Onze missie is meer mensen aan het sporten krijgen. Bij Sport Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat je dat onder andere bereikt door te vernieuwen en te innoveren, zowel in het beweeg- als sportaanbod. Maar ook in de benadering van doelgroepen, de manier van coachen en omkadering willen we mee zijn met de laatste nieuwe technologieën en methodes.

Hier ontdek je op welke manieren we inzetten op sport en innovatie. Via partnerships, een samenwerking met Howest, de sportinnovatiecampus, tot de organisatie van een tweejaarlijks sportinnovatiecongres. We wenden alle middelen aan om te slagen in onze missie.

Creativiteit, innovatie en ondernemerschap zetten steeds meer mensen in beweging, ook in tijden van corona

Het Sportinnovatiecongres

Op donderdag 17 oktober hielden we in Sport Vlaanderen Brugge ons derde innovatiecongres. Samen met 1000 deelnemers maakten we een reis naar de toekomst. Hoe, waar en wanneer zullen we sporten in 2040? En met wie? Welke sporten zullen populair zijn? Welke infrastructuur hebben we daarvoor nog nodig? Welke sportclubs zijn het meest ‘future proof’? Welke plaats zal technologie innemen in de sport? Hoe kunnen we meer mensen kwalitatief, langer en vaker aan het sporten en bewegen krijgen? Op het derde sportinnovatiecongres van Sport Vlaanderen kon je sport in de toekomst beleven. Want #sportersbelevenmeer, ook in de toekomst.

Virtual Reality games die aanzetten tot sporten en bewegen

De Vlaamse minister van Sport heeft in totaal 375.000 euro toegekend in het kader van de projectoproep Virtual Reality (VR)-games in het sport en beweegbeleid. We willen met deze projecten nagaan welke mogelijkheden VR biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen. De te ontwikkelen game moet een beweegcomponent bevatten die in voldoende mate aanzet tot intensief bewegen of sporten. Bovendien moeten de VR-games een praktische toepassing kunnen hebben binnen het sportaanbod van een sportorganisatie.

De Sportinnovatiecampus

De sportinnovatiecampus is een gemeenschappelijk project van Howest en Sport Vlaanderen.

 

De Sportinnovatiecampus is een bruisende en innoverende plek die actoren in sport, beweging en actieve gezondheid verbindt.

 

De Campus wil meer mensen in beweging krijgen, maar hij is ook een proeftuin voor de sport- en beweegsector. Nieuwe sporttrends en bewegingsvormen krijgen er een platform, verschillende apps zitten er in testversie en nieuwigheden als Archery Tag, smashvolley, interactieve beweeggames & urban racket sports zijn er gepiloteerd in lessenreeksen, sportklassen & sportkampen. Informele sportbeoefenaars kunnen hier terecht voor beweegsessies, testing & begeleiding op maat.

Bewegenopmat.jpg

Breng onze VR sportscube een bezoek

Hoewel het niet altijd meteen duidelijk is, is de impact van technologie op sport enorm. De manier waarop we sporten verandert constant. Naarmate gamification en virtual reality aan populariteit winnen, verandert de manier waarop we sport ervaren. Op Supernova Expedition, dat plaatsvond van 27 tot 30 september 2018, kon je in ons interactieve paviljoen ontdekken hoe we in de toekomst zullen sporten en bewegen. In de sportinnovatiecampus in Brugge kan je in onze Sportscube ontdekken hoe sport er in de toekomst uit zal zien.

 

 

SportUp ondersteunt Vlaamse sport startups

Imec.istart en de Universiteit Gent hebben "SportUp" ontwikkeld, een ondersteuningsprogramma dat ondernemers met vernieuwende digitale sporttechnologie helpt hun idee te ontwikkelen en te commercialiseren. Ze krijgen hierbij de steun van Sport Vlaanderen.

 

Elk jaar selecteert SportUp minstens 10 sport startups met een idee dat economisch en maatschappelijk relevant is voor de sport- en beweegsector in Vlaanderen. 

 

SportUp biedt voor hen de professionele omkadering en ondersteuning die starters nodig hebben om hun idee verder te ontwikkelen en te laten doorgroeien tot een gezonde onderneming die klaar is voor de Vlaamse en internationale markt.

Ledsreact geselecteerd voor imec.istart programma

Ieder jaar worden een handjevol veelbelovende tech start-ups uitgekozen voor het prestigieuze imec.istart programma. Eind 2018 werd met de steun van Sport Vlaanderen SportUp gelanceerd, waarbij door imec.istart in samenwerking met Victoris ook een specifiek programma voor sportstech startups aangeboden wordt, SportUp Start genaamd.  Ledsreact zal naast een investering van 50.000 €, ook een jaar lang gerichte coaching, workshops, mentoring en andere services ontvangen.

De volgende open call voor startups om in te dienen is 1 mei 2019. 

Social SportUp geeft sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in de sport een boost

Bij SportUp zijn ze ervan overtuigd dat sociale innovatie een rol kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarom vinden ze het belangrijk om ook sociaal ondernemerschap in de sportsector in Vlaanderen te promoten en ondersteunen. De Sociale InnovatieFabriek heeft met de steun van Sport Vlaanderen een boostprogramma voor sociale innovaties in de sport ontwikkeld.

 

Social SportUp biedt een professionele omkadering en ondersteuning aan starters in de sportsector om hun idee verder te ontwikkelen en te laten doorgroeien tot een gezonde onderneming.

 

De focus in het traject van Social SportUp bevat vier pijlers:

 

  • Maatschappelijk: het concept geeft en oplossing voor een reële maatschappelijke nood (bv. armoede, vergrijzing, klimaatsverandering, vereenzaming, talentontwikkeling, …). Die impact manifesteert zich op zijn minst in Vlaanderen en/of Brussel.


  • Innovatief: vernieuwend voor (niet de organisatie/het bedrijf maar) de maatschappij of het maatschappelijke thema. De werking is vernieuwend naar inhoud, methodiek, aanpak en/of businessmodel.

     
  • Reikwijdte: het concept heeft potentieel om mainstream te worden door opschaling, repliceerbaarheid of de voorbeeldfunctie  van het concept.

     
  • Solide: het concept is iets projectmatig, maar men ziet potentieel/er is potentieel voor een solide werking/dienst/bedrijf die op langere termijn impact kan hebben. Het concept heeft daarvoor namelijk de nodige partners, financiering of structuur in huis. Er moet zicht zijn op financiële zelfredzaamheid: al niet meer afhankelijk van subsidies/fondsen of een idee hoe dat in de toekomst niet meer zal zijn.

Sport in de toekomst

Sport Vlaanderen werkt samen met TomorrowLab om antwoorden te vinden op urgente vragen zoals: Hoe zal die sport er in de toekomst uitzien? Waar zullen we in de toekomst sporten? Wanneer doen we dat? En met wie? Welke sporten zullen populair zijn? Welke infrastructuur hebben we daarvoor nog nodig? Welke sportclubs zijn het meest ‘future proof’? …

We bereiden ons voor op de toekomst van de sport en hoe we daar als sportagentschap mee aan de slag kunnen.

 

TomorrowLab is daarvoor een uitstekende partner. Het is een innovatie- en demonstratieplatform van Living Tomorrow, dat onderzoekt hoe we in de toekomst zullen leven, wonen, werken, mobiel zijn, en vanaf nu dus ook hoe we zullen sporten. 

Niet door zomaar in een glazen bol te kijken, maar door de samenleving grondig te onderzoeken op een wetenschappelijk onderbouwde manier. En daarbij betrekken we onze belangrijkste stakeholders in de sport, en binnen- en buitenlandse experts.

Ondersteuning voor sportinnovatie vanuit het beleid

Beleidsfocus innovatie

De Vlaamse regering wil innovatie in de sport stimuleren: sportfederaties of organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding die inzetten op innovatieve projecten en originele en vernieuwende beleidsinitiatieven op poten zetten, kunnen daarvoor rekenen op financiële ondersteuning. 

 

De bedoeling van de beleidsfocus innovatie? Via originele en vernieuwende initiatieven het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen en daardoor meer mensen bereiken en aanzetten tot sporten. 

Centres of excellence

Sport Vlaanderen beschikt over 14 eigen sportcentra, verspreid over Vlaanderen. Sport Vlaanderen wil van al haar centra centres of excellence maken voor topsport en/of breedtesport. In september 2016 verscheen een Visienota 2020 waarin de visie, de doelstellingen, de uitbouw en de werking van de centra van Sport Vlaanderen staat beschreven. De nota omvat onder andere de evaluatie van de huidige centra, een behoefteonderzoek en een plan van aanpak om tot 14 centres of excellence te komen.

Innovatieve overheidsopdrachten

De Vlaamse overheid lanceerde een oproep binnen de overheidsdiensten om innovatieve projecten in te dienen. Via Sport Vlaanderen werd een project rond koelkledij voor onze topsporters ingediend en geselecteerd.

skeeleren.jpg

De sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool

Bij Sport Vlaanderen hechten we enorm veel belang aan goed opgeleide trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders. De Vlaamse Trainersschool reikt jaarlijks meer dan 5.500 kwalificaties uit aan sportbegeleiders die met succes een opleiding hebben gevolgd. Wie sportactiviteiten aanbiedt en een sportgekwalificeerde trainer in huis haalt, weet dat zijn sporters in goede handen zijn.

 

Ook sporters die nieuwe sporten beoefenen moeten in de beste omstandigheden en op de juiste manier begeleid worden. Zo leidt de Vlaamse Trainersschool ook trainers en begeleiders in Free running en Parkour op.

 

Snel en makkelijk inschrijven voor een opleiding of bijscholing van de Vlaamse Trainersschool doe je via een handige app. Je kan er ook je lessenrooster raadplegen. Via een persoonlijk QR-code kan je je aanwezigheid laten scannen op opleidingen en bijscholingen.

Ons kennis- en informatiecentrum Sport deelt kennis over innovatie

​​​​​​​​​​​​In de digitale bibliotheek van ons Kennis- en informatiecentrum sport verzamelen we alle kennis over de sector en stellen we die voor iedereen open.

Over innovatie vind je in onze digibib niet alleen alle presentaties over de voorbije sportinnovaitecongressen. Je treft er ook artikels aan over Exergaming, YOU.FO., een innovatief instrument in de strijd tegen de terugloop in de sportparticipatie, info over fanbeleving in de toekomst, ... om er maar een paar te noemen. 

 

Neem gerust zelf een kijkje in onze digibib en laat je verrassen.

Het SportKompas helpt kinderen ontdekken welke sport bij hen past

Vanaf 2019 kan elke gemeente of school aan de slag met het SportKompas. Het SportKompas is een innovatieve sportoriëntatie-tool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Met het SportKompas kunnen de kinderen van het 3e of 4e leerjaar ontdekken welke sport het best bij hen past. Dat doen ze niet alleen aan de hand van fysieke tests, maar ook op basis van wat ze leuk vinden. SportKompas kan hen zo leiden naar de meest geschikte sport of sportclub in hun buurt. Zowel de gemeentelijke sportdiensten als de scholen kunnen SportKompas organiseren via een opstartpakket en een digitaal platform.

baseball.jpg

Innoverende evenementen

Zin om zelf mee te innoveren? In Vlaanderen hebben er heel wat evenementen plaats rond sport en innovatie. We lijsten ze hier voor je op.

Innoverende partners

Innoveren doe je niet alleen. Dat doen we samen met partners zoals Living Tomorrow, Howest in Motion (het Living Lab sport, beweging en gezondheid van Howest), Victoris van UGent, Sports.tech van KULeuven

Teamwork.jpg