Maak je publieke ruimtes beweegvriendelijk met De Sportbak

Net als wij streef ook jij ernaar om iedereen in jouw stad of gemeente aan het sporten en bewegen te krijgen. Jongeren zijn daarbij een moeilijk te bereiken doelgroep. Samen met de Ambrassade en Netwerk Lokaal Sportbeleid werkten we daarom De Sportbak uit. Met De Sportbak zetten we jongeren aan tot meer bewegen en sporten in publieke ruimtes (plein, park of sportveld).

Wat is De Sportbak?

De Sportbak is een mobiele eigentijds gepimpte en met sportmateriaal gevulde sportbak. Je kan hem overal in jouw stad of gemeente in publieke ruimtes plaatsen zodat jongeren hem in niet-georganiseerd verband kunnen gebruiken.

Hoe gebruik je De Sportbak?

De Sportbak is mobiel en dus makkelijk te verplaatsen naar de publieke ruimtes in je stad of gemeente. Daar kunnen sportende jongeren, jeugdwerkers, buurtsportmedewerkers, jeugdverenigingen en leerkrachten lichamelijke opvoeding hem in niet-georganiseerd verband gebruiken. Bovendien past hij door zijn vorm perfect in het straatbeeld.

De Sportbak is gevuld met innovatieve en traditionele sportmaterialen waar je al vanaf 2 personen mee aan de slag kan gaan.

Via de QR-code op de bestickering vinden begeleiders en/of deelnemers snel de bijhorende spelregels en demonstratiefilmpjes.

Ontdek de spelfiches en demonstratiefilmpjes over de inhoud van De Sportbak.

Geen fiches gevonden.

Tips en aandachtspunten

 • Betrek de jongeren bij het project
   • Geef de jongeren (ook de niet-georganiseerde), jeugdwerkers en buurtsportwerkers inspraak in de keuze van de materialen en ownership door hen peter, meter of coach te maken van De Sportbak.
   • Geef hen inspraak in de locatie van De Sportbak(ken)
   • Stuur je een lesgever, buurtwerker, jeugdwerker op pad met De Sportbak
   • Stel De Sportbak ter beschikking aan scholen en verenigingen in jouw gemeente
   • Voorzie een reservesleutel van het slot

 • Locatie en tijdstip
   • Vind een geschikte locatie voor De Sportbak waar de jongeren terecht kunnen (nabijheid van park, speelterreinen, sportvelden, een plaats waar jongeren vertoeven). Dat kan ook de sportdienst, jeugddienst, het cultuur- of vrijetijdscentrum zijn.
   • Kies een tijdstip wanneer de jongeren daar terecht kunnen: stem de openingsuren af op de jongeren: in het weekend, tijdens en na schooltijd, in de zomervakantie​

 • Plan van aanpak ontlening en beheer
   • Stel een plan van aanpak op om het materiaal te ontlenen (waarborg, ID afgeven, online reservatieformulier, telefonisch) en te onderhouden en/of te herstellen (sportdienst, jeugddienst of buurtsportwerking)​
   • Duid een verantwoordelijke aan voor het beheer en de ontlening van het materiaal: medewerker jeugddienst, sportdienst, jeugdraad, buurt- of wijkverantwoordelijke, ...
   • Eventueel houd je het aantal ontleningen bij​

 • Bekendmaking en communicatie
  • Stel een communicatieplan op (infoboekje, sociale media, YouTube, website, folder, …) om de mobiele sportbak en de inhoud ervan bekend te maken en te promoten bij de jongeren. Focus daarbij vooral op de jongeren die in niet-georganiseerd verband sporten. Betrek ook de betrokken partners in je communicatieplan.

 • Draagvlak en langetermijnvisie

  • Voorzie met je stad of gemeente een budget om extra materiaal aan te kopen. Betrek eventueel de jongeren bij de keuze van het aan te kopen materiaal​.
  • Stel een traject voorop om met de mobiele sportkoffers aan de slag te gaan.
  • Neem De Sportbak op in de langetermijnplanning op het vlak van sportbeleid in je stad of gemeente. 
  • Ga na waar er kansen liggen en waar je De Sportbak kan linken aan de huidige sportwerking van je stad of gemeente. Enkele voorbeelden:
   • Organiseer een sportbakweek in de zomer (in de namiddag want jongeren slapen graag uit);
   • Organiseer sportbakdagen in de verschillende buurten of wijken van je stad of gemeente;
   • Betrek de jonge bewoners blijvend bij het aanbod;
   • Ga na of er extra materiaal aangekocht kan worden op vraag van de jongeren;
   • ​Bekijk of er een mogelijkheid is om ook materiaal te laten aanvullen door jongeren, jeugdverenigingen, …