Sauna en zwembad gaan open!

Vanaf 1 juli zal het zwembad en het saunacomplex opnieuw de deuren openen, dit weliswaar onder strenge voorschriften van de Veiligheidsraad. 

Om hieraan te kunnen voldoen hebben we enkele drastische maatregelen in het leven moeten roepen.  We vragen dan ook om deze maatregelen strikt op te volgen.

 

- Je kan enkel het complex betreden NA een online reservatie (dus niet telefonisch of ter plaatse, enkel online!)

- We werken in tijdsloten (45 min per zwembeurt, 3 uur per saunabeurt)

- We laten slechts een maximum aantal bezoekers toe (8 zwemmers, 12 saunagangers)

- Betalen met beurtenkaarten of jaarabonnementen is momenteel niet mogelijk.  Lopende beurtenkaarten of jaarabonnementen worden automatisch verlengd tot het complex opnieuw volledig operationeel is

- De bar, de whirlpool en het stoombad zijn niet toegankelijk

- Water kan aangekocht worden aan het onthaal bij het betreden van het complex

- Enkel bancontact is toegelaten, cash geld wordt niet aanvaard

- Omwille van de beperktere mogelijkheden vragen we momenteel een aangepaste prijs van € 14 per persoon per tijdslot

 

We willen je vragen al onze richtlijnen op te volgen en de nodige social distance te bewaren, zowel ten opzichte van de andere klanten als van onze medewerkers.  

Na je online reservatie zal je een bevestigingsmail krijgen met verdere richtlijnen om je bezoek succesvol te laten verlopen.  

 

Wens je te reserveren, klik dan hier

Wat vanaf 1 juli?

We mogen meer en meer sporten

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die werden toegelicht op woensdag 24 juni 2020 en werden verwerkt in het Ministerieel Besluit van dinsdag 30 juni 2020, wensen we u via deze weg te informeren over de toepassing er van in Sport Vlaanderen Blankenberge vanaf woensdag 01 juli 2020.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden. Het gaat hier voornamelijk om het beperken van contacten tussen mensen en het in acht nemen van goede hygiënische reflexen. In dit verband zullen we uiteraard ook in het centrum de nodige maatregelen nemen en vragen we aan de gebruikers van ons centrum om deze te respecteren.

Via deze link kan je de verschillende gedragscodes en protocollen consulteren op onze website. Deze bundelen richtlijnen en tips voor sportactoren om op een veilige en verantwoorde manier sport te beoefenen.

Onderstaand geven we graag de krachtlijnen van het Ministerieel Besluit van dinsdag 30 juni 2020 mee, die een impact hebben op onze sector en onze centra.

 • vanaf 01 juli 2020 mag een maximum van 50 personen (inclusief trainers / begeleiders) de volgende activiteiten bijwonen:
  • de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. De handen worden verplicht gewassen vóór en na het sporten en het gemeenschappelijk sportmateriaal wordt verplicht vóór en na het sporten schoon gemaakt. De veiligheidsprotocollen dienen uiteraard strikt te worden nageleefd.
  • de zomerkampen en -stages met naleving van de regels. Deze mogen worden georganiseerd met of zonder overnachting, onder voorbehoud van de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid. De personen die samenkomen in het kader van kampen, stages en activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De begeleiders en deelnemers ouder dan 12 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • De zwembaden, sauna’s en wellnesscentra kunnen weer open als ze voldoen aan de veiligheidsprotocollen.​ Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams blijven verplicht gesloten, behalve indien hun gebruik privé is.
 • Een publiek van max. 400 personen tot en met 31 juli 2020 en van max. 800 personen vanaf 01 augustus 2020 mag evenementen en wedstrijden bijwonen mits het respecteren van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en onverminderd de richtlijnen m.b.t. de inrichtingen die behoren tot de sector. Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
 • Onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
 • Vanaf 01 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement of wedstrijd die groter is dan 400 (tot en met 31 juli 2020) en 800 (vanaf 01 augustus 2020), in overleg met de bevoegde minister, na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol.
 • De bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix bedoeld door de Nationale Veiligheidsraad dd 24 juni 2020, die haar daartoe ter beschikking wordt gesteld, wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt m.b.t. de organisatie van een wedstrijd.
 • Sportieve wedstrijden mogen niet plaatsvinden tussen 01u ’s nachts en 06u ’s morgens.
 • Massa-evenementen blijven verboden tot 31 augustus 2020.
 • In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden specifieke modaliteiten (minstens 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij deze worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter / maximum 15 personen per tafel toegestaan / enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan / elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten / het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal / het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd / er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter / terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden /  drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ’s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten).

 

Voor Sport Vlaanderen Blankenberge betekent dit concreet dat er vanaf 01 juli 2020 van alle sportaccommodatie gebruik kan worden gemaakt.

Het centrum zal geopend zijn van 8 tot 23 uur van maandag tot zaterdag en van 8 tot 16 uur op zondag.  

Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt.

De toiletten blijven toegankelijk, maar ook hier gelden bovenstaande regels en zullen wij gepaste maatregelen nemen.

Er kan ter plaatse in de sporthal enkel cash betaald worden.  In het zwembad- en saunacomplex  kan enkel via bancontact worden betaald.

 

Op deze manier schept Sport Vlaanderen een kader om aan onze klanten de mogelijkheid te bieden om vanaf 01 juli in de meest ruime zin gebruik te maken van de infrastructuur in onze centra binnen de krijtlijnen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Op heden werden enkel de beslissingen betreffende deze fase definitief genomen en bekrachtigd. Wij zullen uiteraard de verdere evolutie omtrent de beslissingen betreffende de volgende fasen nauwlettend opvolgen en u hier vanzelfsprekend verder over informeren. In het bijzonder omtrent de toepassing er van in ons centrum.