Zet je inwoners aan het sporten!

Geef ze een leuke sportplek in de natuur

Wist je dat je met een minimum aan kosten en inspanningen superleuke en laagdrempelige sportplekken kan creëren voor al je inwoners? Wij helpen je met veel plezier met het aanleggen van een loopomloop of fit-o-meter. En wil je ook graag een mountainbikeparcours in jouw gemeente? Je zegt het maar.

jogschoenen_herfst.jpg
fitbal_senioren.jpg

Organiseer onweerstaanbare activiteiten

Sla de handen in elkaar met lokale sportclubs, scholen of verenigingen en organiseer de tofste sportactiviteiten in jouw gemeente. Ooit al gedacht om Multimove-lessen te organiseren voor je kleinste inwoners, of sporteldagen voor de ouderen? Nu wel.

Decretale ondersteuning voor randgemeenten, provincies en VGC

Gemeenten moeten iedereen de kans geven om aan sport te doen

Tot en met 2015 heeft de Vlaamse overheid de gemeenten decretaal gesubsidieerd om een kwalitatief sport voor allen-beleid te voeren. Wat hield dat concreet in? Lokale besturen moesten een laagdrempelig sportaanbod ontwikkelen voor alle inwoners, ook die in een sociaal zwakker positie, en ze moesten clubs en verenigingen helpen om professioneler te werken en hun jeugdwerking te verbeteren.

Op vraag van de gemeenten zelf worden de subsidies op basis van het decreet van 6 juni 2012 sinds 2016 geïntegreerd in het gemeentefonds. Dat betekent dat er momenteel geen decretale subsidiëring meer is van de gemeenten, behalve voor de randgemeenten. Voor hen blijft het decreet nog wel van toepassing ofwel via een rechtstreekse subsidiëring ofwel via vzw De Rand.

Een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor personen met een handicap

De Vlaamse regering geeft al een tiental jaren decretale subsidies aan de provincies om personen met een handicap aan het sporten te krijgen. Die subsidies worden in 2018 stopgezet als gevolg van een interne staatshervorming. Alle persoonsgebonden materies worden overgeheveld ofwel naar het lokale niveau ofwel naar Vlaanderen.

Subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Tot eind 2015 verliep de subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) volgens het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007. Vanaf 2016 wordt de VGC gesubsidieerd op basis van het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012.

Ondersteuning voor lokale besturen

Omdat we lokale besturen blijvend willen stimuleren om een gevarieerd en kwalitatief sportaanbod uit te werken, ondersteunen we hen waar nodig. Op financieel, logistiek of organisatorisch vlak.

 

Wij geven ook financiële hulp bij het (ver)bouwen van sportinfrastructuur of voor de organisatie van evenementen die een breed sportaanbod promoten.

sportmateriaal.jpg

Interessante themadossiers

Een goed sportbeleid respecteert het milieu

Een goed en evenwichtig sportbeleid staat niet los van andere maatschappelijke thema's. Daarom volgt Sport Vlaanderen de evolutie binnen beleidsdomeinen als ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur al enkele jaren op de voet.

Sport en ruimtelijke ordening

Sport Vlaanderen volgt ook de evolutie binnen ruimtelijke ordening op de voet. Op zoek naar de wetgeving inzake ruimtelijke ordening? Informatie nodig over het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, over planologische attesten of over ruimtelijke uitvoeringsplannen? Wij helpen je graag op weg.

Sport en de Europese Unie

Europese samenwerking

Het Erasmus+-programma, dat Europese ondersteuning en subsidies voorziet voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (2014 -2020), geeft sportorganisaties middelen om internationaal samen te werken en hun werking te internationaliseren. Het programma richt zich voornamelijk op de breedtesport.

Europese Week van de Sport

In 2015 organiseerde de EU voor het eerst de Europese Week van de Sport. Een sensibiliseringsactie die nieuwe en bestaande initiatieven rond sport, bewegen en gezondheid verzamelt in een grote Europese promotiecampagne. In 2016 gaat de Europese Week van de Sport van start op 10 september. In Vlaanderen is de Europese Week gekoppeld aan onze Maand van de Sportclub.

Blijf op de hoogte

Inclusiegrafisch.jpg

Relevante projectoproepen voor de sportsector

23/04/2018 - Naast de projectoproepen vanuit Sport Vlaanderen lanceren ook andere departementen of instanties regelmatig projectoproepen die toegankelijk zijn voor de brede sportsector. We lijsten ze even op.

Meer >
Handen_teamwork

Kan het vrijwilligerswerk volgens jou eenvoudiger? Neem deel aan de bevraging van de Vlaamse overheid

30/03/2018 - Heb jij als vrijwilliger of als iemand die een beroep doet op vrijwilligers ook last van te veel regels in het vrijwilligerswerk? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Vertel het aan de Vlaamse overheid.

Meer >
Terug naar boven