Cookiebeleid

Waarom Cookies

Sport Vlaanderen met maatschappelijke zetel te Arenbergstraat 5, 1000 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres privacy@sport.vlaanderen.

 

Sport Vlaanderen vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik de Sport Vlaanderen-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Sport Vlaanderen wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op Sport Vlaanderen-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Sport Vlaanderen je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. Sport Vlaanderen wil namelijk graag je privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Sport Vlaanderen heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

 

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Sport Vlaanderen-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Sport Vlaanderen aanbiedt en die toegang geven tot Sport Vlaanderen content.

 

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een band met je te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. je verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je je browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

 

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

 

Hoe kan je  het gebruik van cookies op Sport Vlaanderen-onlinediensten weigeren of beheren?

 

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

 

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Sport Vlaanderen op zijn websites gebruikt.

Gebruikte Cookies op deze site

Cookietoestemming

1. Naam van cookie: cookieconsent_status

 • Doel: Deze cookie houdt bij of je reeds de cookietoestemming hebt aanvaard.
 • Website: https://www.sport.vlaanderen
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 365 dagen

 

2. Naam van cookie: UseCookie

 • Doel: Deze cookie houdt bij of je reeds de cookietoestemming hebt aanvaard.
 • Website: http://webwinkelsportpromotie.sport.vlaanderen/webwinkelmultimove#
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 365 dagen

Microsoft

Naam van cookie: ASP.NET_SessionId

 • Doel: Deze cookie houdt een uniek nummer van de sessie bij.
 • Website: https://webshopbloso.recreatex.be/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: permanente cookie zonder vervaltijdstip

Recreatex

Naam van cookie: ReCreateX

 • Doel: Deze cookie houdt een uniek nummer voor de webshop bij.
 • Website: https://webshopbloso.recreatex.be/
 • Cookie(s) geplaatst door: Recreatex
 • Ontvangers van de gegevens: Recreatex
 • Geldigheid: permanente cookie die maximaal 365 dagen geldig is.

Hotjar

Naam van cookie: _hjIncludedInSample

 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te volgen.
 • Website: https://www.sportnaschool.be/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: permanente cookie die altijd geldig blijft.

PHP

Naam van cookie: laravel_session

 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de sessieid binnen PHP bij te houden.
 • Website: https://www.sportnaschool.be/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: permanente cookie die 2 uur geldig blijft


Naam van cookie: PHPSESSID

 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de sessieid binnen PHP bij te houden.
 • Website: http://webwinkelsportpromotie.sport.vlaanderen/webwinkelmultimove#
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: permanente cookie die niet vervalt

Netscaler

Naam van cookie: NSC_TMAA

 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de gebruikers reeds is geauthentiseerd, deze komt steeds samen met NSC_TMAS.
 • Website: https://www.sport.vlaanderen/mijnsportvlaanderen/; https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie wordt aan het eind van de sessie gewist

 

Naam van cookie: NSC_TMAS

 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de gebruikers reeds is geauthentiseerd, deze komt steeds samen met NSC_TMAA.
 • Website: https://www.sport.vlaanderen/mijnsportvlaanderen/; https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie wordt aan het eind van de sessie gewist

PSP

Naam van cookie: S26-8050-PORTAL-PSJSESSIONID

 • Doel: Deze cookie houdt een uniek nummer van de sessie bij.
 • Website: https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie wordt aan het eind van de sessie gewist

 

Naam van cookie: ExpirePage

 • Doel: Deze cookie houdt informatie bij i.k.v. verval van de sessie.
 • Website: https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie wordt aan het eind van de sessie gewist

 

Naam van cookie: PS_LOGINLIST

 • Doel: Deze cookie houdt informatie bij i.k.v. single sign on.
 • Website: https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie wordt aan het eind van de sessie gewist

 

Naam van cookie: PS_TOKEN

 • Doel: Deze cookie houdt informatie bij i.k.v. gebruikers authentificatie.
 • Website: https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie wordt aan het eind van de sessie gewist

 

Naam van cookie: PS_TOKENEXPIRE

 • Doel: Deze cookie houdt informatie bij i.k.v. verval van de sessie.
 • Website: https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie wordt aan het eind van de sessie gewist

 

Naam van cookie: SignOnDefault

 • Doel: Deze cookie houdt de laatste username bij die is ingelogd.
 • Website: https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie blijft altijd bestaan

 

Naam van cookie: url van de site

 • Doel: Deze cookie houdt bepaalde settings bij van de site
 • Website: https://votas.sport.vlaanderen/
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: deze cookie blijft altijd bestaan

Overige

Naam van cookie: ml_language

 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de taal van de inhoud te bepalen.
 • Website: http://webwinkelsportpromotie.sport.vlaanderen/webwinkelmultimove#
 • Cookie(s) geplaatst door: Sport Vlaanderen
 • Ontvangers van de gegevens: Sport Vlaanderen
 • Geldigheid: permanente cookie die niet vervalt

Stel zelf je Cookies in