Meer trainers naar de sport

Vlaanderen heeft nood aan meer trainers

De Vlaamse sportsector blijft groeien, en ook het aantal trainers gaat in stijgende lijn. Toch is er momenteel sprake van een trainerstekort in de Vlaamse sportclubs. De impact daarvan is groot, in die mate zelfs dat de vlotte werking van steeds meer clubs in het gedrang komt. Dat is iets wat clubs op korte termijn vaak nog kunnen opvangen, maar op lange termijn leidt het onvermijdelijk tot een hogere uitval bij leden en trainers bij de clubs, en uiteindelijk tot kwaliteitsverlies van de sportsector in het algemeen.

Multi culturele groep schoolkinderen luisteren naar hun coach
Twee turnsters oefenen op leggers

Publicatie ‘Meer trainers naar de sport - Inspiratie uit sectoroverleg en projectoproep'

In deze publicatie blikken we terug op het sectoroverleg en de daaruit voortvloeiende projectoproepen, waarover je verderop deze pagina meer leest. Het doel is om geïnteresseerde sportclubs, sportfederaties, lokale besturen, sociaal-sportieve praktijken en andere partners meer inzicht te bieden in manieren om meer trainers in de sportsector aan te trekken en te behouden. We hopen dat de vele diverse voorbeelden van gesubsidieerde projecten de nodige inspiratie opleveren om zelf binnen de eigen context aan de slag te kunnen gaan en volop in te zetten op het rekruteren en behouden van meer trainers naar de sport.

Sectoroverleg 'Meer trainers naar de sport'

Op vrijdag 9 december 2022 brachten we meer dan 100 sportprofessionals samen op het sectoroverleg ‘Meer trainers naar de sport’. Met dit initiatief wilden we de dialoog over de trainersproblematiek in Vlaanderen openen, elkaar inspireren en samen tot oplossingen te komen. Het werd een boeiende dag met interessante keynotes, inspirerende praktijkverhalen en leerrijke discussies.

Opa en kleinzoon spelen tafeltennis en doen high five
Vrouwelijke coach geeft zwemles aan groepje kinderen

Projectoproep 'Meer trainers naar de sport'

We lanceerden een projectoproep 'Meer trainers naar de sport'. Die projectoproep stond open voor zowel grote projecten van bijvoorbeeld sportfederaties, verschillende sportclubs, sociaal-sportieve praktijken, steden, gemeenten en onderlinge samenwerkingsverbanden, als kleine projecten van sportclubs.