Trendrapport

Generatie Z en Generatie Alpha zijn de nieuwe generaties kinderen en jongeren, geboren tussen midden jaren 1990 en midden jaren 2020.

Zeker de jongste generatie groeit op in een hoogtechnologische en hypergeconnecteerde wereld die hen onderdompelt in voornamelijk sedentaire activiteiten.

Voor hun algehele welzijn is het cruciaal om beide generaties te inspireren en aan te moedigen om fysiek actief te zijn en aan sport te doen.

Wat zijn belangrijke inzichten voor sportorganisaties en -bedrijven die zich op Generatie Z en Alpha willen richten?

Met dit trendrapport van Trendwolves willen we de Vlaamse sportsector informeren en inspireren om een aantrekkelijk sportaanbod op maat aan te kunnen bieden aan Gen Z en Alpha.

Door de trends, kenmerken, en verwachtingen van deze jongeren te begrijpen, kunnen we effectieve strategieën ontwerpen om hun interesse in lichaamsbeweging en sport te stimuleren.

Toekomstbeelden om op te bouwen

Hoe ziet een duurzame, zelfs regeneratieve toekomst van de sportwereld eruit? Sport heeft het potentieel om mensen te verenigen en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Maar hoe dan?
Op het Sportinnovatiecongres #SIC2023 deelde Lien De Ruyck van Regenerative Futures Nieuwsbrief hoopvolle toekomstscenario’s voor de sport. Met deze presentatie hopen we ook jou te overtuigen van het belang van langetermijndenken voor de sector. Van groene sporthubs tot spierkrachtcentrales. Hier train je je verbeeldingsspier.

Toekomstscenario’s

Sport Vlaanderen werkte van 2017 tot 2021 samen met TomorrowLab om antwoorden te vinden op urgente vragen zoals: Hoe zal die sport er in de toekomst uitzien? Waar zullen we in de toekomst sporten? Wanneer doen we dat? En met wie? Welke sporten zullen populair zijn? Welke infrastructuur hebben we daarvoor nog nodig? Welke sportclubs zijn het meest ‘future proof’?

Om hiervoor strategische denkoefeningen te kunnen doen samen met de sportsector, ontwikkelden we 4 toekomstscenario’s
Om deze effectief te gebruiken richting voor een toekomstbestendig sportbeleid kan je contact opnemen met sportinnovatielab@sport.vlaanderen