Wat met de lessen LO in tijden van corona?

De lessen LO mogen blijven plaatsvinden, volgens de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk). 

Een brede school met sportaanbod

Als het op onze kinderen aankomt, sluiten we geen compromissen: dan is enkel het beste goed genoeg. Wie wil er immers niet dat zijn kind op school de best mogelijke ontwikkelingskansen krijgt? Daarom hebben we tegenwoordig allemaal de mond vol van het concept 'brede school'.

 

Sport Vlaanderen wil ook graag zijn steentje bijdragen en gaat nog een stap verder: een 'brede school met sportaanbod', dat is waar wij voor ijveren. Een school waarin kinderen worden gestimuleerd om blijvend aan sport te doen. Tijdens de schooluren, maar vooral ook daarbuiten.

 

Door de drempel om aan sport te doen zo laag mogelijk te maken, willen we kinderen en jongeren aan het bewegen krijgen. Dat is goed voor hun sportieve en motorische ontplooiing, en leidt heel vaak tot een gezonde en actieve levensstijl, ook op latere leeftijd. Jong geleerd is oud gedaan, nietwaar?

 

Hoe krijgen we die brede school met sportaanbod voor elkaar? Door scholen te laten samenwerken met lokale overheden en sportclubs. Door hen samen een geïntegreerde en sportieve leer- en leefomgeving te laten vormen.

Wat is een brede school?

Een brede school is een school die actief samenwerkt met de verenigingen en organisaties in de buurt (bibliotheek, kinderopvang, sportverenigingen, jeugdwerking, culturele organisaties, enzovoort) om de ontwikkelingskansen van de kinderen zo groot en zo breed mogelijk te maken. Een school die opereert binnen een breed samenwerkingsverband met andere sectoren en zo mee een ruime leer- en leefomgeving voor zijn kinderen schept.

35 Follo-leerkrachten

Om dit sportieve netwerk van scholen en hun omgeving te laten werken, heeft Sport Vlaanderen 35 zogenaamde Follo-leerkrachten aangesteld. Follo staat voor Flexibele Opdracht Leerkracht Lichamelijke Opvoeding.

 

De Follo-medewerkers zijn halftijds gedetacheerde leerkrachten. Zij organiseren naschoolse sportactiviteiten en proberen de brug te slaan tussen de gemeentelijke sportdiensten, de scholen en de sportclubs in hun regio. Elke Follo-medewerker is verantwoordelijk voor de naschoolse sport in een tiental gemeenten.

 

Ze worden ondersteund door de provinciale secretariaten van MOEV.

Sport Na School, Sportsnack of Multimove?

We willen het jongeren dus zo gemakkelijk mogelijk maken om aan sport te doen. Daarom focussen we op 3 concepten: voor de jongeren in de middelbare school is er Sport Na School (SNS) en voor kinderen in de basisschool hebben we Sportsnack. Maar ook aan de allerkleinsten hebben we gedacht. Multimove is er voor kinderen van 3 tot 5.

Sport Na School: een breed sportaanbod voor slechts 30 euro (15 weken) of 45 euro (voor 30 weken)

Sportievelingen in de middelbare school kunnen met een SNS-pas een jaar lang zo veel sporten als ze willen.


Ze kunnen kiezen uit een indrukwekkend aanbod van toffe activiteiten zoals hiphop, badminton, aerobics, fitness, spinning, tennis, muurklimmen, squash, enzovoort. Te veel om op te noemen. En het beste van al: ze hoeven niet eens op voorhand in te schrijven.

Sportsnacks: een sportieve naschoolse opvang

Heel wat basisscholen in Vlaanderen bieden tijdens de naschoolse opvang een uurtje extra sport aan onder begeleiding van ervaren lesgevers. Dat is Sportsnack, een sportieve naschoolse opvang. Actief en altijd iets anders: kinderen uit de lagere school komen dankzij Sportsnack in aanraking met diverse sporten.

 

Sportsnack wordt georganiseerd vanuit de basisscholen, maar de plaatselijke sportclubs worden zo veel mogelijk bij de organisatie betrokken: ze geven regelmatig initiaties. Dat zorgt ervoor dat kinderen die de smaak te pakken hebben gemakkelijker de stap kunnen zetten naar de sportclub zelf.

Multimove laat de kleinsten hun beweegvaardigheden oefenen

Multimove biedt 3- tot 5-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal. 

 

Wil je een Multimove lessenreeks organiseren in jouw school? Dan moet je 20 beweegmomenten van 45 minuten verspreid over een heel schooljaar voorzien. 

Vragen?

Setting sportieve school

 

sportieveschool@sport.vlaanderen

 

Blijf op de hoogte

hado.jpg

Trefballen in augmented reality kan vanaf nu in Sport Vlaanderen Brugge

16/03/2023 - Maak kennis met Hado, de nieuwste toevoeging aan het innovatieve sport- en beweegaanbod van de Sportscube for Active Gaming in Sport Vlaanderen Brugge.

Meer >
tennisles_klein.jpg

Uittreksel strafregister voor sportorganisaties

26/01/2023 - Vanaf 1 februari moeten nieuwe medewerkers die met kinderen of jongeren werken een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarvoor ze werken.

Meer >