Heb je vragen over G-sport?

Dan kan je terecht bij de consulenten Sporten zonder drempels. Ze geven advies over financiële ondersteuning aan G-sportclubs en organisatoren van G-sportevenementen, lesgeversondersteuning, omgaan met doelgroepen e.d.

Zit je toch nog met vragen, contacteer dan: Sportenzonderdrempels@sport.vlaanderen

Maak kennis met de G-sporter

‘G-sport’ is net zoals ‘sport’ een enorm breed begrip. Het omvat alle sporten die personen met een beperking beoefenen. Er bestaan sporttakken die specifiek zijn voor bepaalde beperkingen, zoals Showdown of torbal voor mensen met een visuele beperking. Maar ook alle andere sporten kunnen onder de noemer ‘G-sport’ vallen.

 

Om de G-sporter en de G-sportaanbieders zo goed mogelijk te begeleiden wordt er in het G-sportlandschap een onderscheid gemaakt in zes verschillende doelgroepen.  

 

 

Financiële ondersteuning

Wij subsidiëren G-sport

Om mee te zorgen voor een kwaliteitsvol en duurzaam G-sport in Vlaanderen, geeft Sport Vlaanderen financiële ondersteuning aan G-sport actoren. G-sportclubs, federaties, voorzieningen, scholen,... kunnen een dossier indienen om financiële ondersteuning aan te vragen. Dit kan voor internationale en laagdrempelige G-sport evenementen, de opstart van een G-sport werking en voor een duurzame G-sport werking. Ook voor een bovenlokale projectoproep rond G-sport kan een subsidie aangevraagd worden indien het gaat om minstens twee lokale sportdiensten die samenwerken. 

 

Bij onze partner G-sport Vlaanderen kan je een project indienen voor ondersteuning van specifiek G-sportmateriaal.

tafelvoetbal

123 Inclusie - Iedereen erbij

Deze campagne laat kinderen en jongeren met een beperking makkelijker de weg vinden naar het jeugdwerk, kinderopvang en sportclub. Ze wil begeleiders en lesgevers ondersteunen om kinderen en jongeren met een beperking warm te onthalen en goed te begeleiden.

Ontdek de talkshow over sportclubs met inclusieve werking: