Bij gezinnen met jonge kinderen gaat het er vaak hectisch aan toe. Sporten voor de ouders, de kinderen of het gezin schiet er vaak bij in. Als sportdienst beschik je over heel wat hulpmiddelen om die sport en beweging op een laagdrempelige manier in het alledaagse leven van je gezinnen te brengen. Wij helpen jullie op weg! Download de tools en ga ermee aan de slag.

Fotoshoot

Bewegen en sporten met het gezin

Er zijn verschillende manieren om gezinnen met jonge kinderen in jouw gemeente of stad meer te laten bewegen en sporten. Als sportdienst kan je zelf activiteiten organiseren, maar je kan evengoed een ondersteunende rol opnemen of de verschillende sport- en bewegingsmogelijkheden in de buurt bij jonge gezinnen gaan promoten.   

Start je in het kader van bewegen en sporten met het gezin een nieuwe lessenreeks, dan kan je hiervoor beroep doen op onze lesgeversondersteuning en gratis sportverzekering. Ook extra spel- en sportmateriaal kan je in één van onze uitleendiensten gratis ontlenen. 

Sportieve kinderopvang

Geen opvang voor kinderen is vaak een reden voor ouders om niet (meer) te sporten en bewegen. Kom als sportdienst en sportclub hieraan tegemoet via actieve kinderopvang en vergroot zo de kans op doorstroming naar een sportclub. Je kan sportieve kinderopvang voorzien tijdens de vakantie, na de schooluren, in de crèche,... 

Als sportdienst bepaal je zelf of je de rol opneemt van organisator, ondersteuner of promotor, telkens met een ander stappenplan dat je hierbij kan volgen.

Multimove fotoshoot demoles Tielt Winge met beeldmateriaal binnen als buiten
Multimove fotoshoot demoles Tielt Winge met beeldmateriaal binnen als buiten

Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Met dit decreet streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport …) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Vanaf 1 januari 2026 ontvang je als lokaal bestuur financiële middelen om een kwalitatieve opvang binnen je gemeente/stad te voorzien.

Intussentijd maak je er werk van om een lokale BOA-visie te ontwikkelen, een samenwerkingsverband op te starten, lokaal dialoog met partners en gebruikers aan te gaan, …

Sportieve ouderactiviteit

Ouders zijn de grootste supporters van hun sportende kinderen: ze helpen hen met de juiste sportkeuze, brengen ze naar de sportclub, moedigen hen aan en volgen hun prestaties op. Wat als je de ouders uit de toeschouwersbank of de cafetaria wegplukt en hen zélf ook aan het bewegen zet? Als sportdienst kan je zelf bepalen indien je de rol opneemt van organisator, ondersteuner of promotor, telkens met een ander stappenplan dat je hierbij kan volgen.

Multi-culturele groepsles dansen
A paraplegic athlete finishes up his swim training in the pool. He is resting on the side of the pool by his wheelchair.

Toegankelijkheid & drempels

Vaak ondervinden jouw inwoners drempels om deel te nemen aan het sport- en beweeggebeuren in jouw gemeente. Jij kan helpen om die weg te nemen. We onderscheiden vier groepen die mogelijke drempels kunnen ervaren en geven per doelgroep nuttige tips om die weg te werken.    

De 7 B's vormen een handige controle. Is je aanbod bijvoorbeeld voldoende bekend, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen? Of geef je nog wat extra aandacht aan de betrouwbaarheid of de beschikbaarheid ervan? 

Kindvriendelijke routes

Sport Vlaanderen heeft heel wat permanent, bewegwijzerde routes in het Vlaamse landschap. Gaande van looproutes tot mountainbike routes, peddelroutes en Multimovepaden. Leuk om met het gezin de (nabije) omgeving op een sportieve manier te ontdekken. Hierbij lijsten we alvast de routes op die kindvriendelijk zijn en toegankelijk voor het hele gezin.

Looproutes: ideaal om ook als wandelroute te gebruiken, ruime keuze in afstanden.

Mountainbikeroutes: degene die kindvriendelijk zijn hebben een apart label gekregen met specifieke criteria waar ze aan moeten voldoen.

Peddelroutes: Peddelroutes zijn routes voor kanoërs, kajakkers en suppers. Ideaal voor een uitstap bij mooi weer. Inclusief een oplijsting van verhuurplaatsen en instaplocaties.  

Multimovepaden: ideaal voor kinderen van 3 tot 8 jaar om zo hun ontwikkeling van de 12 bewegingsvaardigheden verder onder de knie te krijgen.

Interesse om zelf een route aan te leggen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met één van onze collega's van sportieve vrije tijd. Zij begeleiden je doorheen het hele proces met een meer dan geslaagd eindresultaat. Plezier voor het hele gezin gegarandeerd!

Fotoshoot

Gezinsevenementen

Een evenement voor gezinnen organiseren of meer gezinnen op jouw event ontvangen? Met enkele kleine aanpassingen creëer je een grote meerwaarde voor heel wat gezinnen. 

Specifiek kan je meer inzetten op het aanbod van bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor kinderwagens (en dus ook voor rolstoelgebruikers), beleving en gratis gebruik van het toilet. Op communicatie door gebruik te maken van iconen om zaken aan te duiden, aan te geven wat de wandelafstand is tussen parking en eventlocatie en door beeldmateriaal op hoogte van kinderen te plaatsen. Als laatste kan je extra aandacht besteden aan de allerkleinsten door een luiertafel, kinderstoelen of bijvoorbeeld een (borst)voedingshoekje te voorzien. 

Bewegen en sporten met het gezin is ook een beleidsthema binnen Sport Vlaanderen. Specifiek hebben we drie leuke één- of meerdaagse sport- en beleefevenementen die zich focussen op het gezin. Aan jullie om deze één voor één te ontdekken en te beleven.

Kindvriendelijke accommodatie

Jouw (sport)accommodatie gezinsvriendelijker maken lijkt een hele klus, maar met enkele kleine aanpassingen kan een bezoek van gezinnen aan jouw (sport)accommodatie heel wat aangenamer worden. Een groot deel van deze inspanningen zijn ook positief voor rolstoelgebruikers of worden al toegepast voor deze doelgroep. 

Voor advies op maat rond toegankelijkheid voor binnen- en buiteninfrastructuur, buitenomgeving en signalisatie kan je beroep doen op Inter Vlaanderen. Koester je plannen om jouw (sport)accommodatie te renoveren of nieuw te bouwen? Neem dan zeker de info over toegankelijke sportinfrastructuur op onze website door. 

Kleuter met coach op klimmuur
Fotoshoot

Kindvriendelijke club

Uit onderzoek blijkt dat 50% van de kinderen en jongeren en 25% van de ouders in clubverband aan sport doet. Dit biedt heel wat potentieel om deze doelgroep te bereiken in de sportclub. Inzetten op de gezinsvriendelijke sportclub heeft op de drie pijlers een invloed:

Het gezin: samen sporten in leuk, gezinnen ontmoeten elkaar en leggen onderlinge contacten en het vormt een oplossing voor het tijdsgebrek als ze samen of gelijktijdig kunnen sporten.

De sportclubs: de kans om nieuwe leden aan te trekken, meer potentiële vrijwilligers, als club je lokaal profileren, positief voor het clubimago, bereiken van nieuwe doelgroepen en mogelijke samenwerkingen met lokale gezinsorganisaties.

De sportdienst: het verruimen van het aanbod naar gezinnen, meer gezinnen, kinderen en ouders die (samen) sporten, een extra stimulans tot levenslang sporten en de doelgroep aanspreken om over te gaan tot bewegen en sporten. 

Met behulp van onderstaande tips kan je vanuit de sportdienst jouw sportclubs aanmoedigen om een gezinsvriendelijke sportclub te worden. 

Contact

Nelis Van Cappellen

Teamverantwoordelijke Sportief Gezin

Ellen De Nil

Consulent Sportief Gezin: Week van het Gezin

Freija Maebe

Consulent Sportief Gezin: De Sportzomer

Tobias Mertens

Consulent Sportief Gezin: Maya & Moovie vieren feest, Week van het Gezin

Algemeen e-mailadres

Setting Sportief Gezin

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Nelis Van Cappellen

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Ellen De Nil

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Freija Maebe

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Tobias Mertens

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Algemeen e-mailadres

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.