Sport Vlaanderen monitort de impact van alle genomen beleidsmaatregelen en hoe de participatiegraad van sporten en bewegen in Vlaanderen evolueert. We proberen onze partners instrumenten aan te reiken waarmee ook zij die kennis over het sport- en beweeggedrag van hun doelgroep kunnen inzetten in hun eigen beleid.

Binnen dit thema van het Kennisplatform wordt de Sportatlas jaarlijks als downloadbare pdf ter beschikking gesteld. Er worden ook twee dashboards ter beschikking gesteld die data bundelen over sporters, sportclubs, trainers, sportclubbestuurders en sportfederaties.

Dit thema kwam tot stand dankzij de kwaliteitsvolle data van alle gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties. Met deze data, die betrekking hebben op hun sportclubs, sporters, trainers en sportclubbestuurders, willen we je een inzicht bieden in de kengetallen van alle sportfederaties samen, maar ook van specifieke gegevens per sportfederatie.

Dit thema is in de eerste plaats bedoeld voor sportfederaties, lokale besturen, onderzoeksinstellingen, koepelorganisaties, zoals Netwerk Lokaal Sportbeleid, Vlaamse Sportfederatie, Moev, studenten LO of Sport en Bewegen. We willen de kengetallen niet op een wetenschappelijke manier duiden, maar ze wel aanbieden en het mogelijk maken er trends in te ontdekken en zo inzicht te krijgen in de Vlaamse georganiseerde sportsector.

Data en cijfers

Geen fiches gevonden.

Publicaties

Geen fiches gevonden.