Sport Vlaanderen monitort de impact van alle genomen beleidsmaatregelen en hoe de participatiegraad van sporten en bewegen in Vlaanderen evolueert. We proberen onze partners instrumenten aan te reiken waarmee ook zij die kennis over het sport- en beweeggedrag van hun doelgroep kunnen inzetten in hun eigen beleid. Binnen dit thema van het Kennisplatform wordt de Sportatlas jaarlijks als downloadbare pdf ter beschikking gesteld. Er worden ook twee dashboards ter beschikking gesteld die data bundelen over sporters, sportclubs, trainers, sportclubbestuurders en sportfederaties.

Dit thema kwam tot stand dankzij de kwaliteitsvolle data van alle gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties. Met deze data, die betrekking hebben op hun sportclubs, sporters, trainers en sportclubbestuurders, willen we je een inzicht bieden in de kengetallen van alle sportfederaties samen (dashboard 1), maar ook van specifieke gegevens per sportfederatie (dashboard 2 met een selectiefilter waar je elke sportfederatie kan selecteren). Er zal ook open data (data in een downloadbaar formaat) ter beschikking worden gesteld via dit thema op het Kennisplatform. Dit thema is in de eerste plaats bedoeld voor sportfederaties, lokale besturen, onderzoeksinstellingen, koepelorganisaties, zoals Netwerk Lokaal Sportbeleid, VSF, Moev, studenten LO of Sport en Bewegen. We willen de kengetallen niet op een wetenschappelijke manier duiden, maar ze wel aanbieden en het mogelijk maken er trends in te ontdekken en zo inzicht te krijgen in de Vlaamse georganiseerde sportsector. Om de thema's correct te kunnen raadplegen, beschik je best over de laatste versie van Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari. Voor Microsoft werken de grafieken enkel met Internet Explorer 11 en Microsoft Edge.

Publicaties

Data en cijfers