Een gezond beweegmilieu op school én in de klas

Schoolgaande kinderen en jongeren hebben sport en beweging nodig, en ze moeten het belang ervan inzien. De school kan hen daarbij op verschillende manieren helpen. Via een fitte en veilige schoolomgeving, de juiste zorg en een positief schoolklimaat, maar ook via een ruim bewegings- en sportaanbod op maat van elke leeftijd. En dat op elk moment van de dag: voor, tijdens, tussen en na de lessen.

 

Een gezond beweegmilieu op school én in de klas? Dat kan enkel met een stevig en weldoordacht beleid. Met ‘Sport beweegt je school’, en actie van MOEV en Sport Vlaanderen, ondersteunen we scholen om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen om op die manier een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te bouwen dat aansluit bij het opvoedingsproject van de school.

 

Wil je meer weten over deze actie? Neem dan eens een kijkje op de campagnewebsite www.sportbeweegtjeschool.be.