Het Vlaamse sportbeleid

shutterstock_224568580.jpg

Het Vlaamse sportbeleid werd door minister van Sport Philippe Muyters onderschreven in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019.

Beleidsnota Sport

In zijn Beleidsnota Sport schrijft minister Muyters dat hij streeft naar een kwalitatief en up-to-date sportaanbod op maat van elke Vlaming, in welke levensfase die zich ook bevindt. Samenwerking tussen de vele sportactoren, van federaties tot clubs, lokale besturen en verenigingen, is essentieel om tot een kwalitatief sportaanbod te komen dat voor iedereen toegankelijk is.

Financiële ondersteuning3

Het decreet lokaal sportbeleid

De gemeenten werden tot en met 2015, de provincies tot en met 2017 - en de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanaf 2016 gesubsidieerd via het Decreet Lokaal Sportbeleid (LSB-decreet). Dat werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd.

 

Respectievelijk is er vanaf 2017 en 2018 geen decretale subsidiëring meer van de gemeenten en provincies. Enkel de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw De Rand ontvangen nog structurele subsidies.

judokas.jpg