Erkenning van sportfederaties

 

Om als sportfederatie erkend te worden moet je aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen. Vooreerst is het van belang dat de maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel ligt, dat de sportfederatie een vzw is en dat de statuten bepalen dat sport de belangrijkste doelstelling is.

Verder wordt er rekening gehouden met volgende criteria:

 • de geografische spreiding van je sportclubs;
 • het aantal aangesloten leden en sporters;
 • de duurzaamheid van je werking.

Daarbij moet de sportfederatie:

 • een algemene vergadering en een bestuursorgaan hebben.
 • haar financiën zelf beheren en onafhankelijk beleid voeren.
 • verzekeringen afsluiten voor haar leden.
 • beleidsdocumenten indienen bij Sport Vlaanderen (beleidsplan, financieel verslag, werkingsverslag).
 • meewerken aan onderzoek.
 • inzetten op integriteitsbeleid en meer specifiek:
  • het voorzien in een handelingsprotocol.
  • het organiseren van een aanspreekpunt integriteit.
  • het voorzien in gedragscodes.

Uiteraard moet je aan het wettelijk kader voldoen.

Voordelen van een erkende sportfederatie

Om als sportfederatie erkend te worden, moet je aan een aantal kwaliteitsstandaarden voldoen. Lees wat je ervoor terugkrijgt, naast een kwalitatieve werking uiteraard.

 • Eerste voorwaarde voor subsidiëring
  • Een erkenning als Vlaamse sportfederatie is een eerste voorwaarde om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Soms is het goed dat een federatie enkele jaren als erkende Vlaamse sportfederatie expertise opbouwt en vertrouwd raakt met de verplichtingen hierrond alvorens de stap te zetten naar subsidiëring die extra voorwaarden oplegt bovenop de erkenningsvoorwaarden.

   Let op! Niet elke erkende sportfederatie komt in aanmerking voor subsidiëring. Lees meer over de subsidievoorwaarden.

 • Kwaliteitslabel
  • Een erkenning als Vlaamse sportfederatie is een soort kwaliteitslabel. Het garandeert o.a. dat jouw sportfederatie voldoet aan de geldende regelgeving.

 • Lokale sportclubondersteuning
  • Veel lokale besturen gebruiken een aansluiting bij een erkende Vlaamse sportfederatie als subsidievoorwaarde voor een sportclub of als voorwaarde om een goedkoper tarief te krijgen voor het huren van gemeentelijke sportaccommodatie.

 • Tussenkomst lidgeld mutualiteit leden aangesloten sportclubs
  • Enkele mutualiteiten laten zich leiden door de lijst van erkende Vlaamse sportfederaties als basis voor de tussenkomst in het lidgeld aan een sportclub voor haar leden.

 • Samenwerking met de Vlaamse Trainersschool
  • Een erkenning als Vlaamse sportfederatie is een meerwaarde bij de uitbouw van een kwaliteitsvol trainersbestand in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool.

 • Lijst erkende sportfederaties

  Wil je weten welke Vlaamse sportfederaties in 2024 erkend zijn? Onderstaand overzicht zet ze voor je op een rijtje.

  Meer weten?

  Vragen? Contacteer ons

  Uw gegevens

  Dit bericht wordt verzonden naar: Afdeling subsidiëring

  alle velden verplicht invullen

  Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.