Vectoriële image in jpg gebruikt voor het Krennisplatform

Sport Vlaanderen wenst een open data beleid te voeren waar dit kan. Via onderstaande links worden een aantal open datasets ter beschikking gesteld rond sporten, sportfederaties, sportclubs en sporters, allemaal gegevens uit de georganiseerde sportsector. De data van de georganiseerde sportsector wordt gehaald uit de jaarlijkse rapportering door de gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties. Indien we vragen krijgen voor nieuwe datasets, dan worden de open datasets verder aangevuld. Geleidelijk wordt ook informatie ontsloten over de niet georganiseerde sportsector (bv. natuursport, schoolsport, naschoolse sport, …).

De data is vrij beschikbaar, maar er wordt verwacht dat bij gebruik van de data een correcte bronvermelding wordt gedaan (Kennisplatform Sport Vlaanderen, 2023, geconsulteerd op xx/xx/xxxx).