Zet je inwoners aan het sporten!

Geef ze een leuke sportplek in de natuur

Wist je dat je met een minimum aan kosten en inspanningen superleuke en laagdrempelige sportplekken kan creëren voor al je inwoners? Wij helpen je met veel plezier met het aanleggen van een loopomloop of fit-o-meter. En wil je ook graag een mountainbikeparcours in jouw gemeente? Je zegt het maar.

jogschoenen_herfst.jpg
fitbal_senioren.jpg

Organiseer onweerstaanbare activiteiten

Sla de handen in elkaar met lokale sportclubs, scholen of verenigingen en organiseer de tofste sportactiviteiten in jouw gemeente. Ooit al gedacht om Multimove-lessen te organiseren voor je kleinste inwoners, of sporteldagen voor de ouderen? Nu wel.

Ondersteuning voor lokale besturen

Omdat we lokale besturen blijvend willen stimuleren om een gevarieerd en kwalitatief sportaanbod uit te werken, ondersteunen we hen waar nodig. Op financieel, logistiek of organisatorisch vlak.

 

Wij geven ook financiële hulp bij het (ver)bouwen van sportinfrastructuur of voor de organisatie van evenementen die een breed sportaanbod promoten.

sportmateriaal.jpg

Financiële ondersteuning voor VGC en vzw De Rand

Subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Tot eind 2015 verliep de subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) volgens het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007. Vanaf 2016 wordt de VGC gesubsidieerd op basis van het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012.

Subsidiëring vzw De Rand

Door de overheveling van de subsidies van de gemeenten naar het gemeentefonds vanaf 2016 is er in principe geen subsidie meer aan de randgemeenten.

Echter, die gemeenten, die niet ingestapt waren in het decreet lokaal sportbeleid, werden en blijven ook in de toekomst verder gesubsidieerd via vzw De Rand voor de realisatie van een lokaal sportbeleid. Het betreft de gemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem.

Wat met de decretale subsidiëring aan gemeenten en provincies?

De Vlaamse overheid heeft jarenlang een decretaal ondersteuningsbeleid gevoerd naar de gemeenten, provincies en de VGC om een kwalitatief sport voor allen-beleid uit te bouwen. 

Op vraag van de gemeenten zelf werd dit in 2016 stop gezet en werden de subsidies voor de gemeenten op basis van het decreet van 6 juni 2012 sinds 2016 geïntegreerd in het gemeentefonds.

Voor de provincies werd dit in 2018 stopgezet als gevolg van een interne staatshervorming. Alle persoonsgebonden materies worden overgeheveld ofwel naar het lokale niveau ofwel naar Vlaanderen.

Interessante themadossiers

Een goed sportbeleid respecteert het milieu

Een goed en evenwichtig sportbeleid staat niet los van andere maatschappelijke thema's. Daarom volgt Sport Vlaanderen de evolutie binnen beleidsdomeinen als ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur al enkele jaren op de voet.

Sport en ruimtelijke ordening

Sport Vlaanderen volgt ook de evolutie binnen ruimtelijke ordening op de voet. Op zoek naar de wetgeving inzake ruimtelijke ordening? Informatie nodig over het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, over planologische attesten of over ruimtelijke uitvoeringsplannen? Wij helpen je graag op weg.

Sport en de Europese Unie

Europese samenwerking

Het Erasmus+-programma, dat Europese ondersteuning en subsidies voorziet voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (2014 -2020), geeft sportorganisaties middelen om internationaal samen te werken en hun werking te internationaliseren. Het programma richt zich voornamelijk op de breedtesport.

Europese Week van de Sport

In 2015 organiseerde de EU voor het eerst de Europese Week van de Sport. Een sensibiliseringsactie die nieuwe en bestaande initiatieven rond sport, bewegen en gezondheid verzamelt in een grote Europese promotiecampagne. In 2016 gaat de Europese Week van de Sport van start op 10 september. In Vlaanderen is de Europese Week gekoppeld aan onze Maand van de Sportclub.

Blijf op de hoogte

topsportindex.JPG

Summer of 2018: de barometer staat op topsportzomer

14/08/2018 - In de media zijn diverse stukken en opinies verschenen over de grand-cru-topsportzomer 2018 en wie daarvoor al dan niet de pluimen op de hoed mag steken. Hierbij geven we de facts & figures van een uitstekende topsportzomer.

Meer >
tennisles_klein.jpg

Onbelast bijverdienen in de sportsector: wat moet je weten?

16/07/2018 - Vanaf 15 juli 2018 kan je onbelast bijverdienen in de non-profitsector en kunnen ook sportbegeleiders, scheidsrechters, juryleden enz… vergoed worden.

Meer >
Terug naar boven