Netwerk Lokaal Sportbeleid

Organisatie en Opdracht

Binnen het decreet lokaal sportbeleid had de Vlaamse regering aanvankelijk twee organisaties aangesteld om lokale besturen inspiratie en hulp te geven bij de concrete inhoudelijke invulling van de beleidsprioriteiten: enerzijds het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (nu Netwerk Lokaal Sportbeleid) voor de begeleiding van de besturen, en anderzijds het toenmalige Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus, nu Sportwerk Vlaanderen) voor de coördinatie en begeleiding van een pool van professionele begeleiders. Sinds 2014 valt deze tweede pijler niet meer onder het decreet lokaal sportbeleid. Het werd vervangen door het nieuwe decreet 'tewerkstelling in de sport'. De opdracht van het ISB liep wel door.

 

In 2021 veranderde het ISB van naam. Netwerk Lokaal Sportbeleid is een kenniscentrum voor iedereen die actief is in en betrokken is bij het lokale sport- en recreatiebeleid. Netwerk Lokaal Sportbeleid bestaat uit ambtenaren die actief zijn in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. De vereniging ontwikkelt en geeft informatie, duiding en ondersteuning over het lokaal sportbeleid, en doet dat op een snelle en accurate manier. Netwerk Lokaal Sportbeleid fungeert als helpdesk, maar organiseert ook vormingen en studiedagen. Via concrete best practices helpt het bij vertaling van het beleid naar het werkveld. 
Met de nieuwe naam wordt nog meer accent gelegd op connectie en uitwisseling.