Decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. Jaarlijkse lanceert de Vlaamse overheid een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. Dit zou de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk kunnen verminderen. Een andere belangrijke krachtlijn is die welke de  financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur verlaagt.

 

Er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan enkel naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die voornamelijk voor topsport wordt gebruikt.

 

Subsidies aanvragen is geen sinecure. Er zijn heel wat criteria waar je aan moet voldoen. Wij sommen ze op een overzichtelijke manier voor je op.

Tweede oproep bovenlokale sportinfrastructuur

In 2018 wordt opnieuw een financiële ondersteuning voorzien voor bovenlokale sportinfrastructuur. Vlaanderen heeft hiervoor 25 miljoen euro vrijgemaakt.

De laatste jaren werd reeds consequent ingezet op de vernieuwing en uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen. Via een vraaggericht systeem kunnen initiatiefnemers zelf projecten van bovenlokaal belang indienen. Er wordt tot 30% van het investeringsbedrag gesubsidieerd, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten komen in aanmerking. Alle ingediende projecten worden door een commissie beoordeeld, waarna een ranking wordt opgesteld. In 2017 werd via dit systeem in totaal 20 miljoen euro toegekend aan 44 geselecteerde sportinfrastructuurprojecten.

Dit jaar kan je als initiatiefnemer zelf online simuleren of je project voldoende bovenlokaal is. Op die manier kan sneller ingeschat worden of je dossier kans op slagen heeft en of je de rest van het dossier moet invullen.

Nog nieuw bij deze 2de oproep is dat ISB de initiatiefnemers zal begeleiden bij de voorbereiding van hun project en subsidieaanvraag. Op die manier bieden we extra ondersteuning en trachten we de projecten naar een hoger niveau te tillen. 

Een sterk uitgewerkt begeleidingstraject vind je in onderstaande tabel. Reserveer alvast deze data. 

Je moet de subsidieaanvragen tegen uiterlijk 31 maart 2018 indienen.

 

Evenement Datum Inhoud
Infosessie 1 Sport Vlaanderen (ism ISB) 01/02/2018 Algemene principes - Begeleiding – Timing – Helpdesk
Infosessie 2 Sport Vlaanderen (ism ISB) 06/02/2018 Algemene principes - Begeleiding – Timing - Helpdesk
Workshop Minimale Eisen en Bovenlokaliteit 09/02/2018 Inzicht Minimale Eisen en Bovenlokaliteit door Sport Vlaanderen
Workshop Criteria 19/02/2018 Inzicht in de beoordelingscriteria. Interactief aan de slag om een vertaalslag te maken naar je eigen project. Door ISB
Workshop Projectmanagement. Je project op scherp zetten voor je dossieropmaak 21/02/2018 Werken op kwaliteit en op planning. Het proces van het 'schrijven' van je dossier wordt begeleid en gecoacht. Je werkt deze dag concreet aan je dossier. Door ISB
Online toepassing 01/03/2018 Onlineformulier gaat online incl. Simulator
Infosessie 1 Online formulier 02/03/2018 Praktische infosessie online formulier en simulator. Door Sport Vlaanderen
Infosessie 2 Online formulier 06/03/2018 Praktische infosessie online formulier en simulator Door Sport Vlaanderen
Workshop Last Minute/Uitwisseling 15/03/2018 Een vorm van monitoraat net voor indiening. Interactieve sessie door ISB met mogelijkheid tot vraagstelling en met oog op finalisering van je project

 Projectsubsidie Schoolsportinfrastructuur - Tweede oproep

Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de tweede projectoproep “naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur” goed. Gezien het overweldigend succes van de eerste projectoproep (159 ingediende dossiers) slaan de Vlaamse minister bevoegd voor sport, Philippe Muyters, en de Vlaams minister bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits, opnieuw de handen in elkaar door scholen een duw in de rug te geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te maken.

Scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers, kunnen een projectoproep indienen. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. In totaal is er voor deze projectoproep 6.000.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen. Voor de praktische ondersteuning van scholen werd een begeleidingsfunctie toegekend aan het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en –recreatiebeleid (ISB). Scholen die een project willen indienen, kunnen rekenen op ondersteuning bij het voorbereiden van het project en het indienen van een aanvraagdossier.

Scholen kunnen tot 27 februari 2018 een aanvraag indienen.

 


Sportinfrastructuurprojecten op bovenlokaal niveau

Tijdens deze regeerperiode krijgen 19 lokale en provinciale besturen een subsidie van de Vlaamse Regering voor een gezamenlijk sportinfrastructuurproject. Vlaanderen heeft 10 miljoen euro beschikbaar voor deze pilootprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, die tegen 2018 gerealiseerd moeten zijn.

 

 “Gemeenten en provincies zijn steeds vaker bereid om samen te werken om een gemeenschappelijke sportinfrastructuur te realiseren en te exploiteren,” zegt Vlaams sportminister Muyters. “Ik stimuleer die samenwerking waardoor ook de kwaliteit van de sportvoorzieningen zal verbeteren. Een zwembad in élke Vlaamse gemeente is bijvoorbeeld niet meer haalbaar en zeker niet nodig in budgettair krappe tijden. Gemeenschappelijke projecten zijn een interessante oplossing: een gezamenlijk ambitieus project bereikt méér mensen met minder middelen.”

 

Meer info over deze sportinfrastructuurprojecten op bovenlokaal niveau? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van onze afdeling Sportinfrastructuur en Logistiek.Twee keer per jaar moet van elk van de projecten een voortgangsrapport (met facturen) worden ingediend. Het document dat je daarvoor moet invullen, kan je via onderstaande link downloaden.

Dit zijn de 19 gesubsidieerde projecten

 

PROJECT SUBSIDIEBEDRAG (in euro)

Rugbycomplex Dendermonde

353.100

BMX-parcours Prov. Domein Puyenbroeck

84.000

Bleau-klimzaal Gent

1.467.791

Uitbreiding golfterrein Prov. Domein Puyenbroeck

115.307

Klimzaal Stekene

30.000

 Prov. sport- en beweeghal Brugge

357.900

TMVW Zwembad Moorslede

1.168.327

Prov. avonturensportpark Transfo-site Zwevegem

57.979

Hockeyterrein Leuven

377.260

Indoor beachhal Vilvoorde

314.513

Prov. Offroad Cycling Center Balenberg Balen

120.000

Prov. G-sportcentrum Peerdsbos Brasschaat

1.377.000

Zwembad Mortsel

1.800.000

Ijspiste Ice Skating Center Mechelen

380.096

Mountainbike sportpark Beringen

108.761

G-sportcentrum Prov. Domein Dommelhof

202.500

Wildwaterbaan Hasselt

1.085.710

Uitbreiding BMX-parcours Heusden-Zolder

116.693

Zwembad VUB

483.063

Multifunctionele voetbalstadions

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering om aan zes voetbalclubs en één stad een investeringssubsidie toe te kennen voor de realisatie van een multifunctioneel voetbalstadion met een maatschappelijke return. Het gaat om een totale investering van 8 miljoen euro.

 

Voorwaarde van subsidie: de projecten moeten blijvend voldoen aan de vooropgestelde criteria en ze moeten gerealiseerd worden tegen de voorziene datum.

 

Omdat het dossier van Club Brugge fundamenteel gewijzigd werd en niet meer voldoet aan de door de Vlaamse Regering gestelde voorwaarden, herverdeelt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de 2,5 miljoen euro die oorspronkelijk aan het project was toegekend. KV Oostende, Sporting Lokeren, Royal Antwerp FC en Lommel-United zullen elk een subsidie krijgen voor de renovatie of nieuwbouw van hun voetbalstadion.

 

Wil je meer informatie over de investeringssubsidies voor multifunctionele voetbalstadions, dan neem je het best contact op met Stijn Coppens van onze afdeling Subsidiëring of Stijn Boons van onze afdeling Sportinfrastructuur en Logistiek.Dit zijn de projecten

Rangorde Aanvrager subsidiebedrag (in euro)

1

KAA Gent

2.500.000

2

Oud-Heverlee Leuven

673.800

3

Yellow-Red KV Mechelen 750.000

4

KRC Genk 195.700

5

Zulte-Waregem 750.000

6

KV Oostende 750.000

7

Sporting Lokeren  750.000

8

Royal Antwerp Football Club  250.000

9

Cercle Brugge  

10

Lommel United  1.190.000

 

Zwembaden

De Vlaamse Regering investeerde in Vlaamse zwembaden. Nadat in 2015 een eerste selectie van 19 zwembadprojecten op ondersteuning kon rekenen, trok minister van Sport Philippe Muyters ook in 2016 10 miljoen euro uit voor een nieuwe subsidieronde.Op basis van het advies van een beoordelingscommissie en het voorstel van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, besliste de Vlaamse Regering over de rangschikking en selectie van de subsidieaanvragen.

Meer info over deze renovatie- en nieuwbouwprojecten van zwembaden? Neem dan contact op met Stijn Boons of Sven Meert van onze afdeling Sportinfrastructuur en Logistiek.Vervanging of aanleg van sportvloeren

De Vlaamse Regering subsidieert niet enkel grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten. Heel wat lokale overheden kregen dankzij het project 'subsidiëring van kleinschalige sportinfrastructuur' een subsidie voor de vervanging of aanleg van een nieuwe sportvloer in een van hun bestaande sportaccommodaties. De meer dan 60 projecten zijn inmiddels allemaal uitgevoerd.

 

Bij de uitwerking van hun project kregen lokale overheden ook technisch advies van de Afdeling Infrastructuur van Sport Vlaanderen.

 

Meer info over deze projecten? Neem dan contact op met Sarah Denys van de afdeling kleinschalige sportinfrastructuur.


Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (GSV)

In je eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten door te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogstaande sportinfrastructuur. Dat is het doel van het nieuwe Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV) dat 21 oktober 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het plan geeft duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag en morgen wil inzetten op lokale, bovenlokale en topsportinfrastructuur. Het bijhorende nieuwe decreet zal in de loop van 2017 operationeel worden.  Waar investeerders vroeger in het duister tastten over wanneer en hoeveel budget de Vlaamse overheid zou vrijmaken voor zwembaden, sporthallen of velden, zorgt het nieuwe plan voor duidelijkheid.

Terug naar boven