Sport Vlaanderen werkte samen met TomorrowLab om antwoorden te vinden op urgente vragen zoals: Hoe zal die sport er in de toekomst uitzien? Waar zullen we in de toekomst sporten? Wanneer doen we dat? En met wie? Welke sporten zullen populair zijn? Welke infrastructuur hebben we daarvoor nog nodig? Welke sportclubs zijn het meest ‘future proof’?

We bereiden ons voor op de toekomst van de sport en hoe we daar als sportagentschap mee aan de slag kunnen door de samenleving grondig te onderzoeken op een wetenschappelijk onderbouwde manier. En daarbij betrokken we onze belangrijkste stakeholders in de sport, en binnen- en buitenlandse experts.