Subsidies voor lokale besturen maken sport toegankelijk voor iedereen

Om sport toegankelijk te maken voor iedereen, werden de gemeenten en provincies tot en met 2013, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie tot en met 2015, gesubsidieerd via het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 (SVA-decreet). In het kader van dat decreet ontvingen ook het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) en een onderzoeksinstelling subsidies.

 

Het zogenaamde Planlastendecreet van 15 juli 2011, dat de meerjarenplanning bij de lokale besturen regelt en dus ook een impact heeft op de subsidiëring van de besturen, leidde ertoe dat het sport voor allen-decreet werd aangepast. Ook het besluit van 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's (BBC) vormde een extra aanleiding voor de aanpassing.

 

De gemeenten werden in 2014 en 2015, de provincies tot en met 2017 - en vanaf 2016 ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie - gesubsidieerd via het Decreet Lokaal Sportbeleid (LSB-decreet). Dat werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd.

Vanaf 2016 werd de decretale subsidie van de gemeenten overgeheveld naar het gemeentefonds met uitzondering voor de randgemeenten. Bijgevolg is er geen decretale subsidie voor alle andere gemeenten.

kleurigemannetjes.jpg

Een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod voor personen met een handicap

De Vlaamse regering geeft al een tiental jaren decretale subsidies aan de provincies om personen met een handicap aan het sporten te krijgen.Die subsidies worden in 2018 stopgezet als gevolg van een interne staatshervorming. Alle persoonsgebonden materies worden daardoor overgeheveld naar het lokale niveau en naar Vlaanderen.

Subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Tot eind 2015 verliep de subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) volgens het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007. Vanaf 2016 wordt de VGC gesubsidieerd op basis van het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012.

Sportraad als toetssteen voor het gemeentelijk sportbeleid

Sinds hun oprichting zijn de sportraden uitgegroeid van een adviesverlener tot een volwaardige partner in het lokale sportbeleid. Meer nog, een autonome sportraad is één van de voorwaarden waar het gemeentebestuur aan moet voldoen om subsidies te ontvangen. Samen met de schepen van sport en de sportdienst zorgt de sportraad immers voor het uitwerken en uitvoeren van het lokale sportbeleidsplan.

Wettelijk kader

shutterstock_224568580.jpg

Wil je meer weten over de decreten en het beleidskader die de basis vormen voor onze decretale ondersteuning? Neem dan een kijkje in dit handige overzicht.

Neem een kijkje in onze digitale bibliotheek!

Ben je op zoek naar brochures, wetenschappelijke studies, beleidsinformatie of regelgeving? Zoek je cijfers over de sportende Vlaming? Wil je een onderzoeksrapport over sport raadplegen? Of wil je weten hoe Vlaanderen zijn sportambities definieert en zijn resultaten evalueert? In onze digitale sportbibliotheek vind je wat je zoekt: relevante documenten, presentaties en rapporten.

Terug naar boven