Het thema sportinfrastructuur geeft een overzicht van de verschillende soorten sportinfrastructuren in Vlaanderen. Je ziet er waar de verschillende infrastructuren zich bevinden en hoeveel er zijn. Je kan de types, groottes en het aantal sportinfrastructuren tussen provincies vergelijken. Net zoals je kan zien of ze publiek of privé-eigendom zijn en wat hun ondergrond of toplaag is.

Data en cijfers

Geen fiches gevonden.

Publicaties

Geen fiches gevonden.