Beleidsprioriteit 1: Kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen

De duurzame kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen, dat is het doel van deze eerste beleidsprioriteit. Via directe financiële ondersteuning wil de Vlaamse Regering sportverenigingen helpen om hun inhoudelijke sportwerking permanent te verbeteren.

Ze wil verenigingen bijstaan bij de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering. Het is niet de bedoeling dat de subsidie voor infrastructuur en voor evenementen wordt ingezet.

Subsidiereglement

judokas.jpg

Het bestedingspercentage bedraagt ten minste 25% van de subsidie. De subsidies worden verdeeld op basis van een subsidiereglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria. Die criteria kunnen gaan over thema's als deze:

 

  • Kwaliteitsvolle begeleiding van leden van de sportvereniging: trainers en scheidsrechters, …
  • Financieel beleid: transparantie, sponsoring, …
  • Aanbod en doelgroepen: gediversifieerd, aangepaste trainingsmethodieken, competitie én recreatie, specifieke doelgroepen met begeleiding op maat, …
  • Structuur van de sportvereniging: bestuur, commissies, vrijwilligers, …
  • Management van de sportvereniging: beleid, kwaliteitszorg, samenwerking, …
  • Communicatie
  • Klantgerichtheid: nieuwe leden, inspraak, klachten, aanpak doelgroepen, …
  • Ethisch-medisch verantwoord sporten
  • Milieu en veiligheid

 

Het subsidiereglement moet raadpleegbaar zijn via de website.

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moeten sportverenigingen natuurlijk sporten aanbieden die vermeld worden op de sporttakkenlijst of die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

 

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie over kwalitatief sporten in sportverenigingen vind je via deze links:

Ben je op zoek naar specifieke info, dan vind je die hier: