Als lokaal bestuur kan je G-sport in je gemeente stimuleren. We zetten je op weg met deze acties.

Online tool ‘G-sport voor lokale besturen’

De online tool ‘G-sport voor lokale besturen’ kreeg een grondige opfrisbeurt. 

Je vindt onder meer informatie en inspiratie over:

  • de verschillende doelgroepen
  • het G-sportlandschap
  • hoe je aan de slag kan gaan met G-sport
  • welke ondersteuning Sport Vlaanderen biedt

Zo hopen we je als lokaal bestuur (nog) meer te informeren en inspireren om in te zetten op G-sport.

De tool is gemaakt voor lokale besturen, maar is ook relevant voor iedereen die meer wil weten over G-sport.

Unrecognizable children playing football, one of them has a leg prosthesis. Siblings playing sports together.

Webinars G-sport in je gemeente

Vanaf augustus kunnen lokale besturen opnieuw bovenlokale projectondersteuning aanvragen (deadline: zaterdag 14 oktober).

Er worden ook elk jaar heel wat bovenlokale G-sportprojecten gesubsidieerd. Met de webinar ‘bovenlokale G-sportprojecten’ willen we de bestaande bovenlokale G-sportprojecten beter op elkaar laten afstemmen en tegelijkertijd nieuwe G-sportprojecten stimuleren. In het bijzonder voor doelgroepen waar nog niet veel aanbod voor is (o.a. zware beperking, chronische aandoeningen, kleuters, NAH...).

Programma

Dinsdag 13 juni van 10 tot 11 uur.

  1. Criteria aanvraag bovenlokaal project
  2. Dashboard ‘bovenlokale G-sportprojecten’
  3. Praktijkvoorbeelden: historiek, budget, aandachtspunten, valkuilen, samenwerkingen...

Later dit jaar plannen we nor een webinar rond G-sportkampen (oktober ’23).

Overhead view of a group of special needs teenagers and young women with instructor, showing team spirit. They are sitting in a circle on a gym floor, hands in the center. Several of the girls have downs syndrome and two are in wheelchairs.

G-sport@school

Met G-sport@school maken leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs kennis met G-sport.

Als gemeente kan je met de online tool aan de slag om G-sport te introduceren op de scholen.

Two disabled children are bouncing a basketball in the gym with their physical therapist.