan 8 jaar én met een reikhoogte van 160 cm (dwz met gestrekte armen boven het hoofd).

  De veiligheidsuitrusting (klimgordel, helm, en ‘saferollersysteem’) wordt door Sport Vlaanderen ter beschikking gesteld en dient in de oorspronkelijke staat terug te worden geven. Eventuele schade of verlies dient te worden betaald. De veiligheidsuitrusting moet gebruikt worden volgens de instructies door de Sport Vlaanderen aangestelde begeleider. Het is absoluut verboden om het ‘saferollersysteem’ los te koppelen van de stalen kabel of om de bevestigingspunten aan de klimgordel te verwijderen. Het dragen van een eigen klimharnas of helm is niet toegelaten.

 3. Passende, nauwsluitende kledij is verplicht, samen met stevige, vastzittende schoenen. Het gebruik van het hoogtouwenparcours in zwemslip, met ontbloot bovenlijf of met sandalen/’slippers’ is niet toegelaten. Breekbare voorwerpen, attributen die gevaar kunnen opleveren of waardevolle voorwerpen worden best vermeden. Zij horen ook niet thuis in jas- en broekzakken. Hiertoe behoren oa een zonnebril, een GSM, een camera, sleutels, juwelen, enz .. .

 4. Het gooien met voorwerpen kan niet getolereerd worden.

 5. Het is niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sport Vlaanderen (Centrumverantwoordelijke van Sport Vlaanderen Hofstade of een begeleider van Sport Vlaanderen) te filmen of fotoreportages te maken.

 6. In de ontvangstruimte bevinden zich kastjes voor het opbergen van waardevolle voorwerpen en kleine attributen. Sport Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen, verlies van en schade aan kledij en materiaal van de gebruikers.