We willen de breedtesport op lokaal en bovenlokaal vlak stimuleren. Daarom geven we nieuwe projecten een duwtje in de rug, zodat ze kunnen uitgroeien tot duurzame sportactiviteiten. Organiseer jij een lessenreeks die aan onderstaande voorwaarden voldoet? Dan betalen wij voor jou de lesgever.

Wie kan gratis lesgeversondersteuning aanvragen?

  • Je bent een lokaal bestuur, vereniging, sportclub of sociale organisatie. Als sportclub kom je enkel in aanmerking als je een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen je sportclub opstart (bijvoorbeeld jeugdwerking of G-sportwerking).
  • Je organiseert een lessenreeks die verspreid is over meerdere dagen. Eenmalige evenementen komen niet in aanmerking.
  • Je organiseert een nieuwe lessenreeks die je voor de eerste keer organiseert.

Wat bieden we aan?

Wij bieden éénmalig een lesgeversondersteuning aan van maximaal tien lesuren, verspreid over meerdere dagen.

Wij betalen en verzekeren de lesgever via een Arbeidsovereenkomst voor Occasioneel Personeel.

Wat verwachten wij van jou?

  • Er nemen minstens 7 personen deel aan de lessenreeks.
  • Deelnemers nemen gratis deel aan de lessenreeks of betalen een erg democratische prijs.
  • Je kiest voor een gekwalificeerde lesgever (minimum VTS-initiator in de betreffende sporttak, bachelor of master LO).
  • Je vult na afloop van de lessenreeks een evaluatieformulier in.
  • Je vermeldt het logo van Sport Vlaanderen bij de promotie van je lessenreeks:

Hoe aanvragen?

Minstens 6 weken voor je activiteit kan je via het e-loket een aanvraag doen voor gratis lesgeversondersteuning.

Hoe je dat doet, kan je nalezen in de handleiding.

De consulent (boven)lokale werking van jouw gemeente beslist of je aanvraag wordt goedgekeurd.

Extra ondersteuning