Onze missie is meer mensen aan het sporten krijgen. Bij Sport Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat je dat onder andere bereikt door te vernieuwen en te innoveren, zowel in het beweeg- als sportaanbod. Maar ook in de benadering van doelgroepen, de manier van coachen en omkadering willen we mee zijn met de laatste nieuwe technologieën en methodes. Hier ontdek je op welke manieren we inzetten op sport en innovatie.

Via ons innovatieportfolio brengen we lopende (en recent afgelopen) innovatieprojecten in kaart. We willen hiermee innovaties van of met steun van Sport Vlaanderen zichtbaarder en tastbaarder maken.

Boostprogramma's 'SportUp' & 'Social SportUp' ondersteunen Vlaamse startups

Imec.istart en de Universiteit Gent hebben "SportUp" ontwikkeld, een ondersteuningsprogramma dat ondernemers met vernieuwende digitale sporttechnologie helpt hun idee te ontwikkelen en te commercialiseren. Ze krijgen hierbij de steun van Sport Vlaanderen.

Elk jaar selecteert SportUp minstens 10 sport startups met een idee dat economisch en maatschappelijk relevant is voor de sport- en beweegsector in Vlaanderen. 

SportUp biedt voor hen de professionele omkadering en ondersteuning die starters nodig hebben om hun idee verder te ontwikkelen en te laten doorgroeien tot een gezonde onderneming die klaar is voor de Vlaamse en internationale markt.

Ontdek SportUp

We zijn ze ervan overtuigd dat sociale innovatie een rol kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarom vinden we het belangrijk om ook sociaal ondernemerschap in de sportsector in Vlaanderen te promoten en ondersteunen. De Sociale InnovatieFabriek heeft met de steun van Sport Vlaanderen een boostprogramma voor sociale innovaties in de sport ontwikkeld.

Social SportUp biedt een professionele omkadering en ondersteuning aan starters in de sportsector om hun idee verder te ontwikkelen en te laten doorgroeien tot een gezonde onderneming.

De focus in het traject van Social SportUp bevat vier pijlers:

  • Maatschappelijk: het concept geeft en oplossing voor een reële maatschappelijke nood (bv. armoede, vergrijzing, klimaatsverandering, vereenzaming, talentontwikkeling, …). Die impact manifesteert zich op zijn minst in Vlaanderen en/of Brussel.
  • Innovatief: vernieuwend voor (niet de organisatie/het bedrijf maar) de maatschappij of het maatschappelijke thema. De werking is vernieuwend naar inhoud, methodiek, aanpak en/of businessmodel.
  • Reikwijdte: het concept heeft potentieel om mainstream te worden door opschaling, repliceerbaarheid of de voorbeeldfunctie van het concept.
  • Solide: het concept is iets projectmatig, maar men ziet potentieel/er is potentieel voor een solide werking/dienst/bedrijf die op langere termijn impact kan hebben. Het concept heeft daarvoor namelijk de nodige partners, financiering of structuur in huis. Er moet zicht zijn op financiële zelfredzaamheid: al niet meer afhankelijk van subsidies/fondsen of een idee hoe dat in de toekomst niet meer zal zijn.

Ontdek Social SportUp

Vijf veelbelovende AR-projecten

Na de experimentele projectoproep voor virtual reality (VR) games in de sport, lanceerden we eind 2020 een projectoproep voor augmented reality (AR) games die aanzetten tot meer sporten en bewegen. Deze technologie is intussen zo ver ontwikkeld dat er effectief interessante AR-toepassingen bestaan die een meerwaarde kunnen bieden voor het sport- en beweeglandschap in Vlaanderen. Het aanbod van deze producten op de markt is echter nog beperkt. Bovendien zijn er nog weinig sportorganisaties die er, om diverse redenen, durven op inzetten. De grootste drempels zijn vaak een gebrek aan kennis of middelen.

Met onze experimentele projectsubsidies brengen we gameontwikkelaars en de Vlaamse sportsector bij elkaar, zodat er nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan die een verrijking zijn voor het sport- en beweegaanbod. Met de projectoproep ondersteunen we nu vijf innovatieve projecten die als eindproduct een AR-game met een duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Aan de hand hiervan willen we onderzoeken welke mogelijkheden augmented reality biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen.

De projectontwikkelaars lichtten op onz ekennisdag toe hoe hun traject tot nu toe geweest is en waar de ambities liggen voor de toekomst. Het gaat om CityLegends, Lightning, Familie Fit, JUP en RIDE-AR. 

CityLegends

ITP Agency, GymFed en Skate Vlaanderen

CityLegends is een urban community platform waarin social media, gamification en straatelementen gecombineerd worden. Jongeren worden gestimuleerd, verenigt en verbonden via Urban Sports & Culture met disciplines zoals skateboarden, BMX en parkour. In CityLegends is de openbare ruimte jouw speelveld. Je hebt de mogelijkheid om via een location based applicatie opdrachten aan te maken en uit te voeren op een plek waar jij wil. Dat kan bijvoorbeeld een voetbalveld, een skatepark of een speeltuin zijn. Je kunt de opdrachten zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt, deze uitvoeren, filmen, uploaden naar het sociale platform en andere gebruikers uitdagen om de opdracht beter te doen. De toevoeging van augmented reality geeft de gebruiker nog meer mogelijkheden en creativiteit voor het bedenken en uitvoeren van sporten of bewegingsopdrachten. Zo kan je AR-objecten toevoegen aan een parcours, en kan je bijvoorbeeld door vuur skaten.

Contact: Jimmy Hermans

Lightning

Lifelike en Home Solutions Soenens Cycling Team

Lifelike en Home Solutions Soenens Cycling Team sloegen de handen in elkaar om met AR-technologie het hometraining-platform van de toekomst te bouwen, LIGHTNING genaamd.

Contact: Ward Peeters

Familie Fit

Gezinssport Vlaanderen en Moonmonster

Familie Fit beweegapp is een AR-game die als doel heeft om gezinnen buiten op een leuke en laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Het kan overal toegepast worden. Het omvat twee beweegcomponenten: Wandelen, dat door toevoeging van een verhaallijn en game-elementen op basis van AR aantrekkelijker wordt gemaakt voor het hele gezin, en extra beweegopdrachten, die deelnemers tot een goed einde moeten brengen om verder te kunnen in het spel.

Contact: Liesbeth Uyttersprot

JUP

Appwise BVBA en Wandelsport Vlaanderen

JUP is een virtuele AR-buddy die spelers motiveert tot bewegen of sporten. Elke speler wordt afhankelijk van zijn of haar fitheid, doelen en beperkingen in een gepast niveau geplaatst. Op basis van deze parameters krijg je adaptieve beweeg- en/of sportoefeningen aangeboden. Om een hoger niveau te bereiken kan de speler punten verzamelen door bepaalde afstanden te wandelen (van 100 meter tot 25km), oefeningen (van lichte stretchoefeningen tot cross-fit) uit te voeren of kennisvragen (gericht op blessurepreventie) op te lossen.

Contact: Glenn Gielens

RIDE-AR

DAE Studios, DAE Research en Skate Vlaanderen

RIDE-AR – an augmented Half Pipe Experience – verrijkt de bestaande indoor half-pipe met interactieve projectie in combinatie met state-of-the-art tracking hard- en software. Door middel van deze innovatieve toegevoegde laag kunnen we via gamification op een laagdrempelige manier de correcte technieken bij beginnende skaters gaan aanleren, en ervaren skaters laten strijden tegen elkaar aan de hand van minigames.

Contact: Michiel Houwen