Situering

Tot eind 2015 verliep de subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) volgens het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007. Sinds 2016 is het decreet van 6 juli 2012 ENKEL NOG VAN TOEPASSING OP DE VGC.

 

Op vraag van de gemeenten zelf werd de decretale subsidie overgeheveld naar het gemeentefonds.

 

Sport Vlaanderen staat in voor de algemene inhoudelijke en administratieve ondersteuning en controle van de subsidie aan de VGC op basis van het decreet lokaal sportbeleid en aan vzw De Rand op basis van hun eigen decretale basis. 

 

De contactpersoon bij onze afdeling Subsidiëring is Geertrui Schiltz.

Algemene voorwaarden en wettelijke basis

Via het decreet lokaal sportbeleid ondersteunt de Vlaamse overheid via de VGC het sport voor allen-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Iedereen de kans geven om aan sport te doen, dat is de betrachting. Subsidies of financieringen in dit kader mogen niet gebruikt worden voor topsport of competitiesport op hoog niveau, want die vallen niet onder het sport voor allen-beleid.

 

Om binnen dit decreet in aanmerking te komen voor subsidies of cofinanciering, moet de VGC voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Binnen het decreet zijn er ook 4 beleidsprioriteiten op het vlak van sport gedefinieerd. Die hebben elk een aantal extra specifieke subsidiëringsvoorwaarden die bovenop de algemene voorwaarden gelden.

 

De subsidiereglementen die opgemaakt worden in functie van het decreet lokaal sportbeleid moeten digitaal ter beschikking gesteld worden en raadpleegbaar zijn via de website van het bestuur.

 

De subsidies die door de toepassing van dit decreet worden uitgekeerd, kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de ondersteuning of organisatie van Nederlandstalige sportinitiatieven. 

 

Wil je meer weten over de decretale basis waarop VGC wordt gesubsidieerd voor de uitbouw van een lokaal sportbeleid?

De vier Vlaamse beleidsprioriteiten

De VGC wordt decretaal gesubsidieerd voor de uitvoering van vier Vlaamse beleidsprioriteiten.

De 4 Vlaamse beleidsprioriteiten sport (BPS) vormen één pakket. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan niet kiezen voor beleidsprioriteit 1 en 3. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het intekenen op elk van de beleidsprioriteiten.