Het Vlaamse sportbeleid

Aan het begin van een nieuwe beleidsperiode legt de Vlaamse Regering haar beleidsbeslissingen vast voor de volledige legislatuur.  De Vlaams minister voor Sport onderschrijft het Vlaamse sportbeleid in het Vlaams Regeerakkoord.

 

De beleidsnota sport bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het sportbeleid en de visie van de Vlaams minister voor Sport hierop voor de lopende regeerperiode.

Het decreet lokaal sportbeleid

judokas.jpg

De gemeenten werden tot en met 2015, de provincies tot en met 2017 - en de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanaf 2016 gesubsidieerd via het Decreet Lokaal Sportbeleid (LSB-decreet). Dat werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd.

 

Respectievelijk is er vanaf 2017 en 2018 geen decretale subsidiëring meer van de gemeenten en provincies. Enkel de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw De Rand ontvangen nog structurele subsidies.