Wil je een sportlessenreeks organiseren? Lees dan even aandachtig verder, want wie weet krijg je van ons financiële ondersteuning voor je lesgever. Om in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden: de organiserende partij moet een vereniging, sportclub of organisatie zijn,

en het aanbod is een lessenreeks, geen evenement. Tot organisaties rekenen we onder andere: OCMW’s, lokale netwerken, integratiediensten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele verenigingen.

Wat bieden we aan?

Sport Vlaanderen biedt éénmalig lesgeversondersteuning aan van maximaal tien lesuren.

Wij betalen en verzekeren de lesgever via een Arbeidsovereenkomst voor Occasioneel Personeel.

Met deze financiële ondersteuning stimuleert Sport Vlaanderen de aanvrager om het opgestarte project duurzaam verder te zetten.

Wie kan aanvragen?

Naast sportdiensten en sportclubs kunnen ook sociale organisaties (OCMW ’s, Lokale Netwerken, integratiediensten, seniorenverenigingen, etnisch culturele verenigingen, …) een beroep doen op tijdelijke financiële ondersteuning van gekwalificeerde lesgevers.

Welke lessenreeksen komen in aanmerking?

In een aantal gevallen kan je bij Sport Vlaanderen terecht voor lesgeversondersteuning. We zetten ze even voor je op een rij:

 • Lessenreeks bij de opstart van een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen een sportclub: wil je bijvoorbeeld een Jeugdwerking of G-werking binnen je sportclub opstarten.
 • Lessenreeks in het kader van doelgroepenbeleid: wie bijvoorbeeld in samenwerking met seniorenverenigingen, dienstencentra of sportclubs met seniorenwerking nieuwe laagdrempelige sportactiviteiten voor 50-plussers wil opstarten.
 • Lessenreeks voor maatschappelijk kwetsbare groepen (personen in armoede, etnische minderheden): als je personen die door hun sociaal zwakkere positie minder kans hebben om aan sport te doen, wil aanzetten tot regelmatige sportbeoefening.
 • Lessenreeks in het kader van nieuwe sporttrends: ook wie mensen op een recreatieve manier wil laten kennismaken met nieuwe sporten en nieuwe sport- of bewegingsconcepten.
 • Lessenreeks Multimove waarbij kleuters aanzet tot sporten door middel van de twaalf bewegingsvaardigheden.
 • Ook een lessenreeks 'Start to ...' komt eenmalig in aanmerking.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt altijd via de sportdienst van je gemeente en wordt minstens zes weken voor het begin van de lessenreeks ingediend bij de consulent (boven)lokale werking van jouw gemeente.

Neem hiervoor contact op met je sportdienst.

Wat verwacht Sport Vlaanderen van de organisatie?

 • Minstens 8 deelnemers.
 • Vermelding van het logo van Sport Vlaanderen bij de promotie van je lessenreeks.
 • Een democratische deelnameprijs of gratis aanbod.
 • Aanbrengen van een gekwalificeerde lesgever (minimum VTS-initiator in de betreffende sporttak, bachelor of master LO).
 • Na afloop dien je een evaluatieformulier ingevuld in door lesgever én organisator.

Welke extra ondersteuning kan je nog aanvragen bij Sport Vlaanderen?

 • Een gratis sportverzekering voor alle deelnemers van de lessenreeks. Voor reeds bestaande sportclubs geldt dit aanbod echter niet.
 • Gratis ontlenen van de sportmaterialen bij onze uitleendiensten.