Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud zitten in een cruciale ontwikkelingsfase. Hun motorische vaardigheden zijn volop in ontwikkeling en daarom moeten ze meer nog dan anderen gestimuleerd worden om veel te bewegen. Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven.

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven: wie goed kan zwaaien, springen, gooien of trappen, kan later ook voetballen, tafeltennissen of zwemmen.

Ontdek de 12 bewegingsvaardigheden

De rode draad doorheen alle initiatieven zijn de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden. Deze vormen dé basis van Multimove en zorgen voor een optimale motorische ontwikkeling en veel beweegplezier. Ze kunnen spelenderwijs in het leven van kinderen geïntegreerd worden.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Dribbelen
Glijden
Heffen en dragen
Klimmen
Roteren
Slaan
Springen en landen
Trappen
Trekken en duwen
Vangen en werpen
Wandelen en lopen
Zwaaien

Wetenschappelijke onderbouwing

Multimove wil de basismotoriek bij jonge kinderen op een pedagogisch verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier stimuleren. De basis voor Multimove werd gelegd in een universitair onderzoek van de UGent, VUB en KU Leuven naar de motoriek van jonge kinderen in Vlaanderen, en de invloed van veel en gevarieerd bewegen op die motorische vaardigheden.

 

Resultaten van het onderzoek

Wat bleek? Kinderen tussen 3 en 8 jaar hebben een motorische achterstand opgelopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten uit de vorige generatie (bij de normering van de gebruikte testbatterijen). Naarmate ze ouder worden, wordt de achterstand nog groter.

Het onderzoek toont aan dat de kinderen die deelnemen aan Multimove een duidelijke vooruitgang in algemene motoriek maken ten opzichte van de normscores. In feite een inhaalmanoeuvre. De groep kinderen die niet deelnemen aan Multimove maar wel een klassiek bewegingsaanbod volgen (controlegroep) gaan niet vooruit en tonen zelfs een tendens tot een vergrotende achterstand.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een eenmalige deelname aan een Multimovelessenreeks onvoldoende is. Blijvende initiatieven en een permanente attitudeverandering ten opzichte van gevarieerd bewegen zijn noodzakelijk. De belangrijkste rol is dan ook weggelegd voor de ouders: je kinderen veel en gevarieerd laten bewegen, daar komt het op neer.