Bekijk de resultaten van het onderzoek

Wat bleek? Kinderen tussen 3 en 8 jaar hebben een motorische achterstand opgelopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten uit de vorige generatie (bij de normering van de gebruikte testbatterijen). Naarmate ze ouder worden, wordt de achterstand nog groter.

 

Het onderzoek toont aan dat de kinderen die deelnemen aan Multimove een duidelijke vooruitgang in algemene motoriek maken ten opzichte van de normscores. In feite een inhaalmanoeuvre. De groep kinderen die niet deelnemen aan Multimove maar wel een klassiek bewegingsaanbod volgen (controlegroep) gaan niet vooruit en tonen zelfs een tendens tot een vergrotende achterstand.

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat een eenmalige deelname aan een Multimovelessenreeks onvoldoende is. Blijvende initiatieven en een permanente attitudeverandering ten opzichte van gevarieerd bewegen zijn noodzakelijk. De belangrijkste rol is dan ook weggelegd voor de ouders: je kinderen veel en gevarieerd laten bewegen, daar komt het op neer.