Een handig instrument

Met deze e-tool kan je:

 

  • Als sportfederatie, koepelorganisatie, organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding, G-sportplatform en organisatie voor risicovechtsporten kan je jouw dossier inzake erkenning en subsidiëring indienen, opvolgen en aanvullen.
  • Als gesubsidieerde of louter erkende sportfederatie kan je er alle aangesloten sportclubs beheren in de Sportdatabank en de gegevens ervan up-to-date houden.
  • Als gesubsidieerde sportfederatie vind je een beleidsmatig dashboard met informatie over subsidies, leden, trainers, sportclubs, bestuurders, en benchmarks met alle sportfederaties.

Hoe aanmelden

Aanmelden doe je met behulp van een elektronische sleutel (e-ID, Itsme®, …).

 

Je (hoofd)toegangsbeheerder kan je toegang geven tot de toepassingen die jij nodig hebt.

 

Heb je toegang tot slechts één toepassing, dan start deze toepassing meteen op. Heb je toegang tot meer toepassingen, kies dan in de rechterbovenhoek bij ‘Jouw e-loket toepassingen’ de gewenste toepassing.

 

 

 

Wat te doen bij problemen

Ondervind je problemen? Contacteer dan de dossierbeheerder van je sportorganisatie binnen de afdeling Subsidiëring van Sport Vlaanderen.

Start de e-tool