Maak kennis met de G-sporter

‘G-sport’ is net zoals ‘sport’ een enorm breed begrip. Het omvat alle sporten die personen met een beperking beoefenen. Er bestaan sporttakken die specifiek zijn voor bepaalde beperkingen, zoals Showdown of torbal voor mensen met een visuele beperking. Maar ook alle andere sporten kunnen onder de noemer ‘G-sport’ vallen.

 

Om de G-sporter en de G-sportaanbieders zo goed mogelijk te begeleiden wordt er in het G-sportlandschap een onderscheid gemaakt in zes verschillende doelgroepen.  

 

 

Financiële ondersteuning

Wij subsidiëren G-sport

tafelvoetbal

Om mee te zorgen voor een kwaliteitsvol en duurzaam G-sport in Vlaanderen, geeft Sport Vlaanderen financiële ondersteuning aan G-sport actoren. G-sportclubs, federaties, voorzieningen, scholen,... kunnen een dossier indienen om financiële ondersteuning aan te vragen. Dit kan voor internationale en laagdrempelige G-sport evenementen, de opstart van een G-sport werking en voor een duurzame G-sport werking. Ook voor een bovenlokale projectoproep rond G-sport kan een subsidie aangevraagd worden indien het gaat om minstens twee lokale sportdiensten die samenwerken. 

Terug naar boven