De ondersteuning van de georganiseerde sportsector

Financiële ondersteuning

Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van de georganiseerde sportsector in Vlaanderen. De erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de georganiseerde sportwereld in Vlaanderen wordt geregeld via het decreet van 10 juni 2016.

Het decreet heeft betrekking op sportfederaties, koepelorganisatie, organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, het G-sportplatform en de organisatie voor risicovechtsporten.

Inhoudelijk focust de Vlaamse overheid via dit decreet op enerzijds de professionalisering van de basiswerking en anderzijds op projecten inzake jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie, sportkampen en topsport.

 

De partners in de georganiseerde sportsector kunnen ook projectsubsidies aanvragen voor bepaalde sportevenementen.

 

Logistieke ondersteuning

Onze partners in de georganiseerde sportsector kunnen ook beroep doen op heel wat logistieke ondersteuning voor de uitvoering van hun sportbeleid.

  • Heb je sportmateriaal nodig?
  • Ben je op zoek naar een trofee?
  • Wil je een beroep doen op de expertise van een provinciale promotiedienst?

Wij helpen je met je sportinfrastructuur

Advies nodig bij de aanleg van sportinfrastructuur?
We helpen je graag verder.

 

Subsidies voor sportinfrastructuur?
De Vlaamse overheid heeft ook heel wat subsidies voor de realisatie van sportinfrastructuur. Deze ondersteuning richt zich op dit moment echter niet rechtstreeks tot sportfederaties maar tot lokale besturen, scholen en sportclubs.  Wil je er toch meer over weten of via deze actoren de infrastructuur voor jou sport verbeteren, surf dan naar desbetreffende actoren.

Begeleiding nodig?

De Vlaamse Sportfederatie  kan u helpen als de koepelorganisatie:

  • als aanspreekpunt
  • als kennis- en informatiecentrum
  • om je kwalitatieve werking te bevorderen
  • voor de begeleiding i.f.v. maatschappelijke behoeften en doelgroepenwerking
  • voor de ondersteuning van je sportclubs (dynamoproject)

Het G-sportplatform  is de koepelorganisatie voor iedereen die werkt rond of interesse heeft in sport voor personen met een handicap.

De Organisatie voor risicovechtsporten  is een kennis- en ondersteuningspunt voor risicovechtsport in Vlaanderen - wil ervoor zorgen dat elke vechtsporter in zijn/haar sportomgeving op een gezonde en ethisch verantwoorde manier zijn sport kan beoefenen.

Documenten en regelgeving

Wens je een beknopt overzicht van het wettelijk kader, andere relevante regelgeving of begeleidende informatie bij het wettelijk kader? Deze rubriek geeft hier een antwoord op.

Themadossiers

Sport Vlaanderen zal meer en meer trachten om dossiers rond aanverwante thema's aan te bieden via deze website. Deze rubriek zal dus in de toekomst groeien. Neem alvast een kijkje.

Kwaliteitsvol begeleidingskader

Is jouw begeleidingskader up-to-date?

De Vlaamse Trainersschool organiseert een heleboel sporttechnische opleidingen en allerhande bijscholingen voor personeelsleden en medewerkers van sportfederaties.

Op zoek naar de geschikte medewerker?

Op zoek naar een administratief coördinator of een sporttechnisch coördinator voor je sportfederatie? In onze databank van sportvacatures kan je zelf je advertentie opladen. Zo vind je gegarandeerd de juiste kandidaat.

Blijf op de hoogte

kunstgrasveld.jpg

Laat het rubbergranulaat van jouw kunstgrasveld controleren

01/03/2017 - Recytyre gaat stalen van rubberkorrels onderzoeken op voetbalvelden van lokale sportclubs en besturen. Het gaat om grasvelden die niet door de overheid zijn gesubsidieerd. Dit is na overleg met de Vlaamse overheid zo beslist.

Meer >
P1100043.JPG

Opening Hoogtouwenparcours zondag 26 februari 2017

20/02/2017 - Kriebelt het al om buiten te komen? Kom ons hoogtouwenparcours dan ontdekken. Vanaf zondag 26 februari 2017 zijn we weer geopend.

Meer >
Terug naar boven