Sinds 1 januari 2016 heet Bloso Sport Vlaanderen. Niet zomaar een naamsverandering, maar de logische volgende stap in een uitgebreid vernieuwingstraject dat van Sport Vlaanderen, nog meer dan vandaag al het geval is, een one-stop-shop maakt voor alles wat binnen de Vlaamse overheid met sport te maken heeft.

De belangrijkste missie van Sport Vlaanderen: zo veel mogelijk Vlamingen overtuigen om blijvend aan sport te doen. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Verspreid over het Vlaamse land werken we samen met heel veel partijen: clubs, lokale besturen, federaties en sportaccommodaties, om er maar enkele te noemen.

Hoe ziet het Vlaamse sportlandschap eruit?

De belangrijkste missie van Sport Vlaanderen: zo veel mogelijk Vlamingen overtuigen om blijvend aan sport te doen. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Verspreid over het Vlaamse land werken we samen met heel veel partijen: clubs, lokale besturen, federaties en sportaccommodaties, om er maar enkele te noemen. We proberen het in een notendop samen te vatten.

 

Een van de grootste spelers in het Vlaams sportlandschap is de groep van sportfederaties. Of je nu wil badmintonnen, voetballen, roeien of zweefvliegen: voor vrijwel elke sporttak bestaat er in Vlaanderen een federatie. Het belang van die sportfederaties drukt zichzelf uit in de cijfers: in de 51 gesubsidieerde sportfederaties zijn een 340-tal voltijdse werknemers werkzaam en zijn een 300.000 vrijwilligers actief in de sportclubs van alle erkende sportfederaties. Die vrijwilligers ondersteunen op hun beurt 1,4 miljoen mensen bij het sporten in clubverband.

 

Ook lokale en regionale besturen spelen een belangrijke rol om de meer dan 6 miljoen Vlamingen op een kwaliteitsvolle manier te laten sporten. De Vlaamse steden en gemeenten hebben vaak een heel uitgebreid en divers aanbod om hun inwoners aan het bewegen en sporten te krijgen. Ze zijn dan ook een belangrijke partner voor ons, één die bovendien erg dicht bij de bevolking staat. Daarom ondersteunt Sport Vlaanderen hen waar nodig. Dat kan financieel, logistiek of organisatorisch zijn. Wij geven ook financiële hulp bij het (ver)bouwen van sportinfrastructuur of voor de organisatie van sportevenementen. 

 

Ook aan sportclubs geen gebrek. Verspreid over Vlaanderen vind je er meer dan 23.000 clubs in uiteenlopende sporten. De Stad Antwerpen heeft met meer dan 750 clubs het grootste aantal. Meer dan de helft van de clubs is voornamelijk gericht op recreatiesport, iets minder dan de helft focust voornamelijk op competitiesport. Ongeveer de helft van de sportclubs krijgt een subsidie van de gemeente. Naast de naar schatting 300.000 vrijwilligers, tellen de sportclubs ook zo'n 27.000 betaalde medewerkers, waaronder begeleiders, trainers en vele andere medewerkers.

 

We hechten enorm veel belang aan goed opgeleide trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders. De Vlaamse Trainersschool reikt jaarlijks meer dan 5.500 diploma’s uit aan mensen die met succes een opleiding hebben gevolgd. Wie sportactiviteiten aanbiedt en een gediplomeerde trainer in huis haalt, weet dat zijn sporters in goede handen zijn.

 

Clubsport is niet de enige manier waarop de Vlaming aan sport doet. Losse vormen van sportbeoefening winnen terrein: zumba en spinning zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot modesporten.

 

De populairste sport in Vlaanderen blijft lopen: maar liefst 30% van de sportieve volwassenen doet het, zij het zelden in clubverband. Dat is niet zo heel gek, want lopen is de meest laagdrempelige van alle sporttakken: veter je loopschoenen aan en je bent vertrokken. En dat hebben veel Vlamingen duidelijk begrepen: zo'n 270.000 Vlamingen gaan wekelijks een rondje lopen. Ook dat willen we graag ondersteunen: via de Vlaamse Loopomlopen zorgen we voor gemeentelijke loopomlopen in een natuurvriendelijke omgeving, waar iedereen naar hartelust kan sporten.

 

Lopen kan je in principe overal, maar wie wil zwemmen, voetballen of roeien heeft daar natuurlijk een geschikte locatie voor nodig. Verspreid over Vlaanderen zijn er meer dan 20.000 sportaccommodaties: meer dan 1100 sporthallen en 12000 sportvelden in openlucht, een 250-tal overdekte zwembaden en zo'n 400 maneges, 14 schaatsbanen, 205 tennishallen en 147 watersportcentra.

 

En je hebt natuurlijk ook de veertien sportcentra van Sport Vlaanderen.

 

Benieuwd welke organisaties er allemaal het beste van zichzelf geven om van Vlaanderen een sportieve regio te maken? Neem dan eens een kijkje in onze databank, want daarin zitten de gegevens van sportclubs, federaties, sportraden en lokale besturen, maar ook van alle sportaccommodaties die je maar kan nodig hebben.

Belangrijke partners in het Vlaamse sportlandschap

 • In de legislatuur 2019-2024 is de Vlaamse minister Ben Weyts bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
 • De Vlaamse Sportraad is de sectorraad voor Sport binnen de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De SARC geeft uit eigen beweging of op verzoek raad over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Alle adviezen die de SARC uitbrengt, zijn openbaar.
 • NADO Vlaanderen en het WADA streven naar een dopingvrije wereld. De opdracht van het WADA bestaat erin een wereldwijde samenwerkingsbeweging te leiden voor dopingvrije sportbeoefening. In Vlaanderen is dat een taak voor NADO Vlaanderen
 • De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is de koepel van de Vlaamse sportfederaties. Zij ondersteunt de federaties, treedt op als vertegenwoordiger, detecteert hun behoeften en maakt gebruik van een doorgedreven en moderne communicatiestrategie (breedtesport en topsport).
 • Netwerk Lokaal Sportbeleid (vroeger ISB) is een dienstverlenend kenniscentrum voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel. NLS biedt informatie, duiding, begeleiding en vorming aan iedereen die actief is in de lokale sport- en recreatiesector.
 • MOEV treedt op als overkoepelende en coördinerende instantie voor schoolsport in Vlaanderen.
 • Per beleidsplanperiode wordt er één organisatie aangesteld voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners. In de periode 2019-2023 is dat Sportwerk Vlaanderen. Dat heeft door de jaren heen een enorme ervaring met betrekking tot sport en tewerkstelling opgebouwd. Sportwerk Vlaanderen wordt als dienstverlenende organisatie erkend en gesubsidieerd.
 • G-Sport Vlaanderen is de koepelbeweging voor iedereen die werkt rond of interesse heeft in sport voor personen met een handicap.
 • Het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is de erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten.
 • Gezond Sporten vzw is de erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van gezond sporten. 
 • Fitnessbe.Vlaanderen vzw is de erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op gebied van gezond en ethisch sporten in de fitness-sector.
 • Het Vechtsportplatform - een kennis- en ondersteuningspunt voor risicovechtsport in Vlaanderen - wil ervoor zorgen dat elke vechtsporter in zijn/haar sportomgeving op een gezonde en ethisch verantwoorde manier zijn sport kan beoefenen.
 • Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is het Nationaal Olympisch Comité (NOC) dat de Olympische Beweging en haar waarden in ons land vertegenwoordigt. Het BOIC wordt door het Internationaal Olympisch Comité erkend.
 • Demos vzw richt zich op groepen die minder aan bod komen in de samenleving: mensen in armoede, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond.
 • De Rode Antraciet vzw brengt sport en cultuur binnen de gevangenismuren: van een simpele wedstrijd tot een trainerscursus fitness tot dagelijkse gezondheidsaspecten.
 • Het nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden werkt preventief en reactief rond het fenomeen van wedstrijdvervalsing (match fixing). Iedereen die feiten vaststelt die doen vermoeden dat een wedstrijd gemanipuleerd werd (of zal worden), kan dit melden bij de federale politie via het meldpunt sportfraude