Subsidieproject naschoolse sport 1e en 2e graad secundair onderwijs

Sport Vlaanderen lanceerde twee projectoproepen voor lokale besturen om samen met lokale partners (scholen, sportaanbieders, OCMW, CAW en/of …) een structureel, laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sport- en beweegaanbod te organiseren voor de 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs en Buso.

 

Door jongeren na school, en ook op school te laten sporten en bewegen, verlagen we de drempel voor hen om sporten een kans te geven. En door bewegingsactiviteiten aan te bieden die zij leuk vinden, wordt het nog interessanter voor hen.

 

Een sport- en beweegaanbod op maat van de jongeren, het bereiken van de niet-sportieve jongeren en de opstart en coördinatie van een lerend netwerk, staan centraal. Het lerend netwerk wordt in de loop van de projectjaren verder uitgebouwd. De lokale besturen worden in hun project ondersteund door de schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen, de medewerker van MOEV, Netwerk Lokaal Sportbeleid en/of de Follo.

 

De projecten lopen tot juni 2022.

Teaserdagen: unieke sportdagen op maat

Teaserdagen zijn een manier om de leerlingen te laten proeven van het niet-alledaags aanbod dat Sportwerk Vlaanderen kan voorzien. Het attractief aanbod is erop gericht om leuke, vernieuwende activiteiten aan te bieden waarbij we de leerlingen triggeren om dit ook naschools te beoefenen.

 

Praktisch:

  • Een teaserdag bestaat uit 4 activiteiten: Virtual Reality Sportgames, Stage Fighting Choreografie, Lü Interactieve Speelwand, Innogames
  • De duur (halve of hele dag), inhoudelijk aanbod, aanvulling met eigen activiteiten, één of meerdere scholen op één locatie… zal elke teaserdag uniek maken
  • De teaserdag kan doorgaan in de gemeentelijke sporthal (voor één of meerdere scholen) of op school als er voldoende plaats is
  • De ruimte die nodig is, is afhankelijk van het gekozen aanbod en het aantal deelnemers
  • De teaserdag kan op maat van de school uitgewerkt worden door Sportwerk Vlaanderen

 

Financieel:

  • Een halve dag met 4 activiteiten (max. 100 leerlingen) kost 400 euro 
  • Het toevoegen van activiteiten uit het aanbod van Sportwerk Vlaanderen is uiteraard mogelijk. Hiervoor kan de gemeente in samenspraak met de school o.a. kiezen uit het aanbod innogames. Per bijkomende activiteit voor een groep van maximaal 25 leerlingen betaal je 100 euro
  • Deze kosten komen in aanmerking voor subsidie en tellen dus mee in de afrekening

Binnen de projecten gaat de voorkeur naar een naschools aanbod op maat en op vraag van de leerlingen. Een teaserdag is ideaal om de leerlingen kennis te laten maken met de nieuwste trends. Het lijkt ons het uitgelezen moment om vanuit de school aan de slag te gaan met de bevraging van de leerlingen. 

Tijd voor bijscholing

Registreer je voor de e-learning

De projectoproep naschoolse sport voor de 1e en 2e graad secundair onderwijs verleent gemeenten en stadsbesturen subsidies om een naschools sportaanbod op te starten. Om je subsidies te ontvangen, moeten alle lesgevers de gratis e-learning cursus doorlopen.

 

Om deel te nemen aan de online cursus heb je een login nodig van Sport Vlaanderen. Via Mijn Sport Vlaanderen kan je een login aanmaken en de cursus starten.  

Veel gestelde vragen

Moet elke lesgever en coördinator het online bijscholingspakket volgen?

Elke begeleider die ingezet wordt, is verplicht om het online bijscholingspakket ‘naschoolse sport- en beweegbegeleider’ te doorlopen en de bijhorende vragenlijst in te vullen tijdens de eerste maand dat hij of zij start als begeleider in het kader van dit project.

Wat als een lesgever of coördinator het online bijscholingspakket niet gevolgd heeft?

De lesgeverskosten van deze lesgever of de coördinatiekosten van deze coördinator komen niet in aanmerking voor subsidie.

Mag je de leerlingen laten betalen om mee te doen met het naschools sportaanbod?

Wie na afloop van het project het naschoolse sport- en beweegaanbod wil verderzetten, heeft misschien nood aan een kleine financiële bijdrage van de leerlingen voor hun deelname. Die bijdrage mag echter geen drempel zijn voor de leerlingen om deel te nemen. Afhankelijk van de specifieke situatie in de betrokken scholen, kan elk lokaal lerend netwerk autonoom bepalen of het nodig is om een deelnameprijs te vragen of niet.

Welke kosten mag ik indienen en welke kosten komen in aanmerking voor de subsidie?

Je moet alle kosten en inkomsten vermelden in het afrekeningsdossier op het einde van elk projectjaar. Ook eigen ingebrachte kosten moet je vermelden. Zo kennen wij de totale kostprijs van het naschools sport- en beweegaanbod.

De kosten voor de begeleiders die het naschools sportaanbod verzorgen en de kosten voor het aanstellen (of uitbreiden) van een (deeltijdse) coördinator voor dit project komen in aanmerking voor subsidie.

Welke partners tellen mee om tot 4 soorten partners in het lokaal lerend netwerk te komen?

Alle lokale partners die zich engageren, komen in aanmerking.

De FOLLO/schoolsportconsulent van Sport Vlaanderen/MOEV schoolsportcoach tellen niet mee als één van de vier partners. Zij moeten geen engagementsverklaring ondertekenen.

Valt de verplaatsing naar en van de sportactiviteit onder de sportverzekering van Netwerk Lokaal Sportbeleid?

Naast de basispolis van de sportverzekering van netwerk Lokaal Sportbeleid (vroegere ISB), kunnen gemeenten een extra optie individuele verplaatsing nemen. Dit bijkomend pakket verzekert de verplaatsing naar en van de sportactiviteiten.

Meer info over de deze sportverzekering kan je raadplegen via de website van Netwerk Lokaal Sportbeleid