Onze missie is meer mensen aan het sporten krijgen. Bij Sport Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat je dat onder andere bereikt door te vernieuwen en te innoveren, zowel in het beweeg- als sportaanbod. Maar ook in de benadering van doelgroepen, de manier van coachen en omkadering willen we mee zijn met de laatste nieuwe technologieën en methodes.

Hier ontdek je op welke manieren we inzetten op sport en innovatie. Via partnerships, een samenwerking met Howest, de sportinnovatiecampus, tot de organisatie van een tweejaarlijks sportinnovatiecongres. We wenden alle middelen aan om te slagen in onze missie.

Het Sportinnovatiecongres

Sinds 2015 organiseren we elke twee jaar in oktober het Sportinnovatiecongres. Het congres staat telkens weer garant voor inspirerende keynotes, interessante parallelsessies, internationale masterclasses, praktische workshops en heel wat mogelijkheden om de innovatieve technologieën van de toekomst zelf te beleven. Een must voor iedereen die een hart heeft voor de toekomst van de sport.

Het SportInnovatieLab (SPIL)

Op 9 juni opent het Sportinnovatielab van Sport Vlaanderen ook fysiek zijn deuren in het Arenberggebouw. Met het Sportinnovatielab (afgekort: SPIL) willen we – jawel – de spil zijn voor innovatie in de sport in Vlaanderen. Dit doen we door ruimte, tijd en middelen te voorzien en zo kansen te bieden aan ondernemende collega’s en innovatoren in de sport.

 

In het Sportinnovatielab detecteren we noden, trends en opportuniteiten, we experimenteren en evalueren. Naast die fysieke ruimte heeft het SPIL ook een digitale pijler. Via het online participatieplatform deeljeidee maken we het SPIL toegankelijk voor elke burger en zorgen we voor een pak extra tools en stimuli voor ondernemers in de sportsector. Met de verworven inzichten voeren we samen een toekomstgericht sportbeleid en willen we een duurzame innovatiecultuur creëren binnen Sport Vlaanderen zelf en in de Vlaamse sportsector.

 

spil-foto-2.jpg

De Sportinnovatiecampus

De sportinnovatiecampus is een gemeenschappelijk project van Howest en Sport Vlaanderen.

 

De Sportinnovatiecampus is een bruisende en innoverende plek die actoren in sport, beweging en actieve gezondheid verbindt.

 

De Campus wil meer mensen in beweging krijgen, maar hij is ook een proeftuin voor de sport- en beweegsector. Nieuwe sporttrends en bewegingsvormen krijgen er een platform, verschillende apps zitten er in testversie en nieuwigheden als Archery Tag, smashvolley, interactieve beweeggames & urban racket sports zijn er gepiloteerd in lessenreeksen, sportklassen & sportkampen. Informele sportbeoefenaars kunnen hier terecht voor beweegsessies, testing & begeleiding op maat.

Bewegenopmat.jpg

Breng onze VR sportscube een bezoek

Hoewel het niet altijd meteen duidelijk is, is de impact van technologie op sport enorm. De manier waarop we sporten verandert constant. Naarmate gamification en virtual reality aan populariteit winnen, verandert de manier waarop we sport ervaren. Op Supernova Expedition, dat plaatsvond van 27 tot 30 september 2018, kon je in ons interactieve paviljoen ontdekken hoe we in de toekomst zullen sporten en bewegen. In de sportinnovatiecampus in Brugge kan je in onze Sportscube ontdekken hoe sport er in de toekomst uit zal zien.

 

 

Smart Sporting Cities

‘Smart Sporting Cities’ is een proefproject van Sport Vlaanderen en de stad Leuven om het sport- en beweeggedrag van de Leuvenaars in de publieke ruimte met slimme technologie in kaart te brengen. Aan de hand van de verkregen gegevens willen beide partners inzichten verzamelen over de groeiende groep ongebonden sporters (sporters die buiten clubverband sporten), om het beleid errond te versterken en zo nog meer inwoners te kunnen aanzetten tot sporten en bewegen. Het project, dat gerealiseerd werd met ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), wordt gelanceerd in twee proeftuinen in Leuven.

Foto 1.jpg

SportUp ondersteunt Vlaamse sport startups

Imec.istart en de Universiteit Gent hebben "SportUp" ontwikkeld, een ondersteuningsprogramma dat ondernemers met vernieuwende digitale sporttechnologie helpt hun idee te ontwikkelen en te commercialiseren. Ze krijgen hierbij de steun van Sport Vlaanderen.

 

Elk jaar selecteert SportUp minstens 10 sport startups met een idee dat economisch en maatschappelijk relevant is voor de sport- en beweegsector in Vlaanderen. 

 

SportUp biedt voor hen de professionele omkadering en ondersteuning die starters nodig hebben om hun idee verder te ontwikkelen en te laten doorgroeien tot een gezonde onderneming die klaar is voor de Vlaamse en internationale markt.

Ledsreact geselecteerd voor imec.istart programma

Ieder jaar worden een handjevol veelbelovende tech start-ups uitgekozen voor het prestigieuze imec.istart programma. Eind 2018 werd met de steun van Sport Vlaanderen SportUp gelanceerd, waarbij door imec.istart in samenwerking met Victoris ook een specifiek programma voor sportstech startups aangeboden wordt, SportUp Start genaamd.  Ledsreact zal naast een investering van 50.000 €, ook een jaar lang gerichte coaching, workshops, mentoring en andere services ontvangen.

Social SportUp geeft sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in de sport een boost

Bij SportUp zijn ze ervan overtuigd dat sociale innovatie een rol kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarom vinden ze het belangrijk om ook sociaal ondernemerschap in de sportsector in Vlaanderen te promoten en ondersteunen. De Sociale InnovatieFabriek heeft met de steun van Sport Vlaanderen een boostprogramma voor sociale innovaties in de sport ontwikkeld.

 

Social SportUp biedt een professionele omkadering en ondersteuning aan starters in de sportsector om hun idee verder te ontwikkelen en te laten doorgroeien tot een gezonde onderneming.

 

De focus in het traject van Social SportUp bevat vier pijlers:

 

  • Maatschappelijk: het concept geeft en oplossing voor een reële maatschappelijke nood (bv. armoede, vergrijzing, klimaatsverandering, vereenzaming, talentontwikkeling, …). Die impact manifesteert zich op zijn minst in Vlaanderen en/of Brussel.


  • Innovatief: vernieuwend voor (niet de organisatie/het bedrijf maar) de maatschappij of het maatschappelijke thema. De werking is vernieuwend naar inhoud, methodiek, aanpak en/of businessmodel.

     
  • Reikwijdte: het concept heeft potentieel om mainstream te worden door opschaling, repliceerbaarheid of de voorbeeldfunctie  van het concept.

     
  • Solide: het concept is iets projectmatig, maar men ziet potentieel/er is potentieel voor een solide werking/dienst/bedrijf die op langere termijn impact kan hebben. Het concept heeft daarvoor namelijk de nodige partners, financiering of structuur in huis. Er moet zicht zijn op financiële zelfredzaamheid: al niet meer afhankelijk van subsidies/fondsen of een idee hoe dat in de toekomst niet meer zal zijn.

Sport in de toekomst

Van eind 2016 tot eind 2021 werkte Sport Vlaanderen samen met TomorrowLab om antwoorden te vinden op urgente vragen zoals: Hoe zal die sport er in de toekomst uitzien? Waar zullen we in de toekomst sporten? Wanneer doen we dat? En met wie? Welke sporten zullen populair zijn? Welke infrastructuur hebben we daarvoor nog nodig? Welke sportclubs zijn het meest ‘future proof’? …

Vijf jaar lang hebben we ons samen met Tomorrowlab voorbereid op de toekomst van de sport en hoe we daar als sportagentschap mee aan de slag kunnen door de samenleving grondig te onderzoeken op een wetenschappelijk onderbouwde manier. En daarbij betrokken we onze belangrijkste stakeholders in de sport, en binnen- en buitenlandse experts.

Ondersteuning voor sportinnovatie vanuit het beleid

Beleidsfocus innovatie

De Vlaamse regering wil innovatie in de sport stimuleren: sportfederaties of organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding die inzetten op innovatieve projecten en originele en vernieuwende beleidsinitiatieven op poten zetten, kunnen daarvoor rekenen op financiële ondersteuning. 

 

De bedoeling van de beleidsfocus innovatie? Via originele en vernieuwende initiatieven het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen en daardoor meer mensen bereiken en aanzetten tot sporten. 

Centres of excellence

Sport Vlaanderen beschikt over 14 eigen sportcentra, verspreid over Vlaanderen. Sport Vlaanderen wil van al haar centra centres of excellence maken voor topsport en/of breedtesport. In september 2016 verscheen een Visienota 2020 waarin de visie, de doelstellingen, de uitbouw en de werking van de centra van Sport Vlaanderen staat beschreven. De nota omvat onder andere de evaluatie van de huidige centra, een behoefteonderzoek en een plan van aanpak om tot 14 centres of excellence te komen.

Innovatieve overheidsopdrachten

De Vlaamse overheid lanceerde een oproep binnen de overheidsdiensten om innovatieve projecten in te dienen. Via Sport Vlaanderen werd een project rond koelkledij voor onze topsporters ingediend en geselecteerd.

skeeleren.jpg

De sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool

Bij Sport Vlaanderen hechten we enorm veel belang aan goed opgeleide trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders. De Vlaamse Trainersschool reikt jaarlijks meer dan 5.500 kwalificaties uit aan sportbegeleiders die met succes een opleiding hebben gevolgd. Wie sportactiviteiten aanbiedt en een sportgekwalificeerde trainer in huis haalt, weet dat zijn sporters in goede handen zijn.

 

Ook sporters die nieuwe sporten beoefenen moeten in de beste omstandigheden en op de juiste manier begeleid worden. Zo leidt de Vlaamse Trainersschool ook trainers en begeleiders in Free running en Parkour op.

 

Snel en makkelijk inschrijven voor een opleiding of bijscholing van de Vlaamse Trainersschool doe je via een handige app. Je kan er ook je lessenrooster raadplegen. Via een persoonlijk QR-code kan je je aanwezigheid laten scannen op opleidingen en bijscholingen.

Ons kennis- en informatiecentrum Sport deelt kennis over innovatie

​​​​​​​​​​​​In de digitale bibliotheek van ons Kennis- en informatiecentrum sport verzamelen we alle kennis over de sector en stellen we die voor iedereen open.

Over innovatie vind je in onze digibib niet alleen alle presentaties over de voorbije sportinnovaitecongressen. Je treft er ook artikels aan over Exergaming, YOU.FO., een innovatief instrument in de strijd tegen de terugloop in de sportparticipatie, info over fanbeleving in de toekomst, ... om er maar een paar te noemen. 

 

Neem gerust zelf een kijkje in onze digibib en laat je verrassen.

Het SportKompas helpt kinderen ontdekken welke sport bij hen past

Vanaf 2019 kan elke gemeente of school aan de slag met het SportKompas. Het SportKompas is een innovatieve sportoriëntatie-tool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Met het SportKompas kunnen de kinderen van het 3e of 4e leerjaar ontdekken welke sport het best bij hen past. Dat doen ze niet alleen aan de hand van fysieke tests, maar ook op basis van wat ze leuk vinden. SportKompas kan hen zo leiden naar de meest geschikte sport of sportclub in hun buurt. Zowel de gemeentelijke sportdiensten als de scholen kunnen SportKompas organiseren via een opstartpakket en een digitaal platform.

baseball.jpg

Contact

voor al je vragen en info over ons innovatiebeleid kan je terecht bij  

Kris De Coorde

 Kennis- en informatiecentrum Sport

 kris.decoorde@sport.vlaanderen