Beleidsprioriteit 3: De bevolking activeren tot levenslang sporten via een laagdrempelig sport- en beweegaanbod

Mensen overtuigen om levenslang te sporten, ook dat is een prioriteit van het Vlaamse sportbeleid. Daarom helpt ze gemeentebesturen bij de organisatie en ondersteuning van een laagdrempelig lokaal beweeg- en sportaanbod dat openstaat voor de bevolking.

Dynamisch en innovatief, dat zijn de kernwoorden. En natuurlijk moet de fysieke inspanning centraal staan.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidies?

Dat zijn de kosten die het bestuur maakt voor de organisatie van sportinitiatieven, zowel activiteiten die je helemaal zelf opzet als activiteiten waarvoor je een lokale partner inschakelt. In het tweede geval gaat het niet louter om subsidiëring van derden: het bestuur neemt het initiatief, maar laat de uitvoering over aan een andere partij.

 

De subsidie mag niet besteed worden aan de bouw of renovatie van infrastructuur of aan de uitbatingskosten die verbonden zijn aan die infrastructuur.

 

Het bestedingspercentage bedraagt ten minste 10% van de subsidie.

 

Enkele voorbeelden van mogelijke initiatieven

 • Initiatielessen
 • Start-to-activiteiten
 • Sportacademie
 • Bewegingsschool / Multimove-projecten
 • Naschoolse sportactiviteiten/SNS-passen/activiteiten in het kader van brede school (extra activiteiten aanvullend op het reguliere LO-onderwijs intra of extramuros)
 • Sportdagen/Doe-aan-Sport-beurzen/sportinstuif/kleuter-doe-dagen/apotheoses/Ladies Nights/…
 • Sporteldagen/senioreninitiatieven
 • Sportkampen
 • Fitheidstesten
 • Regionale initiatieven
 • Initiatieven rond sport en gezondheid (met finaliteit sport)
 • Initiatieven rond sport en mobiliteit (met finaliteit sport)
 • Vrijetijdspassen voor ganse bevolking met aanbod Sport
 • Vakantiewerking (speelpleinwerking) met aanbod Sport

Achtergrondinformatie

Op zoek naar informatie voor deze beleidsprioriteit? Die vind je hier: