Wat is Multimove voor kinderen

Regelmatig bewegen is goed voor iedereen, en vooral voor jonge kinderen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud zitten in een cruciale ontwikkelingsfase. Hun motorische vaardigheden zijn volop in ontwikkeling en daarom moeten ze meer nog dan anderen gestimuleerd worden om veel te bewegen.  

Multimove biedt 3- tot 5-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Dit zijn ze alle 12: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

Hoe organiseer je Multimove?

Multimove wordt georganiseerd in lessenreeksen van één les per week.

  • de reeksen zijn gespreid over meerdere weken: minimum 5 lessen, bij voorkeur 10 of naargelang de lokale mogelijkheden. De leerlingen schrijven zich steeds in per reeks en niet per les.
  • per leeftijdsjaar of per graad.
  • aansluitend op het laatste lesuur.
  • het deelnamegeld voor de kinderen bedraagt twee euro per les of maximaal de kostprijs van de naschoolse opvang.
  • op de school zelf (of in een nabij gelegen sportinfrastructuur) zodat er geen vervoersproblemen zijn en i.s.m. de school (de school staat o.m. in voor de communicatie, de inschrijvingen, het innen van deelnamegelden, …).
  • de school ontvangt alle ondersteuningsmiddelen en krijgt coaching van de medewerker Brede school met Sportaanbod (= de Follo).
  • alle praktische en financiële afspraken o.a. betaling lesgever, ... verlopen tussen de Follo en de school.

Ontdek enkele goede praktijkvoorbeelden

Alvorens je een Multimove-activiteit op poten zet, is het misschien handig om naar enkele goede praktijkvoorbeelden te kijken. Wij geven hier zeven inspirerende organisatiemodellen die in het verleden hun nut hebben bewezen. Zeven motiverende praktijkverhalen die op een overtuigende wijze laten zien dat samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties de sleutel zijn tot een succesvolle aanpak.

Ondersteuning vanuit Sport Vlaanderen

Ondersteuning voor geregistreerde organisaties

Als geregistreerde Multimove-organisatie, ontvang je:

  • een ondersteuningspakket, helemaal gratis
  • bij de samenwerking met de lokale overheid kan je beroep doen op een eenmalige financiële ondersteuning van gekwalificeerde lesgevers (lesgevers in het bezit van het attest Multimovebegeleider) voor 10 lesmomenten, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze ondersteuning kan je aanvragen via de consulenten (boven)lokale werking . (opgelet: enkel geldig bij de eerste maal dat je een Multimove-lessenreeks organiseert).

Logistieke ondersteuning

Bij onze provinciale uitleendienst kan je sportmateriaal voor een beperkte tijd ontlenen. Helemaal gratis.

Elke uitleendienst beschikt over een Multimove spelkoffer en een Multimove mascotte - pak. Je neemt best even het uitleenreglement door alvorens je een Multimove pak reserveert