Deel Je Idee

Sport Vlaanderen wil iedereen met een hart voor sport betrekken bij het sportbeleid. Daarom lanceren we het digitaal participatieplatform deeljeidee.sport.vlaanderen.

 

Iedereen die een idee heeft voor (ver)nieuwe(nde) sportinitiatieven kan het digitaal delen en erover in gesprek gaan. 
Met deze online aanpak betrekken we (niet-)sporters, sportclubs, sportorganisaties, … maximaal en op een laagdrempelige manier. Onze vraag is duidelijk: deel je idee.
In ruil delen wij mooie sportprijzen, gratis tickets voor sportevenementen, maar ook financiële ondersteuning om de beste ideeën daadwerkelijk uit te werken.

Deel je innovatief idee en win een werkingsbudget tot €15.000

Via het platform deeljeidee.sport.vlaanderen maken we gebruik van verschillende projectvormen om aan ideegeneratie te doen. 


Deze projectoproep heeft als doel om vernieuwende ideeën en oplossingen te vinden voor concrete uitdagingen in functie van het experimenteel en innovatief sportbeleid in Vlaanderen.

We lanceren via deze projectoproep eind 2020 twee specifieke uitdagingen:

  • Creëer een innovatief concept voor een wielerclub op een vaste locatie
  • Hoe breng je de supportersbeleving opnieuw bij de sportwedstrijd indien er geen publiek mag aanwezig zijn?

Meer informatie lees je in het subsidiereglement

Meer informatie over deze oproep en de modaliteiten waaraan jouw dossier moet voldoen, lees je in het subsidiereglement.

Tot wanneer kan je een project indienen?

Projectdossiers moeten volledig in het digitaal participatieplatform deeljeidee.sport.vlaanderen
worden ingediend tegen ten laatste 1 maart 2021 om 12u.

Contact