Als lokaal bestuur kan je G-sport in je gemeente stimuleren. We zetten je op weg met deze acties.

Online tool ‘G-sport voor lokale besturen’

De online tool ‘G-sport voor lokale besturen’ kreeg een grondige opfrisbeurt. 

Je vindt onder meer informatie en inspiratie over:

  • de verschillende doelgroepen
  • het G-sportlandschap
  • hoe je aan de slag kan gaan met G-sport
  • welke ondersteuning Sport Vlaanderen biedt

Zo hopen we je als lokaal bestuur (nog) meer te informeren en inspireren om in te zetten op G-sport.

De tool is gemaakt voor lokale besturen, maar is ook relevant voor iedereen die meer wil weten over G-sport.

Unrecognizable children playing football, one of them has a leg prosthesis. Siblings playing sports together.

Gratis webinar (G-)sportkampen

Verschillende centra van Sport Vlaanderen organiseren al enkele jaren G-sportkampen. Deze sportkampen zijn specifiek bedoeld voor sporters met een beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening. 

Met een gratis webinar delen we dan ook graag onze ervaringen en opgebouwde expertise, om lokale besturen te inspireren (meer) in te zetten op (G-)sportkampen. De 'G' staat bewust tussen haakjes, omdat naast G-sportkampen ook inclusieve sportkampen aan bod komen: reguliere sportkampen waar ook G-sporters aan deelnemen. 

Programma

Dinsdag 5 december van 10 tot 11uur.

  1. Terminologie
  2. Plan van aanpak: hoe organiseer je een G-sportkamp of inclusief sportkamp? 
  3. Promotieflyer G-sportkampen Sport Vlaanderen
  4. Praktijkvoorbeelden: tips, aandachtspunten, valkuilen, samenwerkingen...

 

Deze webinar is afgelopen. Inschrijven is niet meer mogelijk. 

Overhead view of a group of special needs teenagers and young women with instructor, showing team spirit. They are sitting in a circle on a gym floor, hands in the center. Several of the girls have downs syndrome and two are in wheelchairs.

G-sport@school

Met G-sport@school maken leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs kennis met G-sport.

Als gemeente kan je met de online tool aan de slag om G-sport te introduceren op de scholen.

Two disabled children are bouncing a basketball in the gym with their physical therapist.