Portfolio sportinnovatieprojecten

In onderstaand portfolio brengen we alle lopende en recent afgelopen innovatieprojecten van of met steun van Sport Vlaanderen in kaart.

Door innovatie in de sport in Vlaanderen doorlopend zichtbaarder en tastbaarder te maken – we vullen het portfolio steeds aan met nieuwe projecten - hopen we sportondernemers en -organisaties te inspireren om meer dan ooit in te zetten op innovatie.

Elk innovatieproject classificeren we volgens vier parameters, waarbij we in het portfolio steeds streven naar een evenwichtige balans. Zo kunnen we binnen onze organisatie de beleidsinitiatieven waarvoor nog innovatie nodig is tijdig definiëren.

  • Innovatiecluster: elk innovatieproject delen we in onder een van de vijf innovatieclusters (Sport DNA, Sport Social, Sport Space, Sport Tech en Sport Smart).
  • Horizon: we gebruiken het 3 horizontenmodel dat groeistrateeg McKinsey ontwikkelde om ons en de sportsector voor te bereiden op de toekomst (1, 2 en 3).
  • Partners: is het project een co-creatie, dan vermelden we de betrokken partners.
  • Periode: we vermelden start en einde van het project.
Geen fiches gevonden.