Covid-19 update 23 november 2021

Gezien het steeds sterker stijgend aantal Covid-19 besmettingen, en vanuit het standpunt dat iedereen op een veilige manier moet kunnen schaatsen, hebben wij zoals de meeste andere ijsbanen in Vlaanderen besloten een mondmaskerplicht in te voeren. Wij hopen op die manier om de publieke schaatsbeurten te kunnen blijven laten doorgaan.

 • Mondmasker overal verplicht vanaf 10 jaar
 • Voor bezoek aan Sportbar Kapermolen is een Covid-Safe-Ticket vereist (vanaf 12 jaar en 2 maanden)
 • Voor deelnemers en toeschouwers van wedstrijden is een Covid-Safe-Ticket vereist (vanaf 12 jaar en 2 maanden)
Covid-19 huisregels 24-11-21 A3.png

Covid-19 update 29 oktober 2021

Vanaf 29 oktober is het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht binnen in onze gebouwen. Dit mondmasker mag wel afgezet worden tijdens het schaatsen. Het wordt sterk aangeraden om in dat geval wel 1,5m afstand te bewaren met andere schaatsers.

Het bezit van een Covid Safe Ticket is niet nodig om te mogen schaatsen. De cafetaria, Sportbar Kapermolen, valt onder de richtlijnen voor HoReCa en daar is een Covid Safe Ticket wél verplicht.

Meer gedetailleerde info kan je vinden op: Sporten in tijden van corona

Covid-19 huisregels 1-11-21.png

Covid-19 update 9 juni 2021

Vanaf 9 juni ...

Vanaf 09 juni zijn volgende versoepelingen van toepassing

 • Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten voor iedereen . Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur
 • Voor alle leeftijden wordt de maximale grootte van een sportactiviteit in georganiseerde context verhoogd tot 50 personen binnen (vanaf 25 juni max. 100 personen) en 100 personen buiten. Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact.
 • Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
  • kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
  • Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.

 Wat betreft sport- en jeugdkampen en stages:

  • Groepen van max 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen (https://www.sport.vlaanderen/media/17491/protocol-sportkampen-en-sportstages_9-juni.pdf).
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover de nodig is door de aard van de sport.
  • Begeleiding draagt mondmaskers
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni
 • Amateursportwedstrijden kunnen opnieuw plaatsvinden
 • Alle indoor sportinfrastructuur (ook fitness, bowling, ski, klim, …) kan weer open voor alle leeftijden. Het federale MB legt wel bijkomende modaliteiten op inzake ventilatie en luchtkwaliteitsmeters voor fitnesscentra.
 • Horecafaciliteiten (dus ook kantines) kunnen opnieuw indoor openen (regels cfr. het horecaprotocol zijn hier van toepassing). De verplichting voor CO2-meters in de horeca geldt dus ook voor de cafetaria/sportkantines!
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • Bij sporttrainingen en wedstrijden kan steeds tot 1 persoon per deelnemer indien het gaat om deelnemers tot 18 jaar (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.
  • Binnen tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op veilige afstand
  • Buiten tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten, tenzij er in het basisprotocol expliciet uitzonderingen op voorzien zijn.

 

6 Gouden regels

Verder willen wij er op wijzen dat de 6 gouden regels in de strijd tegen de pandemie uiteraard ook in onze centra van kracht blijven, met name:

 • Het respecteren van de hygiëneregels;
 • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
 • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • Afstand houden (1,5m);
 • Nauwe contacten beperken;
 • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Bovendien zullen wij in onze centra de nodige maatregelen nemen om de luchtkwaliteit zo maximaal mogelijk te garanderen en hiervoor inzetten op voldoende ventilatie en kwaliteitsmetingen aan de hand van CO2-meters op diverse plaatsen.

Op basis van het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur en openbare ruimtes (te consulteren via https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/) geven wij graag nog volgende zaken mee:

 •  Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we de overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Om dit voldoende te kunnen respecteren, worden densiteitsregels vastgelegd. Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportinfrastructuur, dus niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. Dit komt overeen met een bezetting van ongeveer 20 personen op een klassiek basketbalterrein. Op deze regel is een uitzondering mogelijk waarbij de totaal beschikbare sportinfrastructuur 10m² per deelnemer moet waarborgen. De regel voor 30m² gaat uit van verplaatsingssporten waarbij er in normale omstandigheden, door de aard van de sport, een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de anderhalve meter niet kan garanderen. Hier willen we dus extra veiligheid inbouwen ten opzichte van de reguliere anderhalve meter, zodat een sportzone niet (te) druk bezet kan worden. Dit is de standaardregel voor bezetting van sportinfrastructuur. Voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen (activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon, zwemmen in zwembaden, baantjeszwemmen, activiteiten voor jongeren tot 13 jaar).

 •  Wij zullen steeds zorgen voor de aanwezigheid van een covidverantwoordelijke op de site die goed op de hoogte is van de geldende maatregelen en die instaat voor sensibilisering. De aanwezigheid van een covidverantwoordelijke zien we evenwel als gedeelde verantwoordelijkheid wanneer sportorganisaties gebruik maken van de infrastructuur. In dit geval vragen we de clubs en verenigingen om afspraken te maken met het centrum zodat zij tijdens hun gebruik zelf instaan voor de aanwezigheid van een covid-verantwoordelijke.
 • Wij adviseren de clubs om bij jullie sportfederatie te informeren naar eventuele specifieke richtlijnen en communicatiemateriaal.
 • Het blijft een nadrukkelijke aanbeveling om bezoekers te laten registreren. Dit kan zich beperken tot een naam en een telefoonnummer of een emailadres. De gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen en mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden ter bestrijding van Covid19. De gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen. Ook voor publiek geldt eenzelfde registratieplicht. Registratie van deelnemers aan reguliere competitiewedstrijden is niet verplicht, op voorwaarde dat de deelnemers gekend zijn bij de club en de sportfederatie via een wedstrijdblad.

Concreet zal Sport Vlaanderen instaan voor de registratieplicht van individuele sporters, de clubs zijn zelf verantwoordelijk voor de registratieplicht van hun leden.

 •  Wij zorgen voor maatregelen rond hygiëne aan de toegang(en). Het delen van sportmateriaal is toegelaten, maar het voorzichtigheidsprincipe moet hier toegepast worden. Regelmatig reinigen of ontsmetten van gedeeld materiaal is noodzakelijk. Waar mogelijk wordt het gebruik van eigen, individueel materiaal vooropgesteld. Ontsmetten of reinigen met water en zeep voor en na een sportactiviteit is sterk aangeraden. We vragen aan elke club om ons mee te delen hoe dit zal aangepakt worden.
 •  Er is een specifiek protocol beschikbaar voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden (te consulteren via https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/). Let wel! Het is de organisator die moet in orde zijn met het protocol. Het is niet de beheerder die moet instaan voor deze hele organisatie van veiligheidsmaatregelen. De beheerder kan wel aangeven of er bepaalde aspecten zijn waar hij een rol kan in spelen, of waar de voorgestelde maatregelen (niet) haalbaar zijn. Gelieve bij evenementen en wedstrijden voorafgaand contact op te nemen met het centrum zodat de nodige afspraken kunnen gemaakt worden.
 • Uitbaters van een indoor permanente infrastructuur moeten bij het lokale bestuur een goedkeuring vragen bij het lokale bestuur om publiek te kunnen ontvangen. Hiervoor moeten ze een CIRM-scan uitvoeren. Beheerders van een outdoor infrastructuur kunnen een CIRM-attest aanvragen. Dit is niet verplicht. Indien je reeds over een CIRM-attest beschikt, blijft dit geldig mits het aanleveren van enkel bijkomende documenten. Dit wordt geduid op de CIRM-website.
 • Indoor moeten sporters steeds een mondmasker bij zich hebben, maar moeten dit niet dragen tijdens het sporten. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht als men niet sport, zoals bij het betreden van de overige publiek toegankelijke delen van een sportinfrastructuur (gangen, toiletten, …). Deze verplichting geldt niet voor jongeren tot en met 12 jaar.

 

 Voor meer algemene info alsook de diverse protocollen, kunnen jullie steeds terecht op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/.

Heb je nog specifieke vragen omtrent jouw geplande activiteiten in Sport Vlaanderen Hasselt? Neem gerust contact op via hasselt@sport.vlaanderen.

 

Covid-19 update 12 mei 2021

Hang in there.png

Hang in there!

Na een bizar schaatsseizoen krijgen we vooruitzichten om iedereen weer de kans te geven om te komen schaatsen. Meer concrete info daarover volgt binnenkort. De vooropgestelde versoepelingen kunnen echter enkel doorgaan indien aan de voorwaarden wordt voldaan, en daarom willen we iedereen oproepen om nog even vol te houden. Hang in there! Specifiek voor onze schaatsbaan wil dat zeggen:

 • Indoor sporten is enkel toegestaan voor -13 jarigen, scholen binnen het kader van de lesactiviteiten en topsporters
 • Indoor sporten kan enkel in bubbels van maximum 10 kinderen (geteld zonder coach)
 • Er zijn geen toeschouwers toegelaten
 • Er zijn geen kleedkamers en douches ter beschikking
 • Wedstrijden buiten de bubbel zijn niet toegelaten
 • Er is per gezin 1 ouder of begeleider toegelaten om te helpen met schaatsen aan- en uittrekken
 • Deze ouder of begeleider verlaat het gebouw aan het begin van de training en mag weer binnen aan het einde van de training
 • Iedereen ouder dan 12 jaar dient binnen een mondmasker te dragen, ook de coaches tijdens de training
 • Er wordt nog steeds geadviseerd om slechts 1 buitenschoolse activiteit te beoefenen

Wij rekenen er op dat alle schaatsers, hun ouders en iedereen die betrokken is bij de verschillende schaatsclubs deze regels naleven, enkel zo kunnen we deze zomer weer met z'n allen komen schaatsen!

Voor de volledige regels m.b.t. sporten tijdens corona kan je hier terecht.

Covid-19 update 22 januari 2021

Achtergrond covid-19.png
Met onmiddellijke ingang is het voor kinderen uit Haspengouw en Noord-Limburg niet meer toegelaten om nog te komen schaatsen. Dit is zowel tijdens de clubtrainingen als de "Learn to skate"-lessen van toepassing. Wij leven mee met alle teleurgestelde schaatsertjes en rekenen op het gezond verstand van de ouders zodat we deze situatie snel terug achter ons kunnen laten!
 
Voor terugbetaling van reeds aangekochte tickets kan je een mailtje sturen naar hasselt@sport.vlaanderen met daarin het ticketnummer. Wij verwerken deze aanvragen zo spoedig mogelijk.
 
Deze beslissing werd genomen door het Agentschap Zorg en Gezondheid, Eerstelijnszones Haspengouw en Noord-Limburg en zal minstens duren t.e.m. 12 februari 2021.

Corona en sportbeoefening in Vlaanderen