Wijziging vanaf 28 juli 2020!

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die werden toegelicht op maandag 27 juli 2020 en werden verwerkt in het Ministerieel Besluit van dinsdag 28 juli 2020, wensen we u via deze weg te informeren over de toepassing er van in Sport Vlaanderen Blankenberge vanaf woensdag 29 juli 2020.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, voornamelijk wat betreft het beperken van contacten tussen mensen en het in acht nemen van goede hygiënische reflexen. In dit verband hebben we uiteraard ook in het centrum de nodige maatregelen genomen en vragen we aan de gebruikers van ons centrum om deze te respecteren.

 1. Onderstaand geven we graag de krachtlijnen van het Ministerieel Besluit van dinsdag 28 juli 2020 mee, die een impact hebben op onze sector en onze centra. 
  • een maximum van 50 personen mag de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter, bijwonen. De veiligheidsprotocollen dienen uiteraard strikt te worden nageleefd.
  • een maximum van 50 personen mag de zomerkampen en -stages bijwonen mits naleving van de geldende modaliteiten.
  • een publiek van maximum 100 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de geldende modaliteiten (social distancing, mondmasker, hygiënische reflexen)
  • een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de geldende modaliteiten (social distancing, mondmasker, hygiënische reflexen)
  • onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
  • de bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix bedoeld door de Nationale Veiligheidsraad (24 juni 2020) wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van een evenement, voorstelling of wedstrijd. Deze mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.
  • eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof
   • in de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
   • op elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
   • in de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten;
   • bij evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden;
  • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
  • Massa-evenementen blijven uiteraard verboden.  
  • In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden specifieke modaliteiten (minstens 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij deze worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter / maximum 10 personen per tafel toegestaan / enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan / elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten / het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal en de keuken/ er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter / terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden /  drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ’s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten/ de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren).
  • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst op de gemeenschappelijke sportlessen. Deze gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
 2. Voor Stad Blankenberge zijn er ook maatregelen van kracht. Deze gelden bovenop bovenstaande maatregelen van het M.B. en vervangen desgevallend de maatregelen van het M.B. Een gemeente of provincie kan namelijk steeds strengere maatregelen nemen dan deze bepaald in het M.B.

            Via deze link kan alles worden nagelezen: https://www.blankenberge.be/thema/detail/3613/thcoronavirus

 3. Het brede Vlaamse sportveld (de overkoepelende Vlaamse Sportfederatie (VSF), het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen, Sport Vlaanderen, de FitnessOrganisatie en Vlaams minister van Sport Ben Weyts) blijven daarnaast onverkort bij hun standpunt en advies. In het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico kunnen vormen, menen wij dat we onze sportactiviteiten zo veilig mogelijk moeten organiseren. En dus beter zonder publiek. Alle organisatoren van indoor sportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de opgestelde protocollen, te respecteren.

  Gelet op de beslissingen van de Veiligheidsraad beseffen we dat dit louter een advies blijft aan onze sportclubs. We appelleren aan eenieders verantwoordelijk om voluit veilig te sporten.

  Voor alle sporttakken en ook de sportkampen werden reeds eerder in detail protocollen opgesteld met heel wat maatregelen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen sporten. Ze blijven gehandhaafd - afgezien van de beperking van het publiek tot maximum 100/200, de mondmaskerplicht en de eventuele registratieplicht - en zijn allen te consulteren via https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

 4. Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat voor seniors (vrouwen en mannen) geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden mogen gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal, en dit met onmiddellijke ingang tot en met 25 augustus 2020. Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21 zijn niet toegelaten. Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden. Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen. In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden. Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.

 

Samengevat betekent dit voor jou als klant van Sport Vlaanderen Blankenberge :

 

- Buitensporten wordt zoveel mogelijk aangeraden.

- De normale openingsuren blijven van toepassing.

- Kleedkamers, douches, sanitair blijven toegankelijk.

- Enkel contante betalingen zijn mogelijk in de sporthal.

- Dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van de gebouwen.

 

Op deze manier schept Sport Vlaanderen een kader om aan onze klanten de mogelijkheid te bieden om vanaf 29 juli in de meest ruime zin gebruik te maken van de infrastructuur in onze centra binnen de krijtlijnen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en lokale overheden.

Op heden werden enkel de beslissingen betreffende deze fase definitief genomen en bekrachtigd. Wij zullen uiteraard de verdere evolutie omtrent de beslissingen betreffende de volgende fasen nauwlettend opvolgen en u hier vanzelfsprekend verder over informeren. In het bijzonder omtrent de toepassing er van in ons centrum.

Kleine versoepeling vanaf vrijdag 14 augustus

Squash en fitness

Vanaf vrijdag 14 augustus mogen de squashboxen en de fitness opnieuw geopend worden volgens de goedgekeurde protocollen.  

Reservaties voor indoorinfrastructuur zijn opnieuw mogelijk maar we raden iedereen aan zoveel mogelijk buiten te sporten.