We schakelen een versnelling hoger voor sportinfrastructuur

In het voorjaar van 2021 lanceerde Vlaams minister van Sport Ben Weyts Sportspurt, een pakket van subsidiemogelijkheden om fors te investeren in betere sportinfrastructuur in Vlaanderen. 

Onder Sportspurt vallen de reeds bestaande subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, die we toekennen volgens het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen. Nieuw sinds Sportspurt is dat lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs twee keer per jaar een subsidieproject kunnen indienen in plaats van een keer. Ook nieuw is dat je kan intekenen op groepsaankopen van sportinfrastructuur die kaderen binnen thema's als energie, klimaat, sportieve publieke ruimte en ongebonden sport. 

 

Sportspurt in cijfers