Beleidsprioriteit 4: Een lokaal beweeg- en sportbeleid dat gelijke kansen biedt aan personen in een sociaal zwakkere positie

Ook mensen in een sociaal zwakkere positie hebben het recht om in alle vrijheid aan sport te doen. Daarom wil de Vlaamse overheid lokale sport- en beweeginitiatieven die aandacht hebben voor zieken en armen, voor ouderen of etnisch-culturele minderheden, stimuleren.

Een gelijke sportparticipatie voor kansengroepen begint bij het wegwerken van de drempels die deze mensen beletten om aan het sporten te gaan.

Transversale werking tussen sport en andere beleidsdomeinen

Bij de organisatie of ondersteuning van initiatieven is er aandacht voor transversale samenwerking tussen sport en andere relevante beleidssectoren die gelinkt zijn aan de beoogde doelgroepen: welzijn, integratie of gezondheid, om er maar enkele te noemen. Deze samenwerking moet duidelijk aangetoond worden in je actieplan.

 

De subsidie kan verantwoord worden door kosten die verbonden zijn aan de organisatie van eigen initiatieven van de VGC, of door de subsidiëring van derden. Bij dit laatste blijft het wel nog steeds gaan om een initiatief van het bestuur maar waarbij het bestuur samenwerkt met of een partner inschakelt voor de uitvoering. Het gaat dus niet om het louter subsidiëren van activiteiten van derden. 

 

Kosten die in aanmerking komen zijn de kosten van specifieke activiteiten voor de doelgroep (vb. sportdag voor mensen met beperking), maar ook de specifieke kosten voor de doelgroep op algemene activiteiten (vb. bus voor mensen met beperking naar sportdag).

 

De subsidie mag niet besteed worden aan de bouw of renovatie van infrastructuur of aan de uitbatingskosten die verbonden zijn aan die infrastructuur.

 

Het bestedingspercentage bedraagt ten minste 10% van de subsidie.

 

In de jaarrekening (BBC) gebruik je deze deelrapportagecode: LSBVBP04.

Enkele voorbeelden van projecten

 • Vrijetijdspas voor kansarmen (vb. Aalst-Erpe mere-Haaltert-Lede: UIT-PAS; Eeklo:Kom Uit Pas, Wetteren). Hierbij moet je de effectieve uitgaven voor kansengroepen kunnen aantonen (toeleiding, promotie, terugbetaling activiteiten/lidgelden, .... ) en niet louter gederfde inkomsten.
 • Sportkamp/initiatieven voor kinderen in armoede of kinderen met een beperking (vb. Wingene: Ketfoot plus, Tervuren : mentale handicap, Meeuwen-Gruitrode: Mega Doe dag, Herentals: visuele handicap)
 • Fietsprojecten voor vrouwen van etnisch-culturele minderheden (vb. Gent, Torhout)
 • Start-to-Sport voor senioren van etnisch-culturele minderheden (vb. Antwerpen De8)
 • Boksprojecten en Interculturaliseren (vb. Bilzen, Genk)
 • Beweegaanbod voor mensen in armoede (vb. Herent met Marant in het Sociaal Huis)
 • Sportactiviteiten met lokale netwerken Buurtsportinitiatief in een sociale wijk
 • Complementaire ondersteuning voor sportactiviteiten i.s.m. OCMW voor houders Omnio-statuut
 • Individuele bewegingstrajecten met bewegingsconsulenten - sporten op voorschrift (BOV)
 • sportaanbod voor ex-kankerpatienten, obese kinderen, ... met een tijdelijk karakter
 • Regionale initiatieven voor kansengroepen waarbij bepaalde randvoorwaarden in acht genomen worden (afsprakennota tussen gemeenten met beschrijving van specifieke inhoud en financiële afspraken, afgelijnde actie in BBC, afzonderlijke regiobijdrage voor project, transversale samenwerking, jaarlijks overzicht van alle uitgaven voor en inkomsten van project)
 • Sportaanbod in een rusthuis
 • Naschoolse sportinitiatieven met school buitengewoon onderwijs

Achtergrondinformatie

Op zoek naar meer informatie over deze beleidsprioriteit? Die vind je hier: