Wat is Sportsnack?

SportSNACK staat voor Sportief Naschools ACtieve Kids. Met Sportsnack willen we meer beweging en sport stimuleren in de naschoolse opvanginitiatieven van het basisonderwijs. Sportsnack bouwt verder op de principes van Multimove.

springen

Hoe organiseer je Sportsnack?

Sportsnack wordt georganiseerd in lessenreeksen van één les per week.

 • de reeksen zijn gespreid over meerdere weken: minimum 5 lessen, bij voorkeur 10 of naargelang de lokale mogelijkheden. De leerlingen schrijven zich steeds in per reeks en niet per les.
 • per leeftijdsjaar of per graad.
 • aansluitend op het laatste lesuur.
 • het deelnamegeld voor de kinderen bedraagt twee euro per les of maximaal de kostprijs van de naschoolse opvang.
 • op de school zelf (of in een nabij gelegen sportinfrastructuur) zodat er geen vervoersproblemen zijn en i.s.m. de school (de school staat o.m. in voor de communicatie, de inschrijvingen, het innen van deelnamegelden, …).
 • de school ontvangt alle ondersteuningsmiddelen en krijgt coaching van de medewerker Brede school met Sportaanbod (= de Follo).
 • Alle praktische en financiële afspraken o.a. betaling lesgever, ... verlopen tussen de Follo en de school.

Hulp nodig, contacteer je Follo-medewerker van je gemeente

Lesfiches Sportsnack

Elke school die voor de eerste maal een lessenreeks van minimum 10 lessen Sportsnack organiseert, kan een gratis Sportsnack lesgeversmap aanvragen via de Follo.

 

De Sportsnack-lesgeversmap bundelt een aantal spel- en oefenvormen rond 4 verschillende bewegingsthema’s. De activiteiten bouwen inhoudelijk verder op de bewegingsvaardigheden van Multimove en op de Multimove-lesgeversmap. De inhoud van Sportsnack steunt op de eindtermen en de leerplannen van het basisonderwijs.

De oefenstof, geclusterd in 4 thema's biedt nieuwe ideeën en inspiratie aan lesgevers die Sportsnack naschools geven:

 1. Bal- en dingvaardigheden
 2. Vlot en behendig bewegen
 3. Ritmische en expressief bewegen
 4. Sport- en spelvormen

 

Meer info nodig? Contacteer ons