Samen naar een kwalitatief en duurzaam naschools sport- en beweegaanbod in samenwerking met lokale partners

In 2018 en 2019 lanceerde Sport Vlaanderen een projectoproep voor lokale besturen om samen met lokale partners een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod te organiseren op of in de onmiddellijke nabijheid van de school voor leerlingen uit de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en Buso.

De reden om rond de doelgroep van de eerste en tweede graad secundair onderwijs een stimuleringsproject op te starten, was gestoeld op een gebrek aan een gericht aanbod en de lage participatiecijfers in naschoolse sport voor deze leeftijdscategorie. Daarnaast bestaan er nauwelijks structurele samenwerkingsverbanden tussen de diverse lokale stakeholders en aanbieders.

Door jongeren na school, en ook op school te laten sporten en bewegen, verlagen we de drempel voor hen om sporten een kans te geven. En door bewegingsactiviteiten aan te bieden die zij leuk vinden, wordt het nog interessanter voor hen.

Een sport- en beweegaanbod op maat van de jongeren, het bereiken van de niet-sportieve jongeren en de opstart en coördinatie van een lerend netwerk, stonden centraal. Het lerend netwerk werd in de loop van de projectjaren uitgebouwd.

De lokale besturen werden in hun project ondersteund door de schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen, de medewerker van MOEV, Netwerk Lokaal Sportbeleid en/of de FOLLO. De projecten liepen tot juni 2022.

Tips, wetenschappelijke rapporten en aanbevelingen

Wil je meer info en inspiratie? We sommen hier de belangrijkste wetenschappelijke rapporten en aanbevelingen op. Daarnaast vind je tips en nuttige documenten om een project rond naschools sporten en bewegen met de lokale overheid, secundaire scholen en ondersteunende partners te ontwikkelen.

NOG TOEVOEGEN: eindrapport, factsheet